Krydsimmunisering redder menneskeliv!

 

Krydsimmuniseringen mellem antigener - grundlaget for den moderne immunisering opdaget af Jenner - reddede liv i Polen under anden verdenskrig på en usædvanlig måde.

Et stort antal polakker døde på grund af de barske forhold under den tyske besættelse. De sanitære forhold førte til udbrud af plettyfus, en sygdom, der spredes med lus. Sygdommen havde ikke fandtes i Tyskland i mere end 25 år, hvilket betød, at den naturlige modstandskraft hos den tyske befolkning var lav. Tyskerne var besluttede på, at sygdommen ikke skulle finde vej til Tyskland igen. Mange polakker blev sendt i arbejdslejr i Tyskland, og derfor besluttede tyskerne at indføre plettyfustestning og frasortere dem, hvor blodet gav positivt resultat. Plettyfus behandles nu med antibiotika, men forekommer ikke længere i Europa.

Den anvendte undersøgelse, Weil-Felix reaktionen, udnytter det faktum, at antistofferne mod plettyfus klumper sammen med bakterien Proteus. Det er en følge af krydsreaktion mellem plettyfus og Proteus. To læger i Sydøstpolen ræsonnerede, at en Proteus-indsprøjtning derfor også kunne fremprovokere antistoffer, der gav en positiv Weil-Felix reaktion. Og det lykkedes. Efter at have »vaccineret« mange beboere i det lokale område og derefter indsamlet blodprøver, som man videregav til de tyske myndigheder, blev området, der dækkede tolv landsbyer, erklæret for epidemisk zone og ladt i fred i flere år.

Selv og ikke selv!
Den australske immunolog Sir Frank Macfarlane Burnet (1899-1986) bemærkede, at immunsystemet modnes på et sent tidspunkt i fosterudviklingen, så sent, at langt de fleste antigene stoffer i kroppen allerede findes. Han fremførte den teori, at alle stoffer, der er til stede under immunsystemets udvikling, senere tolereres af dette.

Grundlaget for Burnets teori var den fælles tolerance mellem toæggede tvillinger blandt kvæg. Enæggede tvillinger hos mennesket udviser immunologisk tolerance, mens toæggede tvillinger hos os er lige så forskellige som søskende i øvrigt. Forskellen mellem mennesker og kvæg i dette tilfælde er, at toæggede tvillinger hos kvæg deler den samme moderkage, ligesom deres blod blandes indbyrdes. Som konsekvens af Burnets teori genkender begge tvillingekalve derfor modparten som en del af sig selv, fordi de blandede blodforsyninger fandtes inden udviklingen af immunsystemerne.

Sir Peter Medawar (1915-1987), en britisk biolog interesseret i hudtransplantation, testede Burnets teori. Han vidste, at hudtransplantationer mellem mennesker ikke kunne lykkes. Hvis en mislykket transplantation blev efterfulgt af yderligere en transplantation mellem de samme mennesker, blev det andet transplantat endda afstødt endnu hurtigere. Det pegede på udviklingen af immunologisk hukommelse. Herefter skaffede han to stammer af stærkt indavlede mus. Musene accepterede transplantater fra andre mus i samme stamme, men ikke fra mus i den anden stamme. Nu indsprøjtede han miltceller fra mus i den ene stamme til gravide mus i den anden stamme. Derefter tolererede deres avl transplantater fra begge stammer. De havde udviklet immunologisk tolerance.

Svaret synes at skulle findes i T-lymfocytterne. Disse celler kan gøres tolerante over for et antigen, så de ikke længere udvikler en immunreaktion. B-lymfocytterne genkender stadig antigenet, men da de ikke stimuleres af T-lymfocytterne, dannes der ingen antistoffer. T-lymfocytterne udvikler sandsynligvis deres tolerance mod »selv« under udviklingen i brisselen.