Bliv dus med Bibelen!


Lad os antage, at du aldrig nogen sinde har set en Bibel. I tankerne kan jeg se dig holde den sorte. Læderindbundne bog i hånden og blade igennem den. Øverst på hver side er der ord, du ikke har mødt før: Mosebøgerne, Salmerne, Brevet til Romerne, Åbenbaringen. - Hvad betyder disse navne? Du læser nogle udpluk hist og her og lægger mærke til, at sproget er anderledes end det, du er vant til at læse.
Bogen ser fremmedartet, omfattende og vanskelig ud. Der er tusindvis af unge mennesker, som ikke kender noget til Bibelen. Det synes mærkeligt for de af os, som har haft den forret at vokse op i kristne hjem og skoler. Men vi er måske blevet så fortrolige med Bibelen, at vi ikke påskønner den mere. Vi blader igennem de velkendte sider, og dens budskab synes kun at være noget, vi har hørt før. Det er fordi, vi ikke gør os klart, hvilken dybde, rigdom og skønhed denne hellige bog rummer.
Vi kan blive ligegyldige med Bibelen på grund af vor fortrolighed med den ligesom tusinder er ligegyldige med denne bog på grund af deres mangel på fortrolighed med den.
Vi trænger alle til at lære, hvordan man kan blive dus med Bibelen. For den, som ikke har kendt Den hellige Skrift, kan det ske som en helt ny oplevelse, og for den, som er fortrolig med skriften, som en genopvækkelse. Uanset hvilken gruppe, du hører til, kan du lære at få glæde af Bibelen.

Hvad skal jeg læse først?
Lad mig give dig nogle praktiske forslag! Du har sikkert ikke lyst til at begynde med at læse Bibelen igennem fra ende til anden, ligesom en bog du har lånt på biblioteket. - Bibelen er i virkeligheden en samling på 66 bøger, som er skrevet over en periode af mange hundrede år af mange forskellige skribenter.
Det gennemgående emne i bogen er personen, Jesus Kristus. Beretning om liv og virke finder du i evangelierne. Det korteste og det, som blev skrevet først, er Markus evangeliet. Hvad med at prøve at læse det først! Det er kun 16 kapitler. Prøv så vidt muligt at læse det hele på en gang, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så del det ikke op i mere end to eller tre afsnit.
Når du har læst evangeliet grundigt igennem, vil du være blevet præsenteret for Jesus, hovedpersonen i hele Bibelen. Du vil have følt styrken i hans liv og hans undervisning, og du vil have fået et glimt af frelsesplanen, sådan som den centrer sig omkring korset på Golgata. Du vil synes, Markus evangeliet er interessant, og du vil være glad for at læse det. Du vil blive grebet, når du ser, hvordan Jesus i sin guddommelige menneskelighed levede et fuldkomment liv og åbenbarede Gud.
Dernæst vil jeg råde dig til at læse Apostlenes Gerninger. Denne spændende historie om den første kirke vil vise dig nogle af de store personligheder, som var foregangsmænd i den kristne tro. Du vil lære Peter og Paulus og andre ledere at kende, mens du følger dem gennem de fængslende kapitler i denne bog. Og noget af det bedste er, at der ikke vil være et eneste tørt kapitel. Du vil blive grebet af beretninger om fangenskab, rejser, skibbrud og modige handlinger, som ingen anden bog i litteraturen har magt til. Du vil få lyst til at være med i den kristne bevægelse, når du hører disse troens store mænd.

Et strejftog gennem Det gamle Testamente!
Når du læst Markus evangeliet og Apostlenes Gerninger, hvad vil du så gå i gang med? Der er mange muligheder. Det vil måske være godt nu at gå tilbage til Det gamle Testamente og her gøre dig bekendt med baggrunden for det hele.
Du har måske lyst til at læse 1. Og 2. Mosebog for at se Guds handlemåde med menneskene, indtil loven bliver givet på Sinai. Du bliver sikkert så grebet af Det gamle Testamentes fortællinger, at du vil forsætte med Josua, Samuel, Kongerne og Krønike bøgerne.
Der er vanskelige stykker ind imellem, som du nok vil gå let hen over første gang, du læser dem. På den anden side vil du finde i snesevis af fængslende personligheder og begivenheder, som giver et klart billede af, hvad Gud gør for mennesker.
Når du læser disse gammel-testamentlige historier, vil du blive forbavset over at finde så megen menneskelig svaghed hos nogle af personerne. Men du vil også blive forbavset over den tålmodighed, Gud har med dem på trods af deres svage karakter. Gud brugte de bedste mænd, han kunne finde i hver generation, skønt nogle af dem var ynkeligt svage.

Gå i dybden i Guds ord!
Nu vil det sikkert være godt at vende tilbage til Det nye Testamente. Der er der en vidunderlig samling af breve. De fleste af dem er skrevet af Paulus; de øvrige er skrevet af Peter, Jakob, Johannes og andre.
Nogle af disse breve er dybe teologiske afhandlinger, f.eks. Brevene til Romerne og Galaterne. Andre er lettere at forstå. Begynd med at læse brevet til Thessalonikerne, Jakobs brev. Johannes' første brev og brevet til Filipperne. Hvis du synes, at disse breve er en udfordring til dig, kan du give dig til at udforske endnu dybere vande ved at prøve Efeserne, Romerne og Hebræerbrevet. Du må føle dig frem! Du vil sikkert ikke begynde med Romerne, bare fordi det nu er det første brev i Det nye Testamente. Som det også er tilfældet, når man lærer at svømme, er det klogt ikke at vove sig alt for langt ud, før man i det mindste er i stand til at flyde!
Du vil opdage, at de sidste kapitler i de fleste af brevene handler om praktisk kristendom. Som eksempel kan nævnes, at de tolv første kapitler i Romerne er helt anderledes end resten. Det er nok bedst at læse de sidste kapitler først.
I Det gamle Testamente findes en helt anden slags bøger, som du sikkert vil synes om, nemlig poesien og vismændenes kloge ord. Læs nogle udpluk fra Salmernes. Ordsprogenes, Jobs bog eller Prædikerens bog; og du vil finde noget, som vil være særlig interessant for dig.
Så er der profeterne. Det er sandsynligvis de vanskeligste bøger. Prøv de syv første kapitler i Daniels bog, læs Jonas' bog, udvalgte kapitler fra Esajas og måske bøger som Amos og Mika. Du vil måske nok få brug for lidt hjælp for at forstå disse bøger.
Og glem så endelig ikke Johannes' Åbenbaring. Meget i denne bog er forholdsvis let at forstå;
Husk at denne bog er "Jesu Kristi Åbenbaring". Jo mere du studerer den, des bedre vil du forstå Mesteren. Jesus er i denne bog skildret som "Lammet". Mere end tyve gange bliver dette symbol brugt. Et studium af dette og andre symboler i bogen kan være både inspirerende og fængslende.
Selv om den unge og uøvede bibellæser bliver rådet til at læse et evangelium, Apostlenes Gerninger, nogle fortællinger fra Det gamle Testamente, lidt poesi og nogle profetier i Det nye og Det gamle Testamente, er der ingen grund til at tro, man ikke skal læse hele Bibelen. Ved at læse Bibelen i den rækkefølge, som er blevet foreslået, vil læseren få lyst til at læse alle evangelierne, alle breve, alle profeterne og hele resten af den hellige bog. Og med denne voksende forståelse af Bibelen kan man begynde med 1. Mosebog og læse lige til Johannes' Åbenbaring, idet man har fået kendskab til bogens emne og den forbindelse, der er mellem de forskellige bøger og de forskellige skribenter.
Man læser jo ikke at styre en flyvemaskine ved at begynde med at flyve over Atlanten. Man lærer heller ikke at blive dus med sin Nibel ved at begynde med Ezekiels bog. Hvis vi skal have noget mulighed for at forstå de vanskelige ting, må vi nærme os dem på en fornuftig måde.

Bibelen som andagtsbog!
Formålet med vor diskussion indtil nu har været at hjælpe os til at studere Bibelen sådan, at vi kan forstå den - for vi er alle enige om, at vi ikke kan få glæde af Bibelen, hvis vi ikke forstår den. Men der er en anden side af bibelstudium, som vi ikke må overse. Vi må være klar over, at Bibelen rent praktisk kan bruges som andagtsbog.
Det er ikke nødvendigt, at man i det daglige bibelstudium går frem i en bestemt rækkefølge. Man kan udmærket plukke lidt her og der. Når køerne græsser, begynder de ikke i den ene ende af marken for systematisk at klippe græsset af som en anden maskine. De tager lidt rundt omkring, hvor græsset ser bedst ud. Når du går til købmanden, går du ikke rundt og ser på hver enkelt vare på alle hylderne. Du ser dig omkring, indtil du har fået øje på det, du skal have, og du går så lige hen og lægger det i din kurv. Næste gang, du kommer i forretningen, har du måske brug for noget helt andet.
Sådan er det også med bibelstudium. Når du sidder i stilheden på dit værelse, så tag med en bøn i dit hjerte din Bibel og læs netop det, du har lyst til. Læs indtil du finder lige netop det, du har brug for den dag. Tænk grundigt over det, du har læst, og tag det med dig ud i hverdagen. Hvis du gør dette hver dag, vil du aldrig mangle inspiration. Den tekst, som måske ikke siger dig så meget ved en lejlighed, kan være den hjælp, du netop behøver en anden dag. Denne form for bibelstudium er spændende og interessant. Du vil synes om den, og den vil give dig liv indhold.
Denne vidunderlige Bibel, som vi taler om, vil ikke alene præsentere dig for fremragende mennesker og fremragende tanker; den vil ikke kun give dig daglig inspiration - Bibelen vil også vise dig vejen til frelse. Dette vil måske ikke være helt klart til at begynde med, men det vil være det største og vigtigste, Bibelen kan give dig her i livet. Når Bibelens Kristus har frelst dig fra synden, vil du for alvor blive dus med din Bibel.
Bibelen er Guds bog. Kan du ikke, mens du læser den, føle, at dens forfatter står og ser over din skulder og vejleder dine tanker? I denne bog vil du fine inspiration - og frem for alt vil du finde Kristus, din frelser. Hvordan kan du lade være med at være glad for en bog, som her så meget at tilbyde?

Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com