Til
Den ansvarlige leder i firmaet.
I  USA har det i mange år været en naturlig ting for et firma, at have en "åndelig" rådgiver tilknyttet firmaet. Ja i nogle firmaer mener man endog, at det er vigtigere med en "åndelige" rådgiver end med en økonomiske rådgiver!
I mange lande f.eks. England er det en ganske naturlig ting, at man ved udformningen af særlig vigtige dokumenter, f.eks.. i forbindelse med EU, giver nogle få henvisninger til Biblen!
Her i Danmark, ville det virke helt forkert, hvis en af folketingets medlemmer i sin tale citerede fra Biblen.
MEN  inden for erhvervslivet er nogle firmaer begyndt, at få øjnene åbent for værdien af at have en "åndelig" rådgiver tilknyttet firmaet.
Desværre er den rådgivning der gives på dette område MEGET  DÅRLIG.
Dette medfører, at det i en meget stor udstrækning er de spiritistiske, hinduistiske, muslimske og okkulte kræfter man alliere sig med,  i de fleste tilfælde uden at vide det, men det gør dem jo ikke mindre farlige, snare tvært imod.
Man glemmer, at foretage en grundig undersøgelse af, hvilken åndelig baggrund kursuslederen har tilknytning til.
Derfor tilbyder Bibel-skolen nu rådgivning, konsulentbistand og anden form for hjælp til de virksomheder, politikere og andre der måtte ønske det.
Det vi kan hjælpe med og rådgive om er

*** De fleste har den opfattelse, at det er politiske og økonomiske kræfter som styre EUs udvikling. Men når man trækker forhænget til side og graver lidt i dybten, viser det sig at være forskellige former for religiøse kræfter der i det skjulte, bestemmer farten og styrer udviklingen inden for EU.
Kun nogle få er klar over, hvad dette kommer til at betyde for beskæftigelsen, erhvervslivet og økonomien.

*** Hvilken baggrund har de kursusledere og rådgivere, som firmaet bruger.
En undersøgelse har vist, at over 90% af de firmaer, som benytter sig af kursuser og rådgivere, ikke har undersøgt om det er spiritististiske, okkulte, sataniske eller kristne kræfter, at disse kursusledere og rådgivere arbejder for.

*** Et kort møde, f.eks. i frokostpausen, om de moralske værdier der bør være hos ledere og arbejdere, men som er ved at forsvinde.


### Det vi ønsker at gøre er, at lægge nogle ting frem for dig, dit firma, dine arbejdere og andre.
Det er så helt op til dig, dit firma og dine arbejdere, hvordan i vil bruge disse oplysninger.

### Vor hjælp vil også på dette område være anonym og uden nogen form for forpligtelser.

### Vi ønsker IKKE, at flytte hverken dig eller nogen anden, fra den menighed du / i tilhørere, til en anden.

*** Ønsker du, at vide mere eller at aftale et uforpligtende møde, så send os en E-mail om dette evt. med telefonnummer, og du vil høre fra os!  Send en E-mail.

 


De, der nyder anseelse i verden på grund af deres uddannelse, rigdom eller stilling, får sjældent nogen personlig henvendelse med hensyn til deres sjæls behov. Mange af Kristi forkyndere nærer betænkeligheder ved at henvende sig til dem. Det burde ikke være sådan. Dersom et menneske var ved at drukne, ville vi ikke blive stående og se ham drukne, fordi han var sagfører grosserer eller dommer. Hvis vi så mennesker der var ved at styrte sig ud over en afgrund, ville vi ikke undlade at kalde dem tilbage, hvad deres beskæftigelse og stilling i livet end var. Vi burde heller ikke tøve, når det gælder om at advare mennesker om den fare, deres evige vel er i.
Ingen burde forsømmes, fordi de tilsyneladende er helt optaget af verdslige anliggender. Mange af dem, der hører til de højere klasser i samfundet, er sorgbetyngede og trætte af verdens tomhed. De længes efter en fred, som de ikke ejer. Blandt de højeste rangklasser findes der mennesker som hungrer og tørster efter frelse. Mange ville tage imod hjælp, dersom Herrens tjenere ville henvende sig personligt til dem med venlighed og med et hjerte, der var fyldt med Kristi ømme kærlighed.

Ordningen med firmapræster i USA går helt tilbage til kolonitiden i år 1640. Dengang fik arbejdsgiverne pålagt ansvaret for at sørge for ansattes kristendomsundervisning, som arbejdede om søndagen. Nu har denne ordning på en måde fået nyt liv i det amerikanske erhvervsliv.

Marketplace Ministries har aldrig lagt stor vægt på at markedsføre sig selv, men har levet af sit gode rygte. Det ene firma efter det andet har derfor bet om deres hjælp. Siden 1990 har der været en rivende vækst i arbejdet.
I dag er der 136 præster ansat og de dækker 34 af de amerikanske delstater. De betjener 505 firmaer med tilsammen næsten 140.000 ansatte.
Gil A. Sticklin tvivler ikke på, at firmaerne tjener på at tage sig af deres ansattes behov. Da Marketplace Ministries begyndte at arbejde for en fødevarekæde med 105 såkaldte fast-food restauranter ned 3000 ansatte, havde kæden en personaleomsætning på 300% om året. Det betyder at hele arbejdsstyrken udskiftes hver fjerde måned.
Efter, at vi havde arbejdet blandt de ansatte i to og et halvt år, var personaleomsætning ned på 90%. Koncernchefen for kæden understreger, at produktiviteten, trivslen og loyaliteten hos de ansatte er øget betragtelig, og de har en helt anden holdning til deres arbejde, fortæller Stricklin, og tallene taler jo for sig selv.
Enkelt store firmaer har deres egne præster.
Stricklin understreger, at man ikke ønsker at være et alternativ til den etablerede kirke, men et supplement, derfor opfordrer man til, at man finder sin egen menighed at tilhøre.
Internationalt afholdes der store konferencer om Spirituality in Business, hvor virksomheder som IBM, Ford Motor Company og The Body Shop er repræsenteret. Verdensbanken organiserer under visning i reinkarnation, aromaterapi, indisk astrologi, kundalini yoga etc. for sine ansatte. Allerede i 70’erne nægtede Pan Am at lade to piloter flyve samtidig, hvis begges biorytmer pegede på en dårlig dag.
Men også derhjemme kan tendensen spores. Flere og flere virksomheder tilbyder spirituel rådgivning for erhvervslivets beslutningstagere. Blandt erhvervslivets ansatte er der også en stigende interesse, og kurser i personlig udvikling står højt på ønskesedlen.
Det er meget svært af danne sig et billede af, hvilken rolle spirituelle overvejelser og rådgivning spiller, når erhvervslivet træffer sine beslutninger. De virksomheder, der søger spirituel rådgivning, vil nemlig ikke frem i lyset. Ugebrevet Mandag Morgen har talt med flere konsulentfirmaer, der tilbyder virksomhedsclairvoyance, erhvervsastrologi og intuitiv virksomhedsledelse. Alle mener de at have hjulpet deres kunder til bedre indtjening, men ingen af kunderne ønsker at stå frem. Ofte ved medarbejderne i kundernes firmaer ikke, hvad der har inspireret direktionen til en reorganisering af virksomheden.
Men selv om det endnu er vanskeligt, at sige noget om omfanget af den nyreligiøse interesse i dansk erhvervsliv, er tildens klar. De fleste af de firmaer, der forsøger sig med disse ting, gør det ofte uden at vide ret meget om HVAD det er for kræfter der står bag. Man stiller ikke kritiske spørgsmål ved den eller de personers åndelige liv, som man søger hjælp hos.
Hvis et firma skal bygge f.eks. en bro, vil dette firma grundigt undersøge om nu de personer der rådspørges og antages til at lede og udføre dette arbejde, nu også har de nødvendige kvalifikationer.
Men når det gælder den åndelige eller / og den psykiske side, er spørgsmålene MEGET  FÅ, hvis der da stilles spørgsmål.
Dette medfører, at det er spiritistiske og for skellige former for nyreligiøse kræfter der får lov til at påvirke og med tiden kommer til at styrer ikke blot de ansatte, men hele firmaet. Som regel har hverken de ansatte eller ledelsen nogen som helst anelse om, hvilke kræfter de har med at gøre. De konsulentfirmaer, som anbefaler disse kursuser og foredrag styres af de samme spiritistiske magter.
Det er helt klart, at et hvert firma vil kunne opnå mange, endog MEGET  STORE fordele ved at have en ægte kristen rådgiver tilknyttet firmaet.
MEN, hvis man blot vælger den konsulentfirmaet foreslår eller den mest påtrængende, ja, så var det bedre at fortsætte uden en åndelig rådgiver.