Fejltagelser!

 

Den sidste af de fejltagelser jeg her vil nævne er  om tidsperioder og brugen af dem. Nogle kristne har ligefrem specialiseret sig i at fremstille de mest fantastiske beregninger for mange forskellige begivenheder. Alt sammen baseret på tal og tider de har fundet i Guds ord.
Tre steder i Den Hellige Skrift er der omtalt en tidsperiode på en tid, to tider og en halv tid.<55> Mange har den opfattelse at en tid er det samme som et år, hvilket også er rigtig.
Nogle trossamfund mener at et år er for kort en tid, og da de heller ikke kan få den til at passe ind i deres opfattelse af de historiske fortolkninger, ja så har den gamle snedige slange fået disse mennesker til at tro på at man ved hjælp af Guds ord, Bibelen, kan ændre et år til 360 år. For almindelig begavede mennesker er en sådan ting fuldstændig tåbeligt, men den gamle slange også kaldet djævelen og den store bedrager, har en utrolig stor magt over os mennesker og kan derfor ofte få os til at tro på selv de mest fantastiske ting.
For at ændre en tidsperiode til en anden ( mere behagelig ) tidsperiode bruger man to skriftsteder.
4 Mosebog 14, 34 bruges til at ændre dage til år. 40 dage = 40 år Ezekiel 4, 6 bruges til det modsatte, nemmelig til at ændre år til dage. 40 år = 40 dage.
Ved slangens hjælp og junglering med Bibeltekster og tal, laver man følgende regnestykke.
> En tid = et år, to tider = to år, en halv tid = et halvt år.
> Tre og en halv tid = tre og et halvt år.
> Tre og et halvt år = 1260 dage.
> 1260 dage = 1260 år. Ifølge 4 Mosebogs regel om dage til år.

Overfladisk seet ser det meget besnærende og rigtig ud, det gjore slangens ord til Eva om at hun ikke skulle dø også.<56>
Umidelbart er der ikke noget forkert med denne udregning, det var der heller ikke ved slangens udtalelse om at Eva skulle dø, hun levede jo mange år efter at hun havde spist af æbelet, så man kunne godt få den opfattelse at det var slangens ord der gik i opfyldelse, og ikke Guds ord.
Kun ved nøje at sammenligne skriftsted med skriftsted, kan vi gennemskue slangens snedige bedrag.
Kun de der i tide har taget tid til at sidde ved Jesu fødder for at hørre hvad han har at sige til dem, har en mulighed for at kunne se helheden.
Kun de der i tide har sørget for extra olie til deres lamper,<57> kan bestå <58> og gå med ind i bryllupssalen<59>

Lad os igen prøve at se på det ovennævnte regnestykke.
> En tid = et år, to tider = to år, en halv tid = et halvt år. Ok, dette kan forsvares.
> Tre og en halv tid = tre og et halvt år.
NEJ, dette er IKKE hvad der står skrevet. At det er den samme tidslængde, kan vi godt være enige om, men hvis vi ikke holder os MEGET NØJE til Guds ord, vil vi blive bedraget, blot vi giver slangen den mindste åbning vil han smyge sig ind.
> Tre og et halvt år = 1260 dage.
NEJ, og atter NEJ. Igen ser det MEGET gigtig ud, men igen er det en UBETINGET regel at det er et DER STÅR SKREVET, der er afgørende for om en ting er rigtig eller forkert, IKKE om det ser rigtig og godt ud.

Hvis reglen fra Ezekiel bruges blive det til tre og en halv dag.
> 1260 dage = 1260 år. Ifølge 4 Mosebogs regel om dage til år.
Her ser reglen fra 4 Mosebog ud til at være fulgt. Spørgsmålet er så om det er i overensstemmelse med Guds ord at bruge denne regel i andre forbindelser end den den blev givet i ? Og hvis den kan bruges andre steder, må der være nogle ganske bestemte betingelser som skal være opfyldt.
Der er dem som bruger 4 Mosebog 14 og Ezekiel 4 på en meget tilfældig måde, det vil sige at når det passer ind i deres teorier ja så bruger de dem og ellers ikke.
DETTE ER IKKE I OVERENSSTEMMELSE MED GUDS ORD.

Nogle mener at når der er tale om profetiske tider, så er det i orden at bruge disse to regler, men da der er visse profetiske tider, som de ikke ønske ændret, ja så er vi tilbage ved reglen om at bruge dem således som det nu passer en bedst, hvilket næsten altid vil sige at det bliver på en måde der ikke er i harmoni med Guds ord.

55 DAN 7,25
   DAN 12,7
   AAB 12,14

56 1 MOSE 3,4

57 MAT 25,4

58 LUK 21,36
   AAB 6,17

59 MAT 25,10
   AAB 19,7-9