GUDS ORD
ER KRISTENDOMMENS GRUNDPILLE!

Den klippegrund vi skal bygge på er Guds ord!

De hovedhjørnesten der skal være i vor trosbygning er "Der står skrevet" og "Så siger Herren". Hvis det er en lære og en tro der skal kunne bestå Satans snedige angreb, kan INTET ANDET bruges.
Jeg har i mange, mange år været alt for sløset og ligegyldig med hvad jeg byggede min tro på og den lære jeg havde. Jeg undersøgte ikke det byggemateriale jeg brugte, men accepterede blot det der blev sagt.
Det materiale jeg brugte, var verdens- og kirkehistorien, lærde mænds teorier og egne fantasifulde fortolkninger. Men for nogle år siden åbnede Gud mine øjne for den elendige tilstand min tros bygning var i. Jeg troede at jeg havde en god og solid bygning, men ved at overgive mig til Herren og lægge ALLE forudfattede meninger og fortolkninger til side, ved at fjerne ALLE ANDRE bøger end bøgernes bog Bibelen, så jeg for første gang, hvor elendig, fattig og nøgen jeg var.
Historiske fortolkninger der hovedsagelig bygger på alt andet end Guds ord, var der ikke mere brug for. Egne teorier og fortolkninger måtte under hårde kampe vige pladsen for et "der står skrevet!"

Det var specielt da jeg gav Helligånden lov til at fjerne mine egne og andres meninger, jeg erfarede at jeg indtil da, kun havde brugt et meget lille stearinlys. Nu da jeg lagde ALLE forudfattede meninger til side og lod Guds ord stå alene, UDEN de historiske kendsgerninger, så jeg, at jeg slet ikke havde forstået de sandheder, som Herren har for os der lever i dag. Det var som om mit stearinlys nu blev skiftet ud med en MEGET KRAFTIG HALOGENLAMPE.
Nu forstod jeg for første gang, hvilke frygtelige ord det er at jeg ville få at høre, hvis ikke jeg fulgte den rene lære, og KUN byggede på Guds ord.

"Jeg kender dig ikke, og jeg har aldrig kendt dig" (Matt 25,12)
Disse ord ville blive sagt om mig.

Endnu værre blev det da Herren åbnede mine øjne for betydningen af Jesu lignelse om talenterne i det samme kapitel (Matt 25,14-30)

I dommen skal jeg IKKE stå til ansvar for det lys jeg har, således som jeg altid har troet. MEN for det lys jeg KUNNE HAVE HAFT, hvis jeg havde brugt de evner, og muligheder Gud har givet mig, på den rette måde.

Jeg kan sige dig, kære læser, det var som at blive slået i jorden med en stor forhammer.

Det lys jeg KUNNE HAVE HAFT, hvis jeg havde brugt de evner, og muligheder jeg har fået, og min tid på den rette måde.

Jamen det er jo faktisk det modsatte af, hvad jeg altid havde troet.

Det sidste vers jeg vil nævne i denne forbindelse er Matt 24,24 som siger noget om, hvis det er muligt at føre endog de udvalgte vild.
Da jeg glemte alt om hvad der bliver sagt i mange af de prædikener jeg i tidens løb har hørt om dette og lod Helligånden vise mig den sande mening af disse ord, da blev jeg først rigtigt klar over, hvilken snedig og farlig modstander jeg stod over for.
Da jeg begyndte at studere Guds ord UDEN, at bruge andet end en god og omfattende bibelordbog, følte jeg virkeligt Guds ånds nærværelse. Det var og er en vidunderlig følelse, som ikke kan beskrives med ord. Men det fyldte mig også med fortvivlelse og usikkerhed, for meget af det jeg før havde troet på, det der var bygget på alt andet end Guds ord, kunne ikke længere bestå, det faldt sammen som et korthus.
Jeg kan anbefale dig, ned på dine knæ, bed Herren om at rense dig for ALLE FORUDFATTEDE meninger og opfattelser, læg ALLE ANDRE bøger til side, inklusive verdenshistorien og forskellige teologiske værker, - lad Guds ånd få lov til at vise dig, at

GUDS ORD KAN STÅ ALENE!

Lyt IKKE til alle de der fortæller dig, at det ikke er nødvendigt at forstå disse ting.
Lyt IKKE til alle dem der siger til dig, at det er nok med et overfladisk kendskab til Guds ord.
Lyt IKKE til de der påstår, at vi blot skal lade de emner ligge, som vi ikke kan forstå, den første gang vi studerer dem.
Lyt IKKE til dem der siger, at vi er nødt til at bruge historien, fordi Guds ord ikke kan stå alene.
Lyt IKKE til alle dem der siger at Bibelen, kan overvindes. (Åb 11,7) Uanset om det er symbolsk, teoretisk, billedligt eller på en anden måde, så KAN GUDS ORD IKKE OG VIL HELLER ALDRIG BLIVE OVERVUNDET. (Pet 1,24-25)

Jeg vil nu i det efterfølgende dele en af de ting med dig, som Herren længes efter, at åbenbare for ALLE dem der ønsker det og som overgiver sig helt og fuldt til Guds Ånds ledelse.

Søger I mig, så skal I finde mig. Når I søger mig af hele Jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren.
Jer 29,13-14a.

I Daniel 8,14 kan vi læse om en tidsprofeti, som de fleste af os kender temmelig godt.
Dan 8,14 Han svarede mig: "2300 aftener og morgener!

Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage."
Her er tale om en tidslængde på 2.300 aftener og morgener eller, som mange mener 2.300 år.

I samme bog, Daniels bog, finder vi en anden tids profeti, Dan 9,24-27
Her i denne profeti er der tale om flere forskellige Tids perioder
70 uger, 7 uger, 62 uger og en uge

Mange af os tror, at der her er tale om år.

Nu er mit spørgsmål.
Hvor nøjagtige er disse tidslængder?
For ligesom at have noget konkret, at holde os til, har jeg taget en kopi af en skitse, som jeg tror vi alle kender.

Og jeg spørger så igen, hvor præcise var eller er disse tidsperioder.
Er år 408 f. Kr. blot et årstal man har sat ind fordi det nu passer med 49 år?
Er der en mulighed for at Jerusalems genopbyggelse ikke var fuldført i år 408 f. Kr. således, som denne skitse og fodnoterne viser, men f.eks. år 400 f.Kr eller år 415 f.Kr i stedet for år 408 f. Kr.?

Hvad hvis nu jeg siger, at det ikke var 434 år det tog, at genopbygge Jerusalem, men kun 426 år eller, at det i stedet for 434 år tog 440 år, hvad vil du så sige?
Jeg håber at vi alle er enige om, at disse tidsperioder ER MEGET præcise.
Når der siges 7 uger eller som vi tror 49 år ja så er det helt præcist 49 år, ikke hverken 48 eller 51 år.
Når der siges 62 uger eller som vi tror 434 år så er det 434 år og ikke hverken et år mere eller mindre.

Disse ting er meget væsentlige dele af vor tro. Hvis vi begynder at ændre på disse ting, så falder store dele af vor tro.
Det vil sige, at når vi har en tidsprofeti, på en bestemt tid, så er den nøjagtigt på den tidslængde der siges.

De 1000 år i Åb 20 kap er ikke 995 år eller 1100 år, men nøjagtigt 1000 år.
Når der er tale om de 2300 aftener og morgener, så er det 2300 og ikke 2275 eller 2305.
Det samme gør sig gældende når vi i Daniel 7,25 læser om 1 tid 2 tider og en ½ tid, så er det nøjagtigt 1 tid 2 tider og en ½ tid og IKKE nogen som helst anden tidslængde.

Det er så i den forbindelse helt underordnet, om man mener at 1 tid 2 tider og en ½ tid er 1260 år, dag eller 1 år 2 år og et ½år. Det der er væsentligt er, at det KUN er i dette tidsrum, at Satan ved hjælp af jordiske magter får lov til at ændre tid og lov.
Hverken før eller efter, men kun i dette tidsrum.
Hvis du derfor siger, at det var i tiden 538 til 1798, så vil jeg sige, helt fint, for så er tid og lov IKKE ændret i dag og vil heller ikke blive det.
Så har den tidsperiode været, for vi var jo enige om, at tidsperioden skulle tages meget bogstaveligt, og at de hverken var længere eller kortere.
Samme regler som du bruger ved de 2300 aftener og morgener og de 70 uger SKAL du også bruge ved de øvrige tidsprofetier. Her under også Dan 7,25.

Lad mig så stille dig et andet spørgsmål?
HAR SATAN HAFT, ELLER HAR HAN NU, ELLER VIL HAN FÅ, MAGT TIL AT ÆNDRE GUDS LOV?

HAR SATAN GENNEM ROM - KATOLIKKERNE - USAs LOVGIVENDE FORSAMLING, ELLER VED HJÆLP AF ANDRE MAGTER OG MYNDIGHEDER, MAGT TIL AT ÆNDRE GUDS LOV?

Jeg vil MEGET INDTRÆNGENDE bede dig om, MEGET NØJE, at overveje dit svar, for uanset hvad du svarer, har det en helt afgørende betydning for din tro!
Selv om Satan samler hele sin hær af onde ånder, hele Roms og den Katolske kirkes hær af biskopper og andre skriftkloge, selv om Satan allierer sig med både USA, og alle andre nationers militære, politiske og religiøse magter, så har han alligevel IKKE magt til at ændre så meget som den mindste tøddel i Guds lov.
Hvis du blot for en brøkdel af et sekund går ind på den tanke, at Satan har magt til at ændre Guds, ja hele universets grundlov, hvis du blot i en brøkdel af et sekund går ind for denne tanke, så vil Satan omgående være der og overtage den plads i dit sind, som Jesus bør have.

Hvis Satan har magt til at rokke ved Guds lov.
Hvis Satan har magt til at ændre blot det mindste BOGSTAV ved Guds lov, kan han også ændre ved frelsesplanen, og ved alle andre ting.
MEN SATAN HAR IKKE, OG HAR ALDRIG HAFT DENNE MAGT.

HOLD FAST VED DET!

Dan 7,25. Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt en tid, to tider og en halv tid.

Bemærk, at Satan gennem forskellige jordiske magter har et ønske om at ændre Guds lov - at ændre de ti bud - universets grundlov - tænke på at ændre denne lov må siges, at være høje tanker.(Dan 7,25 og 8,11)

At have et ønske er langt fra det samme som at få det opfyldt. Har Du ikke haft ønsker, du aldrig har fået opfyldt? Jeg har haft mange.
Satan har et stort ønske om at ændre Guds lov, han har fået millioner, ja milliarder til at tro, at han virkelig har ændret Guds lov. Selv blandt dem der kalder sig Guds folk, er det lykkedes for Satan at få mange til at tro på at han - Satan virkelig har ændret Guds lov, men det er et bedrag og Hele verden følger undrende efter Dyret,(Åb 13,3) der er en af Satans jordiske hjælpere.

Men det er et bedrag, at ønske sig noget er IKKE det samme som at gøre det.

På et tidspunkt spurgte Gud, Satan, om han havde set Guds tjener Job.(Job 1,6-10) Det havde Satan, men Gud holdt hånden over Job - Gud holder hånden over ALLE der har valgt at tilhøre ham.
Satan kunne IKKE, uanset hvor meget han end ønskede det, røre Job FØR Gud tillod det, for at Gud kunne give Satan denne tilladelse, var det nødvendigt for Gud, at han først fik denne tilladelse af Job. Men Job havde valgt at følge Gud helt og fuldt og han gav derfor Gud denne tilladelse, som Gud gav videre til Satan) først NU kunne Satan røre Jobs ejendom, familie og venner.(Job 1,11-22)
Senere fik Satan på samme måde, TILLADELSE til at røre Job personligt.

Det er her MEGET VIGTIGT at bemærke, at Satan IKKE havde magt til at røre hverken Jobs ejendom, venner, familie eller Job selv FØR, Gud havde givet ham denne tilladelse.
Først da denne tilladelse forelå, kunne Satan røre Job.
Tilbage til Dan 7,25 Satan har IKKE magt til at ændre Guds lov. Han ønsker sig denne magt, - Han kan give det udseende af, at han har denne magt, men selv om han samler alle himmelrummets onde magter, alle jordens magter, religiøse, politiske, militære osv.
kan han stadig IKKE ændre Guds lov.

Prøv engang at forestille dig hvad det ville betyde, hvis Satan kunne ændre Guds lov. Ændre Guds natur - frelsesplanen osv.
Satan HAR IKKE, Satan HAR ALDRIG HAFT og Satan vil aldrig nogen sinde få magt til at ændre Guds lov.
UNDTAGEN hvis Gud giver ham tilladelse til det.

Tilbage til Job. Gud tillod, at Satan kunne gøre med Job som han havde lyst til. - Med EN undtagelse, Satan kunne ikke tage Jobs liv(Job 2,6) (det er nøjagtig den samme tilladelse Gud giver Satan med hensyn til de 144.000 EFTER, at Jesus har forladt det allerhelligste.)
I Dan 7,25. GIVER Gud, Satan denne tilladelse. Men med to betingelser. Ved Job var der kun en betingelse, Satan kunne IKKE tage Jobs liv. Her med ændringen af Guds lov sætter Gud to grænser. Den ene er omtalt her i Dan 7,25.

Det er kun for en begrænset tid, at Satan får lov til at ændre loven. 1 tid, 2 tider og ½ tid.
Hverken før eller efter denne tidsperiode kan Satan ændre Guds lov. Han kan bedrage verden så Jordens befolkning tror, at han har denne magt både før og efter denne tidsperiode. Men det er kun et bedrag.

Den anden begrænsning Gud sætter, er at det er begrænset til denne jord.
Dette betyder, at det KUN er i denne periode, 1 tid, 2 tider og ½ tid, at Satan gennem jordens magter kan få vedtaget en lov om helligholdelse af søndagen.
Uanset hvor lang denne tidsperiode er om det er 1260 år, 1260 dage, år, dag, time, et år, to år og et halvt år eller en hvilken som helst tidslængde, så er denne tidsperiode DEN ENESTE TID, hvor Satan får lov til, at ændre tid og lov.
Han kan drømme om det, tænke på det og gøre mange forsøg på det uden for denne tidsperiode, men hverken før eller efter, får han lov til at ændre på Guds lov.
KUN i den af Gud fastsatte tidsperiode, får Satan lov til at udstede en lov, som tilsidesætter universets grundlov her på jorden.
Så uanset hvor lang denne tidsperiode på, en tid to tider og en halv tid, så end er, og uanset hvor du end placerer den mellem skabelsen og Jesu synlige komme, så er det kun i denne tidsperiode, at loven, hviledagen kan ændres her på jorden.
Ingen andre steder, ikke på nogen af de beboede kloder eller andre steder i universet vil Hviledagen blive ændret, end ikke for et sekund.
Kun i denne tidsperiode en tid, to tider og en halv tid, tillader Gud, at Satan får lov til at ændre den her på jorden.
Hvis Satan gennem Rom eller USAs lovgivende forsamling eller ved en hvilken som helst anden magt, havde magt til at ændre Guds lov, så ville han gøre det, men han har ikke denne magt. Men lige som på Jobs tid, giver Gud sin tilladelse til at der kan ske en ændring af Guds lov.

MEN MED TO MEGET VÆSENTLIGE BEGRÆNSNINGER.
Det gælder KUN for denne jord.
Det er KUN for en begrænset tid.

Hvis denne tidsperiode, allerede har været, så er der ifølge Guds ord ingen mulighed for, at der kan komme en ny periode, hvor Satan får lov til at ændre Guds lov, eller få vedtaget en lov som KRÆVER - BEFALER helligholdelse af søndagen.
De love der har været og stadig er, også her i Danmark, er alle sammen love, som FORBYDER os at gøre nogle ting om søndagen.
Satan har forblændet mange og fået dem til at tro, at det har noget med den søndagslov at gøre, som han ved hjælp af verdslige regeringer FÅR LOV TIL at udstede.
Det er to modsætninger, den ene FORBYDER befolkningen at gøre visse ting, den anden BEFALER befolkningen at gøre noget andet.
De søndagslove der er nu, adskiller sig også fra dem der vil komme på en anden væsentlig måde. De er kun lokale.
I USA er der vidt forskellige love i de forskellige stater.
Den der kommer vil ikke blot gælde for ALLE stater i USA, men i løbet af kort tid vil den komme til at gælde i hele den vestlige verden, og senere også i den øvrige del af verden.
Hvordan du, kære læser, ser på det jeg her har skrevet om, er en sag mellem dig og Gud.
Jeg vil blot MEGET KRAFTIGT opfordre dig til at følge det eksempel, som jøderne i Berøa har givet. (Apg 17,11)

RANSAG JER SELV, OM I ER I TROEN!
PRØV JER SELV! (2 Kor 13,5a)


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com