Sygdomme før fødslen!

 

Sygdomme ses ofte som et angreb på organismen kommende udefra. Mange sygdomme er imidlertid bygget ind i os allerede fra befrugtningen. Når de to kønsceller forenes til det befrugtede æg, der er grundlaget for den nye organisme, kan den nye samling af kromosomer være defekt på flere måder.

Vurdering af risikoen!
Graviditeten ender næsten altid med en spontan abort tidligt i svangerskabet, hvis der er meget alvorlige defekter i fosterets kromosomer. Andre abnormaliteter, som fx Downs syndrom, mongolisme, fører til fødsel af levende, men dog handicappede babyer. I stigende grad er det blevet muligt at opdage disse tilstande inden fødslen. Det er også muligt at forudsige, at visse mennesker har større risiko for at få et abnormt barn allerede før befrugtningen. Hvis et par allerede har et barn med en velkendt genetisk sygdom, er genetisk rådgivning anbefalelsesværdig for at vurdere risikoen for, at også det næste barn får samme sygdom. Tilsvarende kan risikoen vurderes, hvis nære slægtninge har fået børn med genetiske defekter eller arvelige sygdomme.

Rhesusbørn!
Blodet karakteriseres af en række antigener på cellernes overflade, som bestemmer de forskellige blodtypesystemer. Et af dem er rhesusfaktoren, som findes hos de fleste af os (rhesuspositive), men mangler hos en mindre del (rhesusnegative).

Under fødslen kan en del af fosterets blod trænge ind i moderens blodbane. Hvis moderen er rhesusnegativ (Rh-) og hendes første barn rhesuspositiv (Rh'), kan rhesusfaktoren påvirke hendes immunsystem til at danne antistoffer mod den. Disse antistoffer kan passere moderkagen og trænge over i fosterets blodbane. Ved den næste eller følgende graviditeter kan en mor derfor overføre antistoffer mod rhesusfaktoren til sit barn. Hvis dette er Rh', angribes fosterets røde blodlegemer. Det resulterer i destruktion af disse med blodmangel og måske abort til følge.

Ved at give en Rh mor en stor dosis antistof mod rhesus lige efter fødslen af et Rh' barn undgås disse problemer. Disse antistoffer reagerer nemlig med rhesusfaktor stammende fra fosteret og uskadeliggør dem, inden moderens immunsystern når at blive aktiveret. Med denne metode er risikoen for rhesusbørn reduceret betydeligt.