Velsignelsen ved at betale tiende!


Det kom tilbage.

Der er mange som har vanskeligheder, med hensyn til at bestemme, af hvilke penge de skal betale tiende. Følgende begivenhed overbeviser mig om at det altid er godt at lade Herren få fordelen, dersom jeg er i tvivl om, hvor meget jeg skal betale.

Jeg var en fattig elev, der arbejdede mig igennem en missionsskole. Gennem skoleåret havde jeg tjent omkring 400 kroner, hvilket var blevet krediteret mig på missionsskolens kontor. En aften talte en prædikant ved aftenandagten og betonede, at vi burde være ærlige imod os selv, imod vore medmennesker og imod Gud. Hans tale gjorde et dybt indtryk på mig og jeg følte jeg burde betale 40 kroner i tiende af de 400. Jeg gik til skolens kontor og bad kassereren give menighedens kasserer de 40 kroner i tiende fra mig. Han svarede at jeg allerede var i gæld, men jeg forsikrede ham, at dersom han ville gøre det, så skulle jeg skaffe ham pengene i en ganske nær fremtid.

Tre dage efter kom præceptoren og sagde, at der var en telefonopringning til mig. Det var en som jeg aldrig havde set, der bad mig om at komme og tale ved en selskabelig sammenkomst den efterfølgende aften. Da jeg havde afsluttet min tale, tog han fire tikronesedler ud af sin lommebog og gav mig dem. I kan forstå mine følelser. Jeg mener at det var opfyldelsen af teksten: "Kun dem, der ærer mig, vil jeg ære." 1Sam 2,30.