Åbenbaringens bog!

 

Mange har den opfattelse at Aabenbaringens bog er en uforståelig og mystisk bog, ja nogle går endog så vidt at de faktisk aldrig læser i den. Virkeligheden er dog en ganske anden.
Det er den eneste bog i hele Bibelen der er en extra velsignelse ved at læse - studere.
Selve navnet fortælder at det er en åbenbaring, ikke noget hemmeligt eller mystisk.
Aabenbaringens bog fortæller mere end nogen anden bog om de ting der skal ske i de sidste dage af denne jords historie.

Nogle har den opfattelse at det under visse omstændigheder kan være i overensstemmelse med Guds ord at lyve, at stjæle, ja endog at dræbe et andet menneske.
De der har denne opfattelse henviser til skøgen Rahab der løj for at redde de to spejdere, og aligevel er hun omtalt blandt troens helte i Heb. 11. David, en mand efter Guds hjerte dræbte mange mennesker. Abrahan der skulle ofre sin søn, Peter der skulle spise urene dyr.
De der mener at det under visse omstændigheder er rigtig at overtræde Guds lov, har ofte den opfattelse at det havde været forkert, ja endda meget forkert af dem IKKE at overtræde Guds lov. Personer med denne indstilling, vil i vanskelige sitiuationer, som for eksempel når loven om dyrets mærke bliver vedtaget let kunne finde en undskylning for at tilsidesætte Guds ord for et mere bekvemt standpunkt.
En opfattelse som denne er ikke og har aldrig været i overensstemmelse med Guds vilje, og UANSET omstendigheder og ubehagelige forhold, er det og har altid været forkert og dermed imod Guds ønske, vilje at overtræde Guds lov. Den lov der er grundlaget for hele universets eksistens, ville være som sand, hvis det under nogle bestemte forhold var rigtig at overtræde den. Heldigvis er Guds lov en meget solid klippe der ikke kan rokkes.

Tre steder i Den Hellige Skrift er der omtalt en tidsperiode på en tid, to tider og en halv tid. Mange har den opfattelse at en tid er det samme som et år, hvilket også er rigtig.
Nogle trossamfund mener at et år er for kort en tid, og da de heller ikke kan få den til at passe ind i deres opfattelse af de historiske fortolkninger, ja så har den gamle snedige slange fået disse mennesker til at tro på at man ved hjælp af Guds ord, Bibelen, kan ændre et år til 360 år. For almindelig begavede mennesker er en sådan ting fuldstændig tåbeligt, men den gamle slange også kaldet djævelen og den store bedrager, har en utrolig stor magt over os mennesker og kan derfor ofte få os til at tro på selv de mest fantastiske ting.

For at ændre en tidsperiode til en anden ( mere behagelig ) tidsperiode bruger man to skriftsteder.  
4 Mosebog 14, 34 bruges til at ændre dage til år. 40 dage = 40 år
Ezekiel 4, 6 bruges til det modsatte, nemmelig til at ændre år til dage. 40 år = 40 dage.
Ved slangens hjælp og junglering med Bibeltekster og tal, laver man følgende regnestykke.
> En tid = et år, to tider = to år, en halv tid = et halvt år.
> Tre og en halv tid = tre og et halvt år.
> Tre og et halvt år = 1260 dage.
> 1260 dage = 1260 år. Ifølge 4 Mosebogs regel om dage til år.

Overfladisk seet ser det meget besnærende og rigtig ud, det gjore slangens ord til Eva om at hun ikke skulle dø også.
Umidelbart er der ikke noget forkert med denne udregning, det var der heller ikke ved slangens udtalelse om at Eva skulle dø, hun levede jo mange år efter at hun havde spist af æbelet, så man kunne godt få den opfattelse at det var slangens ord der gik i opfyldelse, og ikke Guds ord.
Kun ved nøje at sammenligne skriftsted med skriftsted, kan vi gennemskue slangens snedige bedrag.
Kun de der i tide har taget tid til at sidde ved Jesu fødder for at hørre hvad han har at sige til dem, har en mulighed for at kunne se helheden.
Kun de der i tide har sørget for extra olie til deres lamper, kan bestå og gå med ind i bryllupssalen

Lad os igen prøve at se på det ovennævnte regnestykke.
> En tid = et år, to tider = to år, en halv tid = et halvt år.
Ok, dette kan forsvares.
> Tre og en halv tid = tre og et halvt år.
NEJ, dette er IKKE hvad der står skrevet. At det er den samme tidslængde, kan vi godt være enige om, men hvis vi ikke holder os MEGET NØJE til Guds ord, vil vi blive bedraget, blot vi giver slangen den mindste åbning vil han smyge sig ind.
> Tre og et halvt år = 1260 dage.
NEJ, og atter NEJ. Igen ser det MEGET gigtig ud, men igen er det en UBETINGET regel at det er et DER STÅR SKREVET, der er afgørende for om en ting er rigtig eller forkert, IKKE om det ser rigtig og godt ud.
Hvis reglen fra Ezekiel bruges blive det til tre og en halv dag.
> 1260 dage = 1260 år. Ifølge 4 Mosebogs regel om dage til år.
Her ser reglen fra 4 Mosebog ud til at være fulgt. Spørgsmålet er så om det er i overensstemmelse med Guds ord at bruge denne regel i andre forbindelser end den den blev givet i ? Og hvis den kan bruges andre steder, må der være nogle ganske bestemte betingelser som skal være opfyldt.
Der er dem som bruger 4 Mosebog 14 og Ezekiel 4 på en meget tilfældig måde, det vil sige at når det passer ind i deres teorier ja så bruger de dem og ellers ikke.
DETTE ER IKKE I OVERENSSTEMMELSE MED GUDS ORD.

Nogle mener at når der er tale om profetiske tider, så er det i orden at bruge disse to regler, men da der er visse profetiske tider, som de ikke ønske ændret, ja så er vi tilbage ved reglen om at bruge dem således som det nu passer en bedst, hvilket næsten altid vil sige at det bliver på en måde der ikke er i harmoni med Guds ord.