BIBLEN  ER  GUDS  ORD II.

Bibelen er forskellig fra alle andre bøger i verden af en bestemt grund. Både mange forskellige mennesker og Gud selv står bag dette værk. Bibelen siger at den er »indblæst af Gud«. Vi bruger ordet »inspireret«. Det betyder ikke, at Gud dikterede for skribenterne, men at han inspirerede dem til at skrive sandheden.
Derfor kan man stole på Bibelens ord. Dens budskab har en særlig kraft til at tale til mennesker i alle aldre og situationer. Derfor kaldes Bibelen også ofte for »Guds ord«. Hvad er en af årsagerne til at Bibelen er forskellig fra alle andre bøger?

1... At den er skrevet af mange forskellige personer.
2... At den er inspireret - indblæst af Gud.
3... At det tog over 1000 år at skrive den.

Bibelen nævnes tre gang i Guiness Rekordbog.
Det var den første bog, der blev trykt mekanisk.
Disse første bøger kalder man Gutenbergbibler. En af de 21 bøger, der er tilbage fra første oplag, er også den dyreste bog, der nogensinde er blevet solgt. Den blev købt for over 16 mill. kroner ved en auktion i 1978.
Bibelen er også den bog i verden, der er blevet trykt flest af. I perioden mellem 1815 og 1975 blev der solgt og uddelt mere end 2.500.000.000 eksemplarer.
I løbet af et år kan bibelselskaberne fortælle om: salg af over ti millioner bibler over hele verden; uddeling af 400 millioner bibeldele.
Siden man opfandt bogtrykkerkunsten er hele Bibelen blevet trykt på 1.763 forskellige sprog og dialekter. Men over 200 millioner mennesker har stadigvæk ikke Bibelen på deres eget sprog.
Bibelen er den bedst dokumenterede tekst, fra oldtiden. Vi har omkring 13.000 kopier af manuskriptdele af Det ny Testamente.
Hvor mange forskellige sprog er Bibelen blevet trykt på?

1... 1265 forskellige sprog.
2... 1479 forskellige sprog.
3... 1763 forskellige sprog.

Selvfølgelig blev Bibelen ikke skrevet på dansk! Fordi den blev sat sammen over en meget lang periode af forskellige mennesker, o blev den skrevet på forskellige sprog.

Hebraisk
Det meste af Det gamle Testamente er på hebraisk, det sprog Abrahams efterkommere talte.
Det hebraiske alfabet har 22 bogstaver, men ingen vokaler (disse blev senere sat ind med et system af prikker). Man læser fra højre mod venstre.

Græsk
Det ny Testamente blev skrevet på »fælles« græsk, som var det normale hverdagssprog, i den østlige del af Romerriget.
Hvilket sprog blev Det Gamle Testamente oprindelig skrevet på?

1... Græsk.
2... Hebræisk.
3... Ægyptisk.

Bibelen er nok verdens bedst kendte bog; den er i hvert fald den bog, der har været på bestsellerlisten længst.
Da den engelske Good News bibel blev trykt i 1976 var efterspørgslen så stor, at den måtte genoptrykkes 21 gange i løbet af det første år. Dette er aldrig sket tidligere. I 1979 var der blevet solgt 60 millioner eksemplarer af den. Den er dermed den paperback-bog, der er blevet solgt flest af. Bibelen har altså helt klart noget at sige til verden i dag.
Historien om Bibelen spænder over mere end fire tusinde år af verdenshistorien. Mange slags mennesker, fra forskellige perioder, racer og baggrunde har været involveret. Man har diskuteret og skændtes om Bibelens budskab. Det har forvandlet hele nationer og utallige menneskers liv. Man har været parat til at dø for at se Bibelens budskab spredt så vidt som muligt. Denne historie er en af de mest bemærkelsesværdige og spændende i hele verden.
Hvor mange eksemplarer af den engelske GOOD NEWS BIBEL blev der solgt i 1979?

1... 10 millioner.
2... 40 millioner.
3... 60 millioner.

Bibelen overrasker os ved ikke bare at være en bog. Den blev ikke skrevet af en person. Den er et helt bibliotek af bøger!
Den bibel vi bruger i dag indeholder 66 bøger skrevet af meget forskellige mennesker over en periode på omkring 1.500 år. De indeholder fortællinger og lignelser, sang og poesi, love og regler, prædikener og breve, historiske begivenheder og forudsigelser om fremtiden. Sekretærens og den skriftlærdes job har været meget vigtig gennem hele historien siden skrivekunstens opfindelse. Til at begynde med var de skriftlærde de eneste, der var i stand til at skrive og læse.

De skriftlærde havde ofte toppositioner ved hoffet, hvor de tog sig af de offentlige registre, som regeringen havde brug for. Her var de højt respekterede.
Senere lærte flere mennesker at læse og skrive, men man havde stadig brug for de skriftlærde til at gøre det meste af skrivearbejdet.
Bibelen består af to hoveddele: Det gamle og Det ny Testamente. Det gamle Testamente er næsten dobbelt så langt som Det ny. Det handler om Guds udvalgte folk, Israels folk, og fører os fra tidernes begyndelse hen til de dystre dage flere århundreder senere, hvor israelitterne blev ført som fanger til Babylon for så senere at vende tilbage til Israel fra eksilet.
Så er der et ophold i fortællingen på nogle hundrede år. Det ny Testamente begynder med Jesu fødsel.
Det handler om hans liv og udbredelsen af den kristne kirke efter hans død og opstandelse.
Hvordan var de skriftlærtes stilling i samfundet, i gammel tid?

1... Meget højt respekteret.
2... Nærmest som en tiggers.
3... De blev sidestillet med andre almindelige arbejdere.

Mosebøgerne
De fem første bøger kaldes Mosebøgerne.
Selvom der er fem af dem, er der faktisk kun tale om en bog, som er delt i fem dele. De indeholder historien om Guds folk fra Abraham til Josef, med en indledning om den Aller tidligste historie verdens skabelse og fremkomsten af en civilisation på jorden. De indeholder også Guds »love«, som vi ofte kalder »De ti Bud«; her får vi også detaljerede vejledninger i, hvordan dagliglivet skal leves.
Jøderne kalder Mosebøgerne for Lovbogen« eller » Toraen«.
Det gamle Testamentes historiebøger
De næste tolv bøger er historiebøger. De begynder med Josua og hans berømte slag ved Jeriko og ender med babylonernes og persernes besættelse af og sejr over Guds folk, og israelitternes tilbagevenden fra landflygtigheden i Babylon. Poesi og visdom
Herefter kommer der fem bøger med poesi og visdom. De indeholder nogle af de bedst kendte skrifter i verden.
Jobs bog er et drama, Salmerne er poesi og lovsange. ordsprogenes bog og Klagesangene indeholder vise ordsprog, og Højsangen (eller Salomons højsang) er et kærlighedsdigt.

Profeterne
De sidste 17 bøger kaldes profetbøgerne. De indeholder de vigtige budskaber, der blev prædiket af specielle ledere, som Gud kaldte til at tale til israelitterne.
Profeterne opmuntrede folket til at tilbede Gud og advarede mod hans straf, når det var ulydigt og tilbad afguder. Gud satte nogle af disse mænd i stand til at se ind i fremtiden og forudsige, hvad der ville ske.
Hvor mange bøger er der i den afdeling af Bibelen, som kaldes profetbøgerne?

1... 12.
2... 17.
3... 24.

Det ny Testamentes historie
De fire første bøger i Det ny Testamente kaldes »evangelierne«, hvilket betyder »gode nyheder«.
Alle fire forfatteres mål var at fortælle historien om Jesus, før alle de, der havde set og hørt ham, døde. På denne måde fik vi en nøjagtig beskrivelse af begivenhederne, der er baseret på øjenvidneskildringer.
Lukas (den græske læge, der rejste rundt sammen med Paulus på nogle af hans rejser) skrev også beretningen om, hvordan kirken voksede; denne beretning kaldes Apostlenes gerninger.
Hvad kaldes de første fire bøger i Det Ny Testamente?

1... Evangelierne.
2... De nye bøger.
3... De fire breve.

De blev skrevet af kristne ledere (13 af dem er af Paulus) til de menigheder, der sprang op over hele Mellemøsten. De indeholder undervisning, opmuntring og varme personlige hilsener; men der er også skarp kritik af de kristnet der gør noget forkert.
Hvem har skrevet de fleste af de bøger - breve, som er i hele Bibelen?

1... Moses.
2... Johannes.
3... Paulus.

Mattæus
Mattæus levede på samme tid som Jesus.
Han var en skatteopkræver, der arbejdede for romerne og indkasserede penge til dem. Israelitterne hadede ham. Jesus så ham mens han var på arbejde og kaldte ham til at være discipel. Mattæus forlod alt for at følge Jesus. Senere skrev han om Jesus i »Mattæus-evangeliet«.

Markus
Johannes Markus var en ung mand da Jesus og disciplene mødte ham i Markus mors hjem i Jerusalem. Han har sikkert siddet og fulgt med i hvad der skete og lyttet til undervisningen. Han har måske også været til stede ved korsfæstelsen. Det er helt sikkert, at han bleven kristen og fulgte med Peter og Paulus på deres missionsrejser. Da han skrev sit evangelium gengav han sandsynligvis, hvad Peter havde fortalt ham.

Lukas
Lukas var en græsk-talende læge, som rejste sammen med Paulus.
Han undersøgte omhyggeligt Jesu liv og udviklingen af den tidlige kirke og skrev om det i Lukas-evangeliet og Apostlenes gerninger. Han skrev på en sådan måde at den ikke-jødiske verden skulle kunne forstå den kristne tro.
Hvad beskæftigede Lukas sig med før Jesus kaldte ham?

1... Han var teltmager.
2... Han var læge.
3... Han var fisker.

Johannes
Johannes og broderen Jakob arbejdede med fiskeri for deres far. De var sandsynligvis disciple af Johannes Døber inden de forlod ham for at følge Jesus.
Johannes var med i den gruppe af disciple der var Jesus nærmest. Senere blev han leder af kirken. Han skrev Johannes-evangeliet, adskillige breve og har måske også skrevet Åbenbarings bogen.

Peter
Peter og broderen Andreas var lige som Jakob og Johannes fiskere på Galilæa-søen.
Men de begyndte at følge Jesus på et tidligt tidspunkt. Peter blev snart leder for de tolv disciple og senere leder for kirken i Jerusalem. To af Peters breve er med i Det ny Testamente.

Paulus
Paulus var først meget imod Jesus. Han var veluddannet, en topleder i det jødiske religiøse liv og romersk statsborger. Han var på vej for at arrestere nogle kristne, da han så den opstandne Jesus.
Fra det øjeblik blev han en ivrig discipel og missionær for den romerske verden. Hans mange breve udgør størstedelen af Det ny Testamente.

Jesus sagde:
»Før himmelen og jorden forgår, skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå.«
Det mindste bogstav i det hebraiske alfabet var »jod« (»j«). En tøddel er den lille streg, der gør bogstaverne »d« og »r« forskellige på hebraisk
Hvem af dem der skrev Det Ny Testamente, var før han blev kaldt af Jesus meget imod de kristne?

1... Mattæus.
2... Paulus.
3... Jakob.

ROSETTA STENEN
1799 førte Napoleon en ekspedition til Ægypten. Der fandt en af hans mænd ved en tilfældighed en stor sten med skrift på, som lå begravet i sandet Dette var nok det vigtigste enkeltstående historiske fund, af betydning for sprogoversættelse fordi den indeholdt nøglen til at bryde koden på det ægyptiske sprog.
Skriften viste sig at være en kongelig befaling, der var skrevet tre gange - på to former for ægyptisk og på græsk.
Det tog 23 år, men til sidst var eksperter i stand til at dechifrere det ægyptiske sprog. Nu var vejen åbnet til at forstå hele denne gamle civilisation
Hvorfor var det et meget vigtigt fund der blev gjort i 1799 af en af Napolions mænd?

1... Det var grundlaget for at kunne tyde det ægyptiske sprog.
2... De fem Mosebøger stod på den sten de fandt.
3... Alle Pauluses breve var skrevet på denne sten.

ÅRHUNDREDETS FUND!
Fundet af Dødehavsrullerne viste hvor bemærkelsesværdigt præcise de skriftlærdes arbejde var: man har kun fundet ganske få ændringer over en periode på tusind år eller mere.
Guds lov og beskrivelsen af hans forhold til sit folk er blevet overleveret til os ganske nøjagtigt på grund af de skriftlærdes arbejde.
Hvad viste fundet af Dødehavsrullerne?

1... At der havde fundet meget store ændringer af skriften sted gennem de sidste tusind år.
2... At de var helt værdiløse, da man ikke har været i stand til at tyde skriften på dem.
3... At Guds ord var blevet overleveret meget nøjagtigt fra det ene slægtled til det andet gennem de sidste 1000 år.

En vintereftermiddag i 1946-47 førte et heldigt sammentræf til et meget vigtigt fund. En hyrde vogtede får på skråningerne tæt ved Dødehavet. Her fandt han et hul i klippesiden.
Han kastede en sten derind; den gaven mærkelig lyd, da den ramte noget derinde.
Da han prøvede at se efter, fandt han en hule med adskillige krukker, der var 60-80 cm høje. Inde i dem var der nogle læderruller pakket ind i stof.
Muhammed vidste ikke hvad han skulle gøre ved dem. Først var der ikke nogen, der var interesseret. Men da de nåede til arkæologerne var der stor begejstring. Det endte med, at man fandt dele af 400 ruller.
Hyrdens stamme blev rig.
Et hemmeligt fællesskab

Rullerne udgjorde et bibliotek fra et jødisk religiøst fællesskab,
der levede ved Dødehavet
omkring Jesu tid.
Da den romerske hær i år 68 e. Kr. marcherede ind i Palæstina, kunne ingen jødisk gruppe mere vide sig sikker.
Straks pakkede de deres dyrebare manuskripter væk i disse store krukker og kravlede op i højderne bag deres hovedkvarter, hvor de skjulte dem i nogle af de naturlige huler i Klippesiden.

Nyt lys om Skrifterne
Det var kopier af alle Det gamle Testamentes bøger undtagen Esters Bog. Disse var tusind år ældre end noget skrift, man havde kendt indtil da. De udviser bemærkelsesværdigt få ændringer i forhold til den lange tidsperiode og viser nøjagtigheden af de skriftlærdes kopieringsarbejde.
Hvordan var Dødehavsrullerne i forhold til andre skrifter man havde fundet?

1... De var meget ældre.
2... De var meget nyere.
3... De var fra samme tidsperiode.

Med skrivekunstens opfindelse kom muligheden for at bevare optegnelser og informationer til fremtidig brug.
Mange tusinde tekster fra bibelsk tid og selv tidligere har overlevet indtil i dag. Vi har lært det meste af, hvad vi ved om verden i oldtiden ved at dechifrere dem.
De blev skrevet på mange forskellige slags materialer. Babylonerne brugte små tavler af ler; ægypterne brugte papyrus. Vigtige inskriptioner blev indgraveret i sten eller på paladsmure, eller malet på væggene i kongegrave.
Den tidligste form for papir blev lavet af stænglen fra et plante, der kaldes papyrus.
Dens kraftige indre stængel blev skåret op i tynde strimler. Disse blev lagt ved siden af hinanden på en hård overflade, og et andet lag af strimler blev lagt oven på, på tværs. De to lag blev så sammenføjet ved at slå på dem med en træhammer.
Hvad blev de tidligste former for papir lavet af?

1... Skind.
2... Papyrus.
3... stof.

Man opdagede snart, at papyrusbladene kunne slås sammen i lange ruller og gemmes. Disse »»skriftruller«« var den form for bøger man brugte på Det gamle Testamentes tid. Man skrev på dem fra højre mod venstre (hebraisk og aramæisk) eller fra venstre mod højre (græsk) i spalter og fortsatte bag på, hvis man havde brug for ekstra plads. Man skrev normalt med rørpenne og brugte sort blæk lavet af sod.
Hvad lavede man den blæk af, som man brugte til at skrive på papyrusrullerne med?

1... Sod.
2... Harpiks.
3... Sort ler.

Mens Europa var midt i religiøs og politisk uro, var der en anden revolution i gang:
opfindelsen af den mekaniske trykkemaskine skulle komme til at sætte gang i forandringerne overalt.
I byen Mainz i Tyskland eksperimenterede Johann Gutenberg med bevægelige metaltyper til at trykke bøger med håndskårne træblokke til at trykke med var blevet opfundet i Asien i det femte århundrede e.Kr. og den første trykte bog, man kender, blev lavet på denne måde i Kina i år 868.
Gutenberg tog bare denne ide og forenklede den, så at de enkelte bogstaver kunne sættes sammen til ord og linier og samles så de dannede en hel side, som så kunne sættes i en trykkemaskine.
Nu kunne en hel bølge af bøger trykkes hurtigt og til relativt små priser. Dette var det store øjeblik! Trykkekunstens tidsalder var begyndt. Og det varlige på det rette tidspunkt for reformatorerne, der nu havde deres nye oversættelser af Bibelen klar. Indtil da var alle eksemplarer blevet fremstillet i hånden. Nu så man at trykkemaskinen kunne bruges til at få eksemplarer af Skriften ud til almindelige mennesker. Den første hele bog som blev trykt i den vestlige verden var Bibelen i 1456.
Indtil 1462 forblev den nye kunst holdt meget hemmelig i Mainz på grund af konkurrencehensyn. Men i det år blev byen plyndret og bogtrykkerne spredt.
Inden 20 ar var gået var opfindelsen spredt vidt omkring med maskiner i Rom, Paris, Krakov og London.
Snart kom der også bogtrykkere i Danmark Hvornår nedsatte den danske konge en Bibel-kommision?

1... 1524.
2... 1543.
3... 1550.

Bibelen blev oversat og spredt overalt i Europa, også i Danmark.
Men i modsætning til mange andre steder i Europa foregik det herhjemme uden blodsudgydelser. I 1536 blev luthersk kristendom den officielle religion i landet, som kongen stod bag.
Dermed var der mulighed for frit at sprede Bibelen og gøre dens budskab kendt.
Der var forskellige former for bibeloversættelser: nogle var let tilgængelige og folkelige.
Andre var svære at forstå, men til gengæld meget nøjagtige. Nogle blev »kongeligt autoriserede« til officiel brug i kirker ved gudstjenesterne. Andre er »privatoversættelser«, som er specielle udgaver, der hver især har sine særlige karaktertræk.

DEN TIDLIGE DANSKE BIBEL
I Danmark benyttede man sig af den latinske Vulgata-oversættelse op til første halvdel af 1500 tallet. Men omkring frembruddet af den lutherske reformation begyndte der at ske noget nyt: lærde danskere så betydningen af, at vi fik Bibelen på dansk. En af vore første bibeloversættere, Christian Pedersen, sagde: »Havde nogen af Vorherres apostle skrevet evangelier her i riget, da havde han visselig skrevet dem på ret dansk, så alle havde forstået det, thi hvert menneske bør kunne dem på sit eget modersmål. Ingen skal tro, at de er helligere på et tungemål end på et and et. « . Det begyndte med Christian "s oversættelse af Det ny Testamente.
Den udkom i 1524, kun to år efter at Luthers tyske oversættelse var blevet udgivet.
Den mand, der stod for oversættelsen, hed Hans Mikkelsen, men også kongen selv var ivrigt med i redaktionsarbejdet.
Det var selvfølgelig et stort fremskridt at få Det ny Testamente på dansk. Men den første oversættelse var blevet lavet på meget kort tid og var derfor temmelig kluntet og svær at læse. Mange ønskede at få en ny og bedre oversættelse af hele Bibelen. Hovedmanden bag dette værk var oversætteren Christian Pedersen. Igennem flere år arbejdede han på at lave stadig bedre oversættelser af Det ny Testamente på dansk. I 1543 nedsatte kongen en Bibelkommission, der stod for arbejdet med at lave den første store danske kirkebibel. som man kaldte Christian IIs Bibel, der udkom i 1550. Endelig havde det danske folk nu fået en god, forståelig bibeloversættelse, som hurtigt blev spredt ud over hele landet. I løbet at 1500-tallet kunne man bruge en, I dansk oversættelse t I af Bibelen i alle kirker. Men Bibler var så værdifulde, at de otte måtte bindes fast til bordet med en kæde for at ikke tyve skulle stikke at med dem.
I vort århundrede er der sket en utrolig vækst i antallet af bibeloversættelser verden over. Der er kommet mere end 45 nye udgaver af Det ny Testamente på engelsk, 16 på fransk, 17 på spansk og 7 nye italienske bibler. I år 1900 var der 517 sprog, hvor man mindst havde en af Bibelens bøger. I dag er tallet nået over 1.760. I år 1900 fandtes hele Bibelen på 118 sprog. I dag er tallet 279.
Ved siden af dette er der blevet arbejdet på mere end 800 sprog ud af 3-4.000 nye eller skriftløse sprog fra hele verden. Det gamle Testamente, 1931
Denne autoriserede oversættelse virker noget tung at læse for den moderne dansker.
Derfor er der god brug for en ny oversættelse snarest.
Det ny Testamente, 1948
Sproget i denne oversættelse er noget bedre end i Det gamle Testamente. Det kan mærkes, at den er 1020 år yngre. Men alligevel har man besluttet at lave en helt ny oversættelse af hele Bibelen.
Der er gået nogle år siden vi fik den første danske bibel, og sproget ændrer sig hele tiden.
Derfor har vi med jævne mellemrum fået nye oversættelser, der gør det lettere for den moderne læser at forstå, hvad der står i Bibelen.

SÅDAN FORANDRER SPROG SIG
Her er de første få linier af Salme 23 i nogle af vore danske oversættelser. De viser, hvordan sproget har forandret sig i løbet af årene. Derfor er det hele
tiden nødvendigt, at vi får nye
oversættelser af Bibelen.
Christian IIIs Bibel, 1550
Herren er min Hyrde
Mig skal inted fattis.
Hand føder mig paa en grøn Eng
Og leder mig til ferske Vand.
Vand verqueger min Siæl
Hand leder mig paa ret vey
for sit navfns skyld.
Christian IVs Bibel, 1647
Herren er min hyrde
Mig skal intet fattis.
Hand føder mig paa en grøn Eng
Og leder mig til ferskt Vand.
Han vederqueger min Siæl
han leder mig paa ret Vej
for sit nafns skyld.

Christian VIIs Bibel, 1806
HERREN er min Hyrde, mig skal ikke fattes.
Han lader mig ligge i skjønne græsgange;
han leder mig sagteligen til de stilrindende vande.
Han omvender min siel;
han fører mig på retfærdigheds veje, for sit navns skyld.

1871-oversættelsen
Herren er min Hyrde, mig skal intet fattes.
Han lader mig ligge i skjønne Græsgange;
han leder mig til de stille rindende Vande.
Han vederkvæger min Sjæl;
han leder mig på Retfærdigheds Veie for sit Navns Skyld.

1992-oversættelsen
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier for sit navns skyld.

Hverdagsdansk
Herren er min hyrde, derfor mangler jeg intet.
Han lader mig hvile på græsfyldte enge,
han leder mig til stille og friske kilder,
han giver mig styrke på ny.
Han har lovet at lede mig ad rette vej,


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com