En ihærdig samler af snefnug!

I 1880 så den unge Wilson A. Bentley fra Vermont gennem et mikroskop og fik sit første indtryk af de fine mønstre i iskrystaller, som snefnug er opbygget af. Den dengang kun 15årige Bentley blev så betaget af, hvad han så, at han gjorde det til en livsopgave at fotografere og katalogisere den mangfoldighed af former, som snekrystaller kan antage.

Selv om det var almindelig kendt, at snefnug danner krystalmønstre, var Bentley den første, der registrerede dem på film ved hjælp af en teknik, som både var genial og enestående. Når Bentley havde fanget de nedfaldende fnug på en fløjlsdækket bakke, udvalgte han sig med sit forstørrelsesglas hurtigt nogle lovende krystaller, som han forsigtigt overførte til et objektglas, idet han skubbede dem på plads med en fjer. Mens han stadig var uden for eller inden i et koldt skur, anbragte Bentley hver enkelt glasplade under et mikroskop, der var forbundet med et kamera, hvorefter han fotograferede det forstørrede fnug.

Gennem 40 vintres flittigt arbejde skabte »Snowflake«Bentley, som han blev kaldt, tusinder af mikrofotos, og han fandt ikke to, der var identiske.