Skal mandlernes fjernes?

 

Indtil for nylig var lægerne meget liberale med at fjerne mandlerne i tilfælde af halsbetændelse. De blev betragtet som en plage, der ikke tjente nogen funktion, men blot var sæde for tilbagevendende infektioner. 1 virkeligheden er mandlerne et vigtigt led i forsvaret mod mikroorganismers indtrængen gennem mundhulen. Der findes tre typer. De største er ganemandlerne. Bliver de sæde for bakterieinfektion, svulmer de op og kan hæmme luft- og føde-passagen. Denne tilstand kalder vi på dansk »hals-betændelse«.

Svælgmandlerne ligger i næsesvælget. Ved infektion i disse, »polypper«, bliver det svært at trække vejret gennem næsen. Det tredje sæt mandler ligger på tungeroden og er sjældent årsag til problemer.

Mandlerne spiller en vigtig rolle ved at være dannelsessted for mange lymfocytter. Derfor er lægerne i dag ikke meget for at fjerne mandlerne, for det er nødvendigt. Normalt kræves flere årlige halsbetændelser, før operation kommer på tale, da de ellers kan medføre storre modtagelighed over for visse sygdomme, specielt polio og Hodgkins sygdom.

Med alderen bliver de lymfatiske organer mindre. En konsekvens heraf er, at halsbetændelse som regel er en borne- og ungdomssygdom.

Immunmodulatorer!
Det er nu blevet klart, at immunsystemet bruger en række kemiske forbindelser som signalstoffer til at kommunikere mellem forskellige dele af systemet og til at aktivere processerne. Men den eksakte funktion af disse immunmodulatorer, hvoraf der måske er 20-30 hovedtyper, er endnu uklar.

Disse stoffer kaldes lymfokiner. De er opløselige og passerer derfor frit omkring i det lymfatiske system, hvor de regulerer immunsystemet ved dels at stimulere, dels at hæmme immunfunktionerne for derved at opretholde en balance i systemet. Fx virker den såkaldte makrofag bevægelseshæmmende faktor ved at forebygge overreaktion i immunsystemet, mens makrofag aktiverende faktor har den modsatte virkning.

I behandlingsmæssigt øjemed bliver det måske i sidste ende nogle af de endnu ret uudforskede lymfokiner som interferon og tumor nekrose (svulst-dræbende) faktor, der får størst betydning. Interferon menes at have samme effekt på virus, som antibiotika har det på bakterier. Kræft opstår ofte som en svigtende funktion i immunsystemet, der ikke destruerer den begyndende kræftvækst. En effektiv ødelæggelse af kræftcellerne afhænger af at kunne erstatte netop den del af immunsystemet, som svigter; måske ved hjælp af en »cocktail« af lymfokiner.

De enkelte antistoffer!
Antistoffer, også kaldet immunglobuliner, er proteiner, der afgives fra B-lymfocytterne som reaktion på indtrængende fremmedlegemer. Der findes fem hovedgrupper. Det hyppigste er immunglobulin G (IgG). En af dets vigtige funktioner er at passere fra moderen gennem moderkagen til fosteret, så barnet modtager immunitet i de første måneder efter fødslen. Den næste gruppe er IgM. De er specielt effektive til at ødelægge mikroorganismer. Ligesom lgG kan IgM aktivere komplementsystemet, mens det derimod ikke passerer moderkagen.

I immun forsvarets første geled findes IgA, som udskilles med tårer og spyt samt i luftvejs- og tarmsystemet. Det inaktiverer virus og giftstoffer. Det er bundet til overfladen i tarm- og åndedrætssystemet, hvor det immobiliserer fremmedlegemer. Desuden er bakteriecellerne specielt sårbare over for visse forsvarsenzymer, når de har bundet IgA på sig. IgA udskilles med modermælken og yder beskyttelse i den nyfødtes tarmsystem.

De to øvrige typer af immunglobuliner - lgD og IgE - ved man mindre om. IgE spiller en vigtig rolle ved overfølsomhed og allergiske reaktioner, hvor en af dets virkninger er frigivelse af betændelsesstoffer som histamin. Det har også en funktion i bekæmpelsen af parasitinfektioner. lgDs rolle er ikke klar. Man anser det for sandsynligt, at dets vigtigste funktion er at være et overflademolekyle på B-lymfocytten, hvor det medvirker til at genkende antigener.

Dannelse af de rigtige antistoffer!
Proteiner dannes i kroppen ud fra instrukser i det genetiske materiale. Immunsystemet synes at kunne danne antistoffer mod ethvert fremmed stof, som det udsættes for. Alligevel er det ikke realistisk at forestille sig, at vi har et gen for ethvert muligt antigen, som vi kan risikere at møde i vores liv. Forskellige gener koder for hver sin del af antistofmolekylet. De kombineres på forskellig måde, hvorved der opstår variation. Yderligere variation kommer fra de to variable områder på antistofmolekylet. Endelig kommer der spredning fra mutationer, som synes at opstå særlig nemt i lymfocytterne.

Antistoffernes opbygning!
Grundlæggende består alle antistoffer af fire protein-kæder holdt sammen med svovlbindinger. Der er to identiske tunge kæder og to ens lette kæder. Begge kædeformer indeholder dels områder med konstant opbygning, dels områder hvis opbygning varierer fra molekyle til molekyle. De konstante regioner på de tunge kæder bestemmer, hvilken gruppe (lgG, IgM, etc.) antistoffet tilhører. De variable områder afgør, hvilket antigen antistoffet kan bindes til. De variable regioner giver derfor immunglobulinerne deres specificitet.

Det er anslået, at vi har omkring 100 millioner forskellige antistoffer.

Når den variable del af molekylet bindes til et antigen, forandres hele molekylets form. Herved kan en makrofag angribe antigen-antistofkomplekset. I andre tilfælde kan lgG og lgM (der er opbygget af fem antistofmolekyler) aktivere komplementsystemet til at destruere antigenet.

Blodets hemmelige våben: Komplement!
Komplementsystemet består af 11 proteiner; der arbejder sammen på en kompleks, men koordineret måde, hvor et led i systemet aktiverer det næste. Systemet har mange funktioner, der alle forsøger af ødelægge en fremmed indtrænger i kroppen. Det tiltrækker hvide blodlegemer til infektioner, gør fremmede celler lettere at destruere for makrofager og ødelægger bakteriernes væg, så de går til grunde.

Komplementsystemet kan yderligere benyttes til at påvise visse smitsomme sygdomme, bl.a. syfilis.