Velsignelsen ved at betale tiende!


Mal 3, 10 Bring hele jeres tiende til forrådskammeret,
så der kan være føde i mit hus.
Sæt mig på en prøve,
om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer
og udøser velsignelse uden mål over jer,
siger Hærskarers Herre.
v11 Jeg skræmmer æderne,
så de ikke ødelægger jordens afgrøde for jer,
og vinstokken ikke slår fejl på marken,
siger Hærskarers Herre.

Mange, private og firmaer har op gennem årene erfaret de uendelig store velsignelser der er ved at betale en tiendedel af indkomsten tilbage til Herren!
Når en person eller et firma tager beslutning om, at ville betale en tiendedel tilbage til Herren, er der nogle spørgsmål, som melder sig.
Hvilket beløb er det jeg skal betale tiende af. Før eller efter skat?
Hvor mange af mine faste udgifter kan jeg trække fra,  før jeg kommer til det beløb jeg skal betale tiende af?
Hvem skal jeg indbetale tienden til?
Dette er kun et par af den uendelig lange række af spørgsmål der kan være.

Det er vor overbevisning, at tienden bør betales ubeskåret af det fulde beløb og at beløbet skal indbetales til et trossamfund, en organation eller til en eller flere privatpersoner, som forkynder Biblens klare og uforfalskede budskaber.
*** Et trossamfund,  en organation eller en privatperson, der  IKKE   tror på Biblens fremstilling af jordens, dyrenes og menneskets skabelse, bør  IKKE  modtage tiendepenge.
*** Et trossamfund,  en organation eller en privatperson, der  IKKE   tror på Biblens fremstilling af  døden og de dødes tilstand, bør  IKKE  modtage tiendepenge.
*** Et trossamfund,  en organation eller en privatperson, der  IKKE   tror på Biblens fremstilling af  Jesus Kristus, som Guds søn og som vor frelser, bør  IKKE  modtage tiendepenge.
*** Et trossamfund,  en organation eller en privatperson, der  IKKE   tror på Biblens fremstilling af frelse ved tro,  en ægte tro der kommer til udtryk i det liv vi lever, bør  IKKE  modtage tiendepenge.

Vi her på Bibel-skolen ønsker  ikke at opstille regler for, hvad der er rigtig, men vi vil meget råde dig til at bede Herren om at vejlede dig i at gøre det på den rigtige måde, således at Herren kan velsigne dig og din familie.
Hvis du har helt konkrete og presise spørgsmål om dette er du meget velkommen til at sende en e-mail til os om det og vi vil ved Guds hjælp prøve på at hjælpe dig.
Hvis du mener at Bibel-skolen opfylder de ovenfor nævnte krav og du efter at du har bedt Herren om råd og vejledning føler dig tilskyndet til det, er du meget velkommen til at sende din tiende til Bibel-skolen, hvor den ubeskåret  vil blive brugt til forkyndelsen af det sande evangelium og det advarselsbudskab der specielt gælder for vor tid.