BIBLEN OG BIBLEN ALENE, ER DET DEN ÆGTE KRISTNE TRO BYGGER PÅ!

I dag er vi alle meget optaget af vore timelige fornødenheder, vor bil og campingvogn, skal altid være i orden. Vort hus skal vedligeholdes, vor have skal se pæn ud, og der kunne nævnes en lang række andre ting, som i den grad optager vor tid, at vi dårlig nok får tid til det der er aller mest værd, AT STUDERE GUDS ORD!

Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke. Amos 8,11-12

Det er nogle uhyggelige ord at læse, især når man tænker på, at det MÅSKE er en selv disse ord gælder.

En dag fik Marta, Maria og Lazarus besøg af Jesus. Du har sikkert selv læst om det i Lukas evangeliet det 10 kapitel. Marta havde som den gode værtinde travlt med at sørge for sin gæst. Hun opførte sig nøjagtigt, som enhver af os gør når vi får gæster, og det er der bestemt ikke noget forkert i. Vi kan finde mange steder i Bibelen hvor der tales om, at vi skal vise gæstfrihed og sørge godt for vore gæster. Matt 25,40 + Rom 12,13 + Heb 13,2
MEN Prøv engang at gå i dybden med denne beretning og sammenlign vers med vers, f.eks. Johannes 12,1-8. Måske kommer du da til den samme forståelse af Jesu besøg hos Marta og Maria, som Esther og jeg.
Jesus var, en meget god ven af huset og han havde ofte besøgt dem, når han var der på egnen. Nu besøgte han dem igen. Men denne gang var ikke som de forrige, dette var et meget specielt besøg, - det var nemlig den sidste gang han besøgte dem, før korsfæstelsen.

Jesus ved at tiden er kostbar, han ved at det er den sidste anledning han har for endnu engang, at fortælle sine venner om Guds rige og den herlighed der venter dem der tilhører ham.
Der er meget han gerne vil sige dem og, som er nødvendigt for dem at forstå. Maria sætter sig ved Jesu fødder, hvor hun opmærksomt lytter til hvert eneste ord Jesus siger. Ikke et eneste ord går tabt. Marta har travlt med at varte gæsterne op. Hendes kærlighed til Jesus er bestemt ikke mindre end Marias, og derfor gør hun alt hvad hun kan for at Jesus nu skal have det så godt som overhovedet muligt.

Prøv engang at lægge mærke til Jesu ord til Marta, da hun bebrejder Maria, at hun ikke hjælper hende med at varte op.
Men Herren svarede hende: "Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Luk 10,41-42

Hvad er det egentlig at Jesus her siger?

Jeg tror at det han i virkeligheden siger er:
"Marta, hør nu her, det er helt rigtigt af dig, at sørge godt for dine gæster, - men kære Marta, min tid her på jorden er snart slut, det er sidste gang jeg er på besøg her hos jer, og jeg har nogle ting jeg meget gerne vil fortælle jer, så glem, for denne gang, dine pligter som værtinde, KOM, sæt dig ned og hør hvad jeg har at sige."

Før vi begynder på vort studie af Guds ord, hvor vi specielt skal se på, hvad Guds ord har at sige til os om den tid vi lever i, nu i dag, og hvad vi kan forvente der endnu skal ske inden Jesus, Guds søn synligt kommer i himmelens skyer, vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på to lignelser.

Den første er jeg sikker på du kender, det er lignelsen om de 10 brudepiger.

Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

A. Hvor finder vi denne lignelse?
Ja, det er rigtigt, det er i Matt 25,1-13

B. Hvad menes der med himmeriget?
Hvad er det?
Hvor er det?

C. Hvad betyder, eller hvad menes der med lamper?
Svarene på dise to spørgsmål kommer vi tilbage til lidt senere i dette hæfte.
Den anden lignelse ved jeg ikke om du kender, men den handler om en mand der arbejdede på en fabrik i en mindre by, på den Amerikanske vestkyst. Han havde aldrig været andre steder end i denne by og den aller nærmeste omegn. Men han havde en drøm - et meget stort ønske om engang at kunne rejse til Europa, til den sydlige del af Tyskland, der hvor der ligger et af de mest pragtfulde slotte i verden.

Der er flere meget smukke slotte der i det sydlige Tyskland, men der var specielt et af disse slotte, at denne mand ønskede at se. Han havde læst meget om dette slot, han havde talt med nogle af sine venner, som havde været der, om dette pragtfulde slot. Jo mere han læste om det og jo mere han hørte om det jo mere brændende ønskede han at se det. Så han begyndte at spare alle de penge sammen han kunne. Når andre gik i byen for at more sig, blev han hjemme, han arbejdede ekstra timer, når der var mulighed for det, for at få penge til denne rejse. Endelig en dag efter mange måneders sparsommelighed, og ekstra hårdt arbejde havde han penge nok og straks gik han til et rejsebureau og købte en rejse til den lufthavn i Tyskland der var nærmest ved slottet, og han tog afsted.
Det var sent om aftenen da han landede i en by ca. 50 kilometer fra slottet, han tog straks en taxi og kørte ud til slottet. Han bad taxichaufføren vente på sig medens han så på slottet der kun var oplyst med et par små projektører. Da han havde stået og set på det i nogen tid, satte han sig ind i taxaen og bad chaufføren om at køre sig tilbage til lufthavnen.
Chaufføren forklarede manden, at slottet var det mest pragtfulde slot i hele verdenen, og at man slet ikke kunne se det på denne måde, det skulle ses om dagen og fra alle sider. Om dagen kan man komme ind i slottet forklarede chaufføren, og det er endnu smukkere og endnu mere fantastiskt indvendigt end udvendigt. Men manden mente at nu havde han set slottet og så var der ikke noget at blive der efter, så han tog det første fly tilbage til Amerika.

At være tilfreds med kun, at se slottet fra den ene side, for slet ikke at tale om hvordan det ville have været at se det ved dagslys. At have gået rundt om det og set det fra alle sider, for slet ikke at tale om den fantastiske oplevelse det ville have været for ham at komme ind i selve slottet var ufattelig for chaufføren. Men nej, det ønskede han ikke. Han havde set det han ønskede at se.
Man kunne fristes til at spørge om han mon var helt normal, om han havde sin fulde forstand. På den anden side er det dog kun timelige og i og for sig ubetydelige ting der er tale om.
Meget værre er det med dem der kalder sig kristne. Ja, måske mener de endog, at de har en ret så god forståelse af de ting der vedrører deres gudsforhold og dermed også deres frelse.

Men har du nogensinde tænkt på at et bibelstudie ligner et puslespil?
På den første brik ser du slottet ved nat, på de næste ser du slottet fra forskellige vinkler (sider), på endnu andre ser du dele af slottet indvendig. Og Så Videre.

Da Esther og jeg studerede lignelsen om de 10 brudepiger, fandt vi at det var nødvendigt for os, at finde frem til over 40 forskellige skriftsteder for at finde ud af hvad der menes når Bibelen, Guds ord taler om himmeriget.

Det er umuligt at få den rette forståelse af denne lignelse, UDEN en rigtig forståelse af, hvad det er Jesus taler om, når han siger HIMMERIGET!

Mange har den opfattelse, at Jesus med himmeriget mener det sted, han har beredt for de frelste, der hvor Herren bor. Dette er også rigtigt, MEN KUN HVIS DU LADER VÆRE MED AT SE DE ØVRIGE BRIKKER.
Sagt på en anden måde, KUN, hvis du ser slottet fra den ene side og om natten.

Prøv engang at se et par af de øvrige brikker.
Matt 6,33.. Matt 10,7.. Matt 13,44 og 45.. Matt 21,43..

-------------- --------------

Det er rigtigt, at der i Salme 119,105 siges, at Guds ord er en lygte (lampe) for vor fod. Men hvad med de øvrige 30 steder, fortæller de os ikke noget om, hvad Jesus mener når han taler om en lampe (lamper)?

Jeg vil meget opfordre dig til at tage din Bibelordbog og SELV slå de øvrige steder efter, hvor der er tale om lampe(r).
Her vil jeg blot give dig de to første.

Ordsp 6,23.. 2 Sam 22,29..

Kære ven!
Formålet med disse studier, er et dybt og inderligt ønske om, at du endnu engang, grundigt vil undersøge om det du tror på, nu også ER i overensstemmelse med det du ønsker, at tro på.

IKKE ved at du spørger din præst, de lærde, din religiøse leder eller nogen anden, men ved at DU SELV knæler i bøn til Gud og beder Ham, rense dig for ALLE forud indtagne opfattelser og teorier, bed Ham om at sende Den Hellige ånd, sin Talsmand, for at åbenbare sandheden for dig.  Joh 14,26; 16,13

Vi (min kone og jeg) er overbevist om, at virkeligheden ligger MEGET TÆT på det, som vi har beskrevet, i denne serie af hæfter MEN
Hvis det kun er vore egne ideer og teorier, disse hæfter er bygget på så vil det MEGET HURTIGT falde til jorden, uden nogen virkning,  Apg 5,38  MEN er det Guds Hellige ånd der har brugt os til, at skrive om disse ting, så vil det stå fast.  Apg 5,39

Vore ord er, som sand, der kan skylles væk Matt 7,26-27
som græs der visner  1 Pet 1,24

Guds ord er, som den solide klippe, der står til evig tid!  Es 40,8 + Matt 7,24-25

DERFOR SKAL du læse ALLE de skriftsteder der er henvist til, og du SKAL læse dem MEGET OMHYGGELIGT.

Før vi går videre, er der to ting du skal være helt klar over.
Der er INGEN præst
INGEN kloge mænd eller kvinder
INGEN rådsforsamlinger eller komiteer
INGEN verdens- eller kirkehistorie
INGEN, absolut INGEN jordiske personer eller magter, der kan give dig den sande forståelse af disse ting. Dan 2,27

MEN der er en Gud i Himlen Dan 2,28
Den sande Gud Es 45,5
Himlens og jordens skaber Es 40,28; 45,18
Han KAN, og Han VIL åbenbare sandheden for dig
Dan 2,28 + Es 46,9-19
Såfremt du søger den af et oprigtigt og ærligt sind
Matt 7,7-8 + Luk 11,9

Bed derfor inderligt Herren om, at rense dit sind for ALLE de tanker og ideer du har om dette emne. 
Bed Herren om, at sende Helligånden til at lede dig i dit studie. Bøn om Guds hjælp og ledelse er en MEGET vigtig del af et Bibelstudie. Du skal ikke blot bede FØR du begynder dit studie af Guds ord, men du skal HELE TIDEN under dit studie tage tid til, at bede Gud om hjælp og vejledning, og til at forstå de ting du studerer.  Sl 86,11 + Joh 16,13; 14,26

INGEN jordiske personer, skal fremhæves eller æres. Det ER Jesus Kristus som skal æres og fremhæves. Apg 19,17 + Åb 14,7
Vi ønsker også at fortælle dig, at selv om du HAR valgt side, så vil du ikke kunne miste noget ved, at tage din tro op til en ny og grundig undersøgelse.

Mange har troet at de kendte sandheden  Matt 7,22
at de havde den rigtige tro, men Jesus kender dem ikke. Matt 7,23

Den rigtige tro.
Den sande tro vil ikke miste noget ved en ny og grundig undersøgelse, tværtimod - den vil blive stærkere og mere grundfæstet.

Sidst men ikke mindst, er formålet med disse hæfter, at give dig et glimt af forskellen mellem, at stå på Guds side og at være på den anden side, i den tid der ligger foran os.

Nogle af de ting du kommer til at læse om i disse hæfter, er så fantastiske, at du nok vil sige, at det er den rene fantasi. Men for Esther og jeg der i over 30 år, under Helligåndens ledelse, har studeret disse ting, er det bestemt IKKE fantasi, men Guds fantastiske måde at afslutte denne syndige jords historie på. Vi har ofte selv undret os over den fantastiske måde, Gud arbejder på.
Tænk blot på Noas ark. 1 Mos 6 kap
Overgangen over det røde hav.  2 Mos 14,21-31 + Hebr 11,29
Overgangen over Jordan. Jos 3 kap
For blot at nævne et par eksempler.

Det var kun de der VIRKELIG troede på Gud, der troede at sådanne fantastiske ting kunne ske.
For alle andre var det så fantasifuldt, at ingen kunne tro på det. Tænk på den udvikling der i de sidste par år har været i østblok landene, i Rusland og flere andre steder.
De ting der er sket i disse lande er i meget stor udstrækning ting der var utænkelige, for blot nogle få år siden. Hvis nogen blot et par måneder før Berlinmurens fald havde sagt at dette ville ske, ville vedkommende være blevet omtalt med foragt og hån. Et genforenet Tyskland er en af de ting der er blevet til virkelighed, selv om det var en utænkelig tanke for blot nogle få år siden, men nu ER det sket og ikke nok med det, andre ting der er lige så utrolige ER også sket, så det er virkelig en tid hvor det helt uventede sker, og der er ingen grund til at tro, at tiden med de store og helt usandsynlige overraskelser er slut.

D. Hvad blev der sagt om Jøderne i Berøa?
Der blev sagt, at de var mere retsindige end dem i Tesselonika Apg 17,11

E. Hvorfor var de det?
Det var de fordi De tog imod ordet med al god vilje. De granskede dagligt skriften, for at se om det nu forholdt sig således, som der blev sagt.  Apg 17,11

FÅR DU DEN SAMME GODE OMTALE?

Det er vort store håb og vor inderlige bøn, at du vil følge Jøderne i Berøas eksempel, og

MED AL GOD VILJE TAGE IMOD ORDET, AT DU VIL GRANSKE GUDS ORD DAGLIG FOR AT SE OM DET ER SÅLEDES SOM DU TROR.
 Apg 17,11

Ransag jer selv, om I er i troen!
Prøv jer selv!
Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer?
Ellers står I ikke jeres prøve.
2 Kor 13,5

De henvisninger vi giver, må ikke betragtes, som en fejlfri facitliste, men som vejledende henvisninger.

Det er kun der, hvor teksten er med kursiv skrift og henvisningen står umiddelbar foran eller efter, at der er tale om direkte citater fra Bibelen. (1992 aut.overs.) De skriftsteder der er henvist til med numre i teksten, er der hvor du finder de tanker der ligger til grund for det vi har skrevet.

Selv om vi har gjort vort bedste for at sætte de forskellige henvisninger ind på de rigtige steder, over 500 i alt, så vil vi ikke afvise, at det kan have svigtet i nogle enkelte situationer. Hvis du finder mangler eller fejl vil vi sætte stor pris på, at du skriver det til os. TAK!

Prøv, ved hjælp af din Bibel og din Bibelordbog, at finde de skriftsteder du mener der burde være henvist til.

Når du læser disse hæfter vil vi opfordre dig MEGET KRAFTIGT til, at gøre det samme, som du ALTID bør gøre når du læser en bog om et religiøst emne, nemlig at have din Bibel ved siden af, således at du straks kan se om det der står i den, nu også ER i overensstemmelse med det der står i Bibelen.

Mange har blind tillid til, at det der står i en religiøs bog, ER i overensstemmelse med det der står i Bibelen, men dette er ikke sikkert. Nøjagtig det samme gør sig gældende for en gudstjeneste eller et andet religiøst møde. De fleste accepterer uden betænkning det der bliver sagt. Men tænk på jøderne i Berøa. De havde hørt Paulus tale til et møde. Paulus VAR en Guds mand, og som en sådan kan vi ubetinget tro på det han siger.

F. Hvorfor blev Jøderne i Berøa fremhævet på en særlig måde?
Årsagen var den, at de ikke uden videre accepterede det, som Paulus sagde, men de studerede det nøjere da de kom hjem. Apg 17,11

DET BØR DU OGSÅ GØRE!

Kære ven!
Vi beder dig, TAG TID TIL GRUNDIGT AT UNDERSØGE OM DET DER STÅR I DISSE HÆFTER NU OGSÅ ER I OVERENSSTEMMELSE MED GUDS ORD.

LAD GUDS ORD VÆRE DET AFGØRENDE!

TAG TID TIL AT BEDE GUDS HELLIGE ÅND OM AT VEJLEDE DIG.

Millioner af kristne i alle de forskellige kristne trossamfund lægger alt for meget vægt på, hvad andre siger, tænker og tror.
Et af de aller største problemer vi (min kone og jeg) har mødt i de over 30 år vi har studeret Guds ord med andre er, at det IKKE er et spørgsmål om, hvad Guds ord siger om bestemte ting, men om hvad andre, f.eks. præsten, den øverste ledelse, familien og vennerne siger. Hensynet til andre vejer ofte mere end hensynet til deres Skaber og Frelser.

Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Josua 24,15

Alting bliver i dag afprøvet og undersøgt meget omhyggeligt.
Hvad består det af?
Hvor meget kan det holde til?
o.s.v
Som for eksempel ved planlæggelsen af storebæltsbroen. Her er der blevet foretaget mange beregninger om påsejling, miljøhensyn og mange, mange andre ting, og det er godt, at det er således. Men når det er de evige værdier der er tale om, så er det ord som, SKÆBNEN, HELD, TILFÆLDIGT og andre lignende ord der er fremherskende.

Det var SKÆBNEN der ledte det således, at jeg .........
Jeg var HELDIG, at jeg ikke kørte i grøften, selv om det var meget glat i det sving. Det var helt TILFÆLDIGT at vi købte netop dette hus.
Måske er det ikke de udtryk du bruger, men jeg er sikker på, at du alligevel godt kan genkende dig selv i forskellige situationer, hvor skæbnen, heldet, tilfældet eller en anden lignende ting, måske har en, endda meget afgørende betydning i dit liv, ikke blot en gang, men den ene gang efter den anden.
Selv for kristne mennesker er skæbnen, heldet og tilfældighederne, ting som man virkelig må regne med og tage alvorligt. At det så hører til i Hinduistiske, Buddhistiske, Muslimske, Spiritistiske og lignende kredse er der ikke ret mange der tænker på, og slet ikke at vi ved at bruge disse udtryk forkaster troen på Guds ledelse, på Guds magt til at kunne klare enhver situation. Vi er ligesom nødt til at have den gamle slange med ind i billedet, det er som om vi siger at Gud ikke kan klare det selv.

HVOR ER EN SÅDAN TANKE GUDSBESPOTTELIG!
Hvor er det en nedvudering af Herren, og en ophøjelse af Djævelen, den gamle slange.
Hos Guds folk er der IKKE noget der hedder held, tilfældigheder eller skæbnen. Guds folk HAR overgivet SIG SELV, HELT OG FULDT til himmelen og jordens skaber.
INGEN STEDER, og PÅ INTET TIDSPUNKT har skæbnen, heldet eller tilfældighederne haft nogen som helst indflydelse på frelsesplanen.

Jeg ved ikke hvilket trossamfund eller bevægelse du tilhører, måske tilhører du slet ikke nogen kirke eller bevægelse, men uanset om du har en tro eller ikke så er det DIT EGET VALG og det vil vi ikke forsøge, at ændre, men det vi ønsker er, at du skal overveje konsekvenserne af det valg du har taget, om du så vil ændre det, ja det er op til dig.
Om du tror på de ting der står i Bibelen, er også helt og holdent op til dig, men har du overvejet muligheden af at DU en dag skal stå til regnskab for det liv du lever, og for de valg du har truffet?

Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen. Præd. 11,9

Ved planlægningen af storebæltsbroen, atomkraftværker og mange andre ting, regnes der med alle tænkelige, mulige og umulige ting.
Bør DU ikke også gøre det når det kommer til DIN tro?

Har du grundigt overvejet følgende citat fra Bibelen?

Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. 2 Tim 4,1
For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. 2 Kor 5,10
Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, syndere ikke i retfærdiges forsamling. Sl 1,5

Muligheden for, at det også gælder DIG er tilstede uanset om du er en kristen eller ikke, uanset hvilket trossamfund du tilhører, også selv om, du slet ikke tilhører nogen.
Er der en mulighed for, at du KAN have taget fejl med hensyn til din tro?
Hvis ikke så må du være et MEGET usædvanligt menneske.
Hør engang, hvad Guds ord siger om denne type mennesker.

Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, Åb 3,17

Hvad kan der ske ved, at undersøge, om din tro nu også er i overensstemmelse med det du tror på?
I lignelsen om de 10 brudepiger  Matt 25,1-13  er der fem, som TROR, de er rede til at gå ind i bryllupssalen med brudgommen (Jesus), men da afgørelsens time er inde, og brudgommen kommer, er de ikke rede, de havde ikke nok olie, -de havde ikke selv undersøgt om det nu virkelig er Guds ord de byggede på, resultatet var, at de ikke får adgang til bryllupssalen.

Men han (Jesus) svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Matt 25,12

KUNNE DET VÆRE DIG, DETTE BLIVER SAGT TIL?

Hvad med at følge Paulus opfordring?
Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve. 2 kor 13,5

Måske synes du, at vi går for vidt, med fortsat at beskylde dig for ikke at vide hvad du tror på. Men årsagen er den at Jesus gang på gang gjorde sine tilhørere, farisærerne, de skriftkloge, de lovkyndige og andre der hårdnakket påstod, at de ihvertfald vidste hvad de troede på, opmærksom på at de var forkert på den.

Det de troede på var overleveringer, traditioner, menneskebud og egne teorier. Guds ord kendte de ikke.
Guds folk er aldrig kommet med udtalelser der på nogen måde gav udtryk for, at de ikke havde brug for fortsat, at studere Guds ord og endnu engang undersøge om der er kommet egne tanker, overleveringer eller teorier ind i deres tro.
 Matt 15,6-10 + Mark 7,6-13
De forskellige trossamfund siger, at det er dem, der har sandheden, at det er dem, der er den sande kirke.
Vi gør godt imod andre.
Vi elsker hinanden.
Vi vinder mange nye tilhængere.
Vi går fra dør til dør.
Vi arbejder for verdensfreden, vi bringer glæde og trøst til de sørgende.
Vi besøger og hjælper dem der er i nød, alt dette er godt.
Men hvor siges det, at disse ting er kendetegnet på Guds folk?

Mange, der gør krav på at være kristne, kender ikke Gud. Det naturlige hjerte er ikke forandret, og det kødelige sind er fremdeles i fjendskab mod Gud. Bibelen er blevet berøvet sin kraft, og resultatet ses i den sænkning af det åndelige niveau. Mange af de prædikener som holdes, mangler det guddommelige indslag, som skal vække samvittigheden og skænke sjælen liv.

De milde prædikener, der ofte holdes, gør intet varigt indtryk. Hvis de mennesker, der bekender sig til at være kristne, gav udtryk for deres virkelige følelser, ville mange af dem sige: "Hvorfor sige tingene rent ud?" Hvorfor var det nødvendigt, at Johannes Døber sagde til farisærerne: "I øgleunger, hvem gav jer den tanke at fly fra den kommende vrede?"  Matt 3,7 + Luk 3,7
Kunne han ikke have gjort sin gerning uden at påtale deres synd?

HUSK PÅ:
Der er INGEN præst
INGEN kloge mænd
INGEN rådsforsamlinger eller komiteer
INGEN verdens eller kirkehistorie
INGEN, absolut INGEN jordiske personer eller magter, der kan give dig den sande forståelse af de ting, der endnu skal ske.
Dan 12,10 + Sl 146,3-5 + Kol 2,8

MEN der er en Gud i Himlen. Dan 2,28
Den sande Gud. Es 45,5
Himlens og jordens skaber. Es 40,28; 45,18
Han KAN, og Han VIL åbenbare sandheden for dig.
 Es 44,6-7; 46,9-10
Såfremt du søger den, af et oprigtigt og ærligt sind.
 Jer 29,13 + Luk 11,9

Vore og andre menneskers ord er som sand, der kan skylles væk,  Matt 7,26-27  som græs der visner  1 Pet 1,24 , men Guds ord er, som den solide klippe, der står til evig tid!  Sl 119,89 + Luk 21,33

HUSK, MED JÆVNE MELLEMRUM AT TAGE TID TIL AT BEDE OM, AT HELLIGÅNDEN MÅ FÅ LOV TIL AT ÅBNE DIT SIND FOR DE SANDHEDER, GUD ØNSKER AT FORTÆLLE DIG OM.

BED OM AT HERREN VIL VIRKE PÅ DIT SIND PÅ EN SÅDAN MÅDE AT DET IKKE ER DINE EGNE TANKER OG TEORIER DU SER, MEN AT DET ER GUDS VIDUNDERLIGE SANDHEDER.
BED OM AT DU IKKE SKAL BLIVE HOVMODIG OG KLOG I EGNE TANKER.Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
  www.bibel-skolen.comMatt.25,40 Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.

Rom.12,13 Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie.

Hebr.13,2 glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster.

 Tilbage til teksten

Joh.14,26 Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Joh.16,13 Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.

 Tilbage til teksten
Apg.5,38 I denne sag siger jeg jer: Hold jer fra disse mennesker og lad dem gå! For hvis dette er menneskers vilje eller værk, falder det fra hinanden,

 Tilbage til teksten
Apg.5,39 men er det fra Gud, kan I ikke fælde dem; kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud." De fulgte hans råd

 Tilbage til teksten


Matt.7,26 Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.
Matt.7,27 Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort."

 Tilbage til teksten


1Pet.1,24 for alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder,

 Tilbage til tekstenEs 40,8 Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid."

Matt.7,24 Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.

Matt.7,25 Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

 Tilbage til teksten

Dan 2,27 Daniel svarede kongen: "Den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmagere eller himmelgranskere fortælle kongen.

 Tilbage til teksten


Dan 2,28 Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje.

 Tilbage til tekstenEs 45,5 Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig,

 Tilbage til tekstern

Es 40,28 Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske.

Es 45,18 Dette siger Herren, himlens skaber, han som er Gud, han som dannede jorden og frembragte den, han som grundfæstede den; han skabte den ikke i tomhed, men dannede den til beboelse: Jeg er Herren, der er ingen anden.

 Tilbage til teksten
Dan 2,28 Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje.

Es 46,9 Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg.

Es 46,10 Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg.

 Tilbage til teksten


Matt.7,7 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.

Matt.7,8 For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.

Luk.11,9 Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.

 Tilbage til teksten


Sl 86,11 Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed, lad mit hjerte alene frygte dit navn.

Joh.16,13 Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.

Joh.14,26 Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

 Tilbage til teksten

Apg.19,17 Det rygtedes blandt alle, der boede i Efesos, både jøder og grækere, så alle blev grebet af frygt, og Herren Jesu navn blev lovprist.

Åb.14,7 og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

 Tilbage til tekstenMatt.7,22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?

 Tilbage til tekstenMatt.7,23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

 Tilbage til teksten


2Mos 14,21 Moses rakte sin hånd ud over havet, og hele natten igennem drev Herren havet tilbage med en stærk østenstorm og gjorde havet til tørt land. Vandet kløvedes,
2Mos 14,22 så israelitterne kunne gå tørskoet gennem havet, og vandet stod som en mur til højre og til venstre for dem.
2Mos 14,23 Egypterne satte efter dem lige ud i havet med alle Faraos heste, hans vogne og ryttere.
2Mos 14,24 Men i morgenvagten så Herren i ildsøjlen og skysøjlen ned på Egyptens hær. Han skabte forvirring i Egyptens hær
2Mos 14,25 og blokerede hjulene på vognene, så de kun med besvær kunne få dem frem. Da sagde egypterne: "Lad os flygte for Israel, for Herren fører krig for dem mod Egypten."
2Mos 14,26 Men Herren sagde til Moses: "Ræk din hånd ud over havet, så vandet vender tilbage over egypterne, over deres vogne og ryttere."
2Mos 14,27 Moses rakte sin hånd ud over havet, og ved daggry vendte havet tilbage til sit normale leje. På deres flugt kom egypterne lige imod det, og Herren styrtede egypterne i havet.
2Mos 14,28 Vandet vendte tilbage og lukkede sig over alle vognene og rytterne i Faraos hær, som var fulgt efter dem ud i havet. Der blev ikke en eneste af dem tilbage.
2Mos 14,29 Men israelitterne gik tørskoet gennem havet, og vandet stod som en mur til højre og til venstre for dem.
2Mos 14,30 Sådan frelste Herren Israel fra egypterne den dag, og Israel så egypterne ligge døde på havets bred.
2Mos 14,31 Da Israel så, hvordan Herren havde vist sin store magt mod Egypten, frygtede folket Herren, og de troede på Herren og på hans tjener Moses.

Hebr.11,29 I tro gik de gennem Det røde Hav som på tørt land, mens egypterne druknede, da de prøvede det samme.

 Tilage til tekstenApg.17,11 Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

 Tilbage til teksten


Apg.17,11 Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

 Tilbage til teksten
Apg.17,11 Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

 Tilbage til tekstenMatt.25,1 Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen.
Matt.25,2 Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge.
Matt.25,3 De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.
Matt.25,4 De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.
Matt.25,5 Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn.
Matt.25,6 Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!
Matt.25,7 Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand.
Matt.25,8 Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.
Matt.25,9 Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.
Matt.25,10 Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.
Matt.25,11 Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!
Matt.25,12 Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.
Matt.25,13 Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

 Tilbage til tekstenMatt.15,6 så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering.
Matt.15,7 Hyklere! Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde:
Matt.15,8 Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig,
Matt.15,9 forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud."
Matt.15,10 Og han kaldte skaren til sig og sagde: "Hør og forstå:

Mark.7,6 Men han sagde til dem: "Esajas profeterede rigtigt om jer hyklere, sådan som der står skrevet: Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig,
Mark.7,7 forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.
Mark.7,8 I har tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering."
Mark.7,9 Og han sagde til dem: "Hvor kønt! I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering.
Mark.7,10 Moses har jo sagt: 'Ær din far og din mor!' og: 'Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.'
Mark.7,11 Men I siger: Hvis et menneske siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være korban - det vil sige tempelgave -
Mark.7,12 så tillader I ikke længere, at han gør noget for sin far eller sin mor.
Mark.7,13 I sætter Guds ord ud af kraft med jeres egen overlevering. Og meget andet af den slags gør I."

 Tilbage til teksten


Matt.3,7 Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: "Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede?

Luk.3,7 Til de skarer, der kom ud for at blive døbt af ham, sagde han: "Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede?

 Tilbage til tekstenDan 12,10 Mange skal blive lutret, renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår.

Sl 146,3 Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse.
Sl 146,4 De udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet.
Sl 146,5 Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud,

Kol.2,8 Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

 Tilbage til teksten

Dan 2,28 Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje.

  Tilbage til teksten

Es 45,5 Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig,

 Tilbage til teksten
Es 40,28 Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske.

Es 45,18 Dette siger Herren, himlens skaber, han som er Gud, han som dannede jorden og frembragte den, han som grundfæstede den; han skabte den ikke i tomhed, men dannede den til beboelse: Jeg er Herren, der er ingen anden.

 Tilbage til teksten
Es 44,6 Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det, Hærskarers Herre: Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig.
Es 44,7 Hvem der er som jeg, skal udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et evigt folk. De skal fortælle dem, hvad der skal ske, og hvad der kommer.

Es 46,9 Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg.
Es 46,10 Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg.

 Tilbage til tekstenJer 29,13 Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte,

Luk.11,9 Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.

 Tilbage til teksten

Matt.7,26 Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.
Matt.7,27 Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort."

 Tilbage til teksten
1Pet.1,24 for alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder,

 Tilbage til teksten

Sl 119,89 I evighed, Herre, står dit ord fast i himlen,

Luk 21,33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

 Tilbage til teksten