Faderen! Vor Himmelske Far!

Jeg har i længere tid ønsket at skrive en artikel om Faderen, det vil sige om vor Himmelske far, men når jeg satte mig hen for at skrive artiklen, forekom det mig at være en opgave der var så stor, at jeg ikke havde nogen forudsætninger for at kunne gøre det.

Efter at jeg nu i nogen tid har bedt Herren om at lede mine tanker i de rigtige baner og give mig den rette forståelse af dette emne, er jeg kommet til den konklusion, at jeg kun vil skrive om det der står om Faderen i Det Nye Testamente.

Selvfølgelig er Faderen også omtalt i Det Gamle Testamente, men ikke som Faderen, men som Herren, Gud, Skaberen, Dommeren, Hærskarers Herre, Hærskarers Gud og flere andre titler. Der er langt over 1.000 henvisninger i Det Gamle Testamente, hvor disse udtryk bruges. Ved de fleste af dem er det umuligt, at sige om det er Faderen eller Sønnen der er tale om, da både Faderen og Sønnen ofte omtales med det samme navn - udtryk. Jeg ved godt at der er nogle, ja, at der endog er trossamfund, som har en anden opfattelse af dette. Mange har den opfattelse, at når HERREN står med ene stor bogstaver, at så er det Faderen der er tale om, men dette er ikke rigtig. Måske er det i erkendelse af dette, at man i den nye 1992 udgave af Bibelen ikke skriver Herren med ene store bogstaver.

Jeg vil ikke her gå i dybden med dette, men her er nogle få skriftsteder, som du kan se nærmere på.

1 Mos 18,1-3: 2 Mos 33,20: Joh 1,18: 1 Tim 6,16: 1 Joh 4,12:  Sl 23,1: Joh 10,11-14:

Her på Bibel-skolens hjemmesider kan du finde mere om dette! Jesu liv.

Jeg kan sige dig, at det er meget interessant og tankevækkende, at studere de forskellige navne - betegnelser.
Lad os først se lidt på dem der er brugt både i Det Gamle og i Det Ny Testamente.

Den Almægtige, er kun brugt i 1 Mosebog

Skaberen, er brugt nogle få gange i 1 Mosebog, Esajases bog, Job og 1 Krøn.

Dommeren er brugt en del steder i forskellige af Bibelens bøger.

Hærskarers Herre og Hærskarers Gud er Jeremiases foretrukne betegnelse, men også flere af de "små" profeter bruger denne betegnelse.

Gud, er ligesom Herren, brugt et utal af gange i de fleste af Det Gamle Testamentes bøger.

Lovgiveren og Kongernes Konge er kun brugt i Det Ny Testamente.

Det er tankevækkende, at Jesus aldrig omtalte Josef som sin far.

Betegnelsen Faderen, om vor himmelske far findes kun i Det Ny Testamente, og her er det specielt Johannes og Mattæus som bruger denne benævnelse.

I Mattæus evangeliet fremgår det meget klart og tydeligt af teksten, når det er vor himmelske fader der er tale om. "Fader, som er i himlen" og "himmelske fader."

I Johannes evangeliet er sproget anderledes og man fornemmer, at der her er et meget mere personligt forhold mellem sønnen og faderen, "min fader" og "faderen og mig".

Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på www.bibel-skolen.com