AIDS!     

 

AIDS er en infektion med Human Immundefekt Virus - forkortet HIV. Man kender på nuværende tidspunkt ingen helbredelsesmulighed og ingen forebyggende vacciner, men symptomer og komplikationer kan i varierende grad behandles.

AIDS er kun i udbrud hos et mindretal af de personer, der er smittet med HIV; men alle HIV smittede synes før eller siden at få AIDS. [får AIDS en gang er diagnosticeret, betragtes sygdommen som dødelig. I Danmark havde 1067 personer pr. 31. december 1992 fået konstateret AIDS. Man anslår, at omkring 5000 danskere er HIV-positive.

De vigtigste risikogrupper er homoseksuelle og biseksuelle mænd samt intravenøse stofmisbrugere (»stiknarkomaner«), der anvender usterile injektionsnåle. I begyndelsen af 1980'erne blev mange blødere smittet gennem de blodtransfusioner med faktorpræparater, som bruges til deres behandling. Denne smittevej undgås nu ved udvidet screening af bloddonorer samt stråle- eller varmebehandling af blodpræparater. Andre risikogrupper omfatter heteroseksuelle partnere til smittede personer, børn af HIV-positive kvinder samt personer, der tidligere har modtaget mange blod-transfusioner.

De vigtigste smitteveje er seksuel kontakt (vaginal, anal og oral), blod til blod kontakt (blodtransfusioner, brug af fælles injektions nåle) samt overførsel fra moder til foster. Sjældnere smittemåder er stik på inficerede injektionsnåle, kunstig befrugtning med inficeret donorsæd samt nyretransplantation.

Perioden fra smitte til udvikling af AIDS varierer meget fra person til person og er i gennemsnit 8-10 år.

I dag kendes omkring 20 seksuelt overførte sygdomme. Som med gonorre, uspecifik urinrørsbetændelse, syfilis og herpes er det ikke så meget de umiddelbare symptomer, såsom urinrørsirritation, der har betydning. Langt alvorligere er komplikationerne, der kan støde til, hvis betændelsen spreder sig til bitestikler og testikler hos manden eller til æggeledere hos kvinden. Det resulterer hyppigt i permanent ufrugtbarhed eller øget risiko for graviditet uden for livmoderen.

Trichomoniasis er en almindelig seksuelt overført tilstand, der skyldes protozoen Trichomonas vaginalis. Den findes i urinrøret og skeden hos kvinden og i mandens urinrør. Symptomerne er svage, somme tider blot lidt rigeligt udflåd. Trøske i skeden skyldes gærsvampen Candida albicans og ses især hos gravide, diabetikere og piger, der anvender p-piller. Gardnerella vaginalis forårsager et tilsvarende godartet udflåd, der på trods af lugten af rådden fisk ofte først opdages ved en rutineundersøgelse.

Seksuelt overførte infektioner er mere end nogen anden sygdomsgruppe en indikator for den menneskelige adfærd. I de sidste årtier har mikrobiologerne erfaret, at mange bakterier og virus, der ikke tidligere var kendt som seksuelt overførte, blev spredt på denne måde. Patogene mikroorganismer som Salmonella og Giardia overføres mellem homoseksuelle mænd i stigende grad på grund af oroanal seksuel kontakt. Både leverbetændelse A og B er specielt hyppige blandt homoseksuelle mænd. De spredes især i kredse med mange seksuelle kontakter. 1 dag er det muligt at vaccinere mod begge typer leverbetændelse i risikogrupperne.• Syfilis gav anledning til nye isolations- og desinfektionsmåder i Europa i det 17. århundrede. Sygdommen havde spredt sig hurtigt, efter at den - sandsynligvis - var bragt til Europa fra Vestindien af Columbus' sømænd omkring år 1500.

AIDS-epidemien!
I juni 1981 rapporteredes første gang om fem homoseksuelle mænd i Los Angeles, der var døde af en lungebetændelse forårsaget af mikroorganismen Pneumocystis carini. Kort efter meddeltes om 26 andre homoseksuelle, der havde udviklet en alvorlig form for Kaposis sarkom, en hudkræft, der indtil da var meget sjælden i USA. Det blev snart klart, at der var en sammenhæng. Begge grupper var ofre for en tilsyneladende ny tilstand, erhvervet immundefekt syndrom, (acquired immune deficiency syndrome) forkortet AIDS, som gør ofrene modtagelige for en lang række mikroorganismer, der ellers nemt bekæmpes af kroppen. Yderligere udvikler ofrene hyppigt Kaposis sarkom.

Tidligere havde der været enkelte tilfælde, men epidemien, der begyndte i 1981, var uden fortilfælde. Fire hovedgrupper var i særlig risiko: homoseksuelle og biseksuelle mænd, stiknarkomaner, blødere, der regelmæssigt fik blodtransfusioner samt haitianere. Men det forhold, som klarest var forbundet med sygdommen, var antallet af seksuelle partnere: en undersøgelse viste et gennemsnit på 60 om året. Det antydede, at AIDS skyldtes en seksuelt overført mikroorganisme. Forskergrupper i henholdsvis USA og Frankrig har siden identificeret den sygdomsfremkaldende virus. Den kaldes HIV - Human Immundefekt Virus. Der findes to undertyper af virus, som betegnes type 1 og 2.

Stigning og fald i syfilis forekomsten!
Syfilis var ukendt i Europa indtil slutningen af det 15. århundrede, hvor den nåede epidemiske højder meget hurtigt. Med introduktionen af antibiotika efter anden verdenskrig er syfilishyppigheden faldet drastisk. Ligesom gonorre er syfilis ikke specielt smitsom. Men ubehandlet gennemgår sygdommen forskellige stadier med stigende komplikationer. Første stadium er chankeren, et sår på kønsdelene, som efter et par måneder følges af andet stadium med feber, lymfeknudesvulst og et udbredt rødt udslæt på huden. Herefter går sygdommen over i et latent stadium, som for nogle patienter ender i tredje stadium med læsioner af hud, knogler og blodkar samt nervesystemet førende til lammelser og andre tegn på hjerneinfektion. I Danmark ses tredje stadium ikke mere. Alle syfilistilfælde findes hurtigt og behandles let med almindelig penicillin.

Mikroorganismen Treponema pallidum, der forårsager sygdommen, har ikke udviklet modstandskraft over for penicillin. Vigtigt er det at opspore kontakter til et syfilistilfælde. Det seneste årti er forekomsten af syfilis faldet drastisk pga. »sikker sex« med brug af kondom.