Velsignelsen ved at betale tiende!

Huset blev solgt.

For nogle år siden antog jeg bibelens tiendesystem.

En tid lang gik alting godt; så kom der en dag, da Gud tillod, at jeg ikke længere havde nogen indkomst, og så blev jeg prøvet. Jeg stod over for store vanskeligheder, og havde ingen udsigter for fremtiden. Alt, hvad jeg ejede, var 50 kroner i tiende og så et hus, som jeg i tre år havde forsøgt at sælge, uden at det var lykkedes for mig. Nu kom fristelsen til mig at tilbageholde tienden, indtil omstændighederne blev mere gunstige.

Så stod pludselig Guds løfte i Mal 3,10 for mig. Jeg handlede i tro, betalte min tiende og stolede på Guds løfter.

Inden fire timer skaffede Gud mig en plads, hvor jeg kunne tjene næsten tre gange så meget som jeg havde betalt i tiende, og inden en måned var gået, var huset solgt.

Herren siger vi skal prøve ham. Det har jeg gjort og jeg priser hans navn. Han har aldrig svigtet! Jeg vil aldrig vente med at betale tiende under nogen omstændigheder. Måtte andre erfare lige så store velsignelser, ved at betale Herren det der hører ham til!

I.M.H.