Tid og Tider!

 

Det er ofte at der i forbindelse med fortolkningen af nogle af Bibelens tekster bruges årstal og historiske tider for bestemte begivenheder, hvori der er angivet en tid. Mange har FORUD antaget en ganske bestemt opfattelse af, hvordan teksten og dermed også tiden og begivenheden skal forstås. Det er derfor blot et spørgsmål om at finde en historisk begivenhed der passer. Man finder en historiker som beskriver en begivenhed, på lige netop den måde man ønsker det og så "glemmer" man de historikere, der har beskrevet den samme begivenhed på en anden måde.   Jo længere man kommer tilbage i tiden, jo mere usikker bliver de oplysninger vi kan få om den pågældende tid. Nogle oplysninger er blevet opbevaret på papyrus, andre er hugget ind i sten eller skrevet på lertavler. Der er også dem der er blevet overleveret mundtligt. Alt dette er sket ved hjælp af gode ærlige og oprigtige mennesker.
Dygtige arkæologer, historikere, videnskabsfolk og andre der har bearbejdet disse ting, har gjort det på den bedst mulige måde, uden dårlige bagtanker eller forsøg på at vildlede eller give forkerte oplysninger, MEN de har alle haft vidt forskellige personlige, politiske og religiøse overbevisninger.
Personer som grækerne Socrates, Plato og Livy, Jøden Flavius Josephus, englænderen Edward Gibbon, svejtseren Jean Henri Merli D'Aubigne og mange, mange andre har for mange år siden skrevet om alt det der skete for flere tusinde år siden.
De har uden tvivl gjort det på en ærlig og oprigtig måde, men uanset hvor ærlige og oprigtige disse historikere, videnskabsfolk og andre skribenter end var, så er deres skrifter IKKE Guds ufejlbarlige ord, det er IKKE GUDS INSPIREREDE ORD.

Mange tidsberegninger er fremstillet ud fra usikre historiske kilder og ikke ud fra Guds ufejlbarlige ord. Mange beregninger går meget længere tilbage end de ca. 6.000 år Bibelen angiver som Jordens alder. Det er således, at slutningen af den nye stenalder, svarer til Bibelens skabelse, det vil sige at der er en forskel på ca. 100.000 år, på hvor længe der har været mennesker her på jorden.
I dette hæfte vil vi vise dig hvor usikkert det er at bygge på en blanding af kirke- og verdenshistorie og Guds ord.

Der er INGEN steder i Guds ord hvor der er blot den mindste antydning af at disse to ting kan blandes. Tvært imod gives der mange advarsler om ikke at gøre det.

Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon." Luk 16,13

Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? 2 Kor 6,14

Det er rigtigt at Jesus henviste til begivenheder der VAR sket mange hundrede år før, men det skete IKKE ved at henvise til de skriftkloges eller andre vismænds skrifter.
Nu er det ikke blot forskellige tider og de begivenheder der sker i den forbindelse, som bruges efter for godt befindende, men også solformørkelser, meteorbyger, jordskælv, vulkanudbrud og mange, mange andre ting. For slet ikke at tale om politiske omvæltninger og begivenheder.
Fremgangsmåden ved alle disse ting er, at man i de aller fleste tilfælde finder et skriftsted som indeholder enten en begivenhed, en tid eller begge dele. Den fundne tekst er noget man ønsker at føre TILBAGE til en eller anden fjern fortid, altså noget der ER sket. Derefter begynder så jagten i de forskellige historiebøger efter en eller anden begivenhed som kan bruges til at "bevise" at begivenheden i det pågældende vers ER sket.

Det er rigtigt at der i Bibelen er nogle profetier som ER sket og som man derfor kan finde omtalt i verdens- og kirkehistorien, men når dette er tilfældet, fremgår det klart og tydeligt af teksten, at det hører fortiden til.
Profetierne om Jesu fødsel, død og opstandelse er et eksempel på dette.  I Mika 5,1 ..... forudsiges Jesu fødsel og fødested.

Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.

I Matt 2,1 ..... opfyldes denne profeti.

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem

I Salme 22,17-19 ..... forudsiges Jesu død.

Hunde omgiver mig, en flok af forbrydere står omkring mig; de har gennemboret mine hænder og fødder, jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd, de deler mine klæder mellem sig, de kaster lod om min klædning.

I Lukas 23,33-35 ..... opfyldes denne profeti.

Og da de kom til det sted, som kaldes Hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne dér, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: "Andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte."

Prøv nu ved hjælp af din Bibelordbog at finde de steder hvor Jesu opstandelse bliver forudsagt.

I Markus 16,6 ..... kan vi se at denne profeti også blev opfyldt. Men han sagde til dem: "Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!

Hvis kirke- og verdenshistorien blev studeret på samme måde som Guds ord studeres, når det sker i overensstemmelse med de anvisninger der er givet af Gud selv, nemlig ved at sammenligne skriftsted med skriftsted, så ville utallige fantasifulde beregninger og teorier om at få Bibelens profetier og verdens- og kirkehistorien til at passe sammen, falde fra hinanden som et korthus.

Mange lægger i deres fortolkning af Bibelens profetier, MEGET STOR vægt på de såkaldte historiske kendsgerninger. Mange mener at det er ufejlbarlige kendsgerninger, at det er fakta! Desværre er dette ikke tilfældet, og derfor er disse personers fortolkning af de bibelske profetier bygget på sand og de kan IKKE stå for en grundig undersøgelse.  Historien er skrevet af mennesker der på grund af deres uddannelse, religiøse og politiske overbevisning opfatter den samme begivenhed på vidt forskellig måde. De historiske tidstabeller er et godt eksempel på dette. Neerskov, Jehovas Vidner(JV) og Gad har brugt hver deres verdenshistorie, den som de nu mente var den mest pålidelige, eller er sandheden måske den, at de hver for sig har søgt den der passede bedst ind i den mening de nu har om tingene?

Prøv f.eks. at se hvornår et par af Judas konger blev konge   

            GAD    NEER   JV
Joram ..... 849    853    917
Ezekias ... 715    728    745
Amon ...... 642    643    661
måske ikke den store forskel, men alligevel.

Det ER en kendsgerning at disse personer HAR VÆRET konger over Juda, men hvornår, ja det er spørgsmålet. Måske mener du at det er ret uvæsentligt og det vil jeg give dig ret i, HVIS man i sine fortolkninger holdt sig til det faktum at de, HAR VÆRET KONGER.

Men ofte er det jo ikke det der er meningen med en for fortolkning, de allerfleste gange er det TIDSPUNKTET der er afgørende i en fortolkning.

Ved en nøje gennemgang af de vers der taler om, hvornår en person blev født eller døde i forhold til en anden persons alder, har vi fremstillet to tidslister. En, hvor vi begyndte ved år O og så gik fremad. (BIBEL) og en anden hvor vi antog at jordens skabelse, i de 6 dage,

(1 Mos.kapitel 1.) skete 4000 år før Jesu fødsel. Her gik vi så baglæns i tiden. (BAGL) Vi har ved de tider vi er kommet frem til skrevet de henvisninger vi har brugt således at du kan følge med i din egen Bibel.  I tidslisten over Israels og Judas' konger, har vi valgt at bruge tidslisten fra Gads danske Bibelleksikon i stedet for SC. Årsagen hertil er den at SC. hovedsagelig beskæftiger sig med tiden FØR Israels deling.
Den jødiske tidsliste har vi taget med fordi den af nogle, anses for at være den mest korrekte.
Jehovas vidners tidsliste har vi taget med fordi det er et af de trossamfund, der bruger MANGE tider og tidsperioder i deres lære, ja nogle af deres grundlæggende læresætninger er endog bygget på tidsberegninger. Vi er bestemt ikke enige med dem i deres forskellige udregninger, men for at du også kan se deres fantasifulde jonglering med forskellige tider og tidsperioder, har vi taget deres liste med også.   

SC = Sagred Chronology of s. Bliss
Neer = H R Neerskov, det gamle testamentes frelseshistorie  Gad = Gads Danske Bibel leksikon bind l. side 1167
Jv = Hele skriften er inspireret af Gud og gavnlig. side 292-296                                       

>>>> side 9 og 10 ind her <<<

Vi er nu kommet til det tidspunkt hvor der ikke er acceptable beviser for kongers regeringstid og forskellige andre begivenheder. Denne kendsgerning har fået flere trossamfund til at bygge vigtige dele af deres lære på bestemte Bibelske tidsperioder, på årstal der specielt er opfundet til lejligheden.

Her er nogle af de mest brugte årstal.

         BAGL   NEER     GAD      JV

1)     472                           
2)     466                           
3)     464       598                        618  
4)     464       597          598        617  
5)     455                         
6)     454       586          587       607   
7)     452                        
8)     384      536                        537

1) Nebukadaneser bliver konge     Jeremias 25,1
2) Fanger I      Jer 52,28 + 2.Kong 24,10-16 + 2.Kr 36,67  
3) Jojakim       2.Kong 24,6-8 + 2.Kr 36,9
4) Zedekias      2.Kong 24,l8; 25,2 + 2.Kr 36,11 + Jer. 52,1 og 5  
5) Fanger II     Jer 52,29 + 2.Kong 25.1 - 3
6) Jerusalem ødelægges, tempelet brændes, Nebukadanesers 19 reg- år.  Efter jødisk tidsregning skete det i året 3338
Fangerne føres til Babylon, Profetien i Jeremias opfyldes Jer 25,11-13 2.Krøn  36,20-21  2.Kong 25,8-9 + 2.Kr 36,19 + Jer 1,3; og  52,12-14
7) Fanger III          Jer 52,30
8) Kong Kyroses befaling Krøn 36,22-23 + Ezra 1,1-3 og 6,3 og  5,13-17

Darius befaling                      Ezra 6,1 og 12-13
Artaxerxes befaling               Ezra 7.12-14
Templet bygges                    Ezra 6,14-15 + Daniel 9.25  Kong Kyros             2.krøn 36,22-23 + Ezra                                                                                                               1,1-4 + Jer 25,12 + Dan 9,25
Tiden for templets opførelse. Ezra 6,14 og 15 + Dan 9,25
Artexerxes befaling               Ezra 7,12-14

 

Da disse befalinger, har en MEGET AFGØRENDE betydning i adskillige trossamfunds lære, har man virkelig gjort meget for at finde frem til, hvilket årstal de forskellige befalinger blev givet, men da man har en forudbestemt opfattelse af den lære, der skal bygges på dette årstal, så er det ikke så meget hvilket årstal der er det rigtige, men snarere hvilket årstal der passer bedst, der er afgørende for hvilket årstal der vælges.
En gennemgang af de forskellige historiebøger og opslagsbøger, hvori der står noget om disse befalinger, hjælper ikke den oprigtigt søgende da der i de forskellige historiebøger og opslagsværker gives flere forskellige årstal for de samme befalinger.

Uanset, hvor grundigt Guds ord studeres, gives der ikke nogen mulighed for, at vi med sikkerhed kan stadfæste disse årstal. At ty til verdens-og kirkehistorien hjælper ikke, for de forskellige historikere er lige så uenige om disse ting, som de trossamfund de tilhører.

De årstal der er mest brugt i forbindelse med de føromtalte befa linger, er årene 538, 539, 587 og 607 f. kr.

                                   ooOOOoo

Et par bemærkninger til den Jødiske tidstabel.  
Ifølge den Jødiske tidsregning er vi nu i år 5754 (1994)
Dette årstal er dog ligesom året 1994 usikkert, men det er almindeligt anerkendt.
De efterfølgende oplysninger og de jødiske årstal der er opgivet, er taget ud fra bogen, Talmudic and Rabbinical Chronology og fra Encyclopaedia Judaica.
Mosaisk trossamfund og Rabiner Bent Lexan har været mig meget behjælpelig med at finde frem til disse ting.
De jødiske festdage er en MEGET vigtig del af det jødiske år.  Nytårsdag Tishri I skal altid udregnes meget nøje da det er ud fra den  alle de øvrige festdage bestemmes.

Et par eksempler. Tishri 10 må ikke være en fredag eller en søndag Tishri 21 må ikke være en sabbat (søndag, onsdag eller fredag). Hvis Tishri falder på denne dag vil den blive udskudt en dag, ja endog i enkelte tilfælde to dage.
En måned er på 29 dage 12 timer 44 minutter og 3 1/3 sekund.  Et solår er på 365 dage 48 minutter og 46 sekunder.
Derfor er et solår 11 dage længere end 12 måneder, det vil sige at der i løbet af 19 år bliver 209 dage i overskud. I 7 af de 19 år har man derfor en ekstra måned Adar II, det er i det 3, 6, 8, 11, 14, 17 og det 19 år. Nisan, Sivan, AB, Tishri og Sebat har 30 dage Adar har også 30 dage i skudår. Ijjar, Tammuz, Elul, Tebet og Adar har 29 dage.  Marhesjwan og Kislev varierer i antal af dage.
Et års antal af dage varierer, det kan være på 353, 354, 355 eller 356 dage.

                                  ooOOOoo

Vi ved ikke hvilken dag Herren kommer.
Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage. Matt 24,36-44

Men ved at studere Guds ord kan vi vide når tiden er nær.  Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Matt 24,32-33

Herren har mange forskellige måder at "tale" til jordens befolkning på. Selv om solformørkelser, jordskælv, vulkanudbrud og andre naturkatastrofer altid har været behæftet med megen overtro, så er det alligevel en kendsgerning, at Herren bruger disse ting som et middel, til at lede befolkningens tanker hen på himlen og jordens skaber.  Nogle mener at visse bibelvers, taler om at antal af naturkatastrofer vil tiltage i de sidste dage.

For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, sted efter sted skal der komme jordskælv, og der skal komme hungersnød. Dette er begyndelsen på veerne. Mark 13,8

Hvornår er det så de sidste dage?
Hvis vi se på listen over jordskælv, er der ikke grundlag for at sige at de sidste dage allerede er begyndt. Nu kan statistik bruges på utallige måder, og alt efter om man ser på antal omkomne, ødelæggelsernes omfang i kr. eller noget helt andet så er der ikke sket en nævneværdig stigning.

Hvornår er det et stort jordskælv, vulkanudbrud eller anden katastrofe?  Er det når et vist antal personer er omkommet eller når der er ædelagt for et vist antal millioner kroner?
På grund af radio og tv hører vi i dag om langt flere ulykker -naturkatastrofer end vi gjorde for blot 20 til 30 år siden. Jordens befolkningsantal, antal tog, biler fly og så videre, er øget og dette kan være årsagen til at der er flere omkommende. Men sikkerheden er også øget.
Jeg er overbevist om at Herren bruger naturkatastrofer og andre ulykker for at henlede vor opmærksomhed på at vi er afveget fra de retningslinier som han har givet os.

Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen. Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt. Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage. Es 24,4-6

Vi tror dog ikke vi endnu er kommet til det tidspunkt hvor antal af naturkatastrofer og andre ulykker er tiltaget i en sådan grad, at man kan sige at det nu er de sidste dage.
MEN NÅR DET FØRST SKER, SÅ ER DET FOR SENT.

Jordskælv er omtalt flere forskellige steder i Guds ord.
Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen. Luk 21,11
Og jeg så: Da Lammet brød det sjette segl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, Åb 6,12.

Men der er ikke noget som helst grundlag for at kunne sige at et bestemt jordskælv, et bestemt år, er det der er tale om i et dette eller hint vers.
Guds ord taler også om tegn i sol, måne og stjerner.
Foran Herren skælver jorden, og himlen ryster; sol og måne formørkes, og stjernerne skinner ikke længere. Herren løfter røsten foran sin hærstyrke. Hans hær er vældig, mægtig, når den udfører hans befaling. Stor er Herrens dag, frygtelig er den! Hvem kan udholde den Joel 2,10 og 11.

Men i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed. Og da skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse Mark 13,24-27.

At sige at dette blev opfyldt ved denne eller hin mørke dag, solformørkelse eller meteorbyge er der bestemt ikke noget som helst grundlag for.

Den første engel råber med høj røst: "Frygt Gud og giv ham ære, thi nu er hans doms time kommet. Ja, tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden og havet og kildevældene." Åb. 14,7

Du Skal vælge side, og der er kun to muligheder.
ENTEN mennesker, historikere. Videnskabsfolk, arkæologer og andre, med deres forskellige opfattelser, af de samme begivenheder.
ELLER
BIBELEN, GUDS ORD.

En af de ting, som har undret os MEGET under udarbejdelsen af dette hefte er, at befolkningen i de allerfleste tilfælde VAR BLEVET ADVARET om at der kunne forventes en eller anden katastrofe, (jordskælv, vulkanudbrud flodbølge eller andet) men at de i mange tilfælde helt så bort fra de advarsler, som blev givet.
Økonomiske og andre timelige interesser har ofte en større værdi end selve livet.
På Noas tid blev befolkningen også advaret, men langt de fleste hånede og spottede Noa for de advarsler han kom med, resultatet var at de omkom.

I dag lyder den sidste advarsel til denne jords befolkning. Ingen af os kan sige hvornår det er slut. Men ALT er rede til det alt afgørende øjeblik, da du og jeg får vor sag afgjort ved den himmelske domstol.

Og dommen frelst ELLER fortabt bliver udtalt.

Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen. Præd 11,9