Infektioner i mavetarmkanalen!

 

Selv om vi ikke kan se de enkelte mikroorganismer, er vi omgivet af astronomiske antal fra vugge til grav. Langt de fleste er gavnlige. De hjælper planterne til at opsamle kvælstof fra luften, nedbryder døde plante- og dyredele og holder gang i den cyklus, som er en nødvendighed for jordens økologi. Mange mikroorganismer er relativt selvforsynende. De får energi og byggematerialer fra omgivelserne. Andre mikroorganismer har imidlertid udviklet et parasitliv som en nemmere måde at sikre sig de nødvendige næringsstoffer på. Kendt som patogene bakterier forårsager de en lang række infektionssygdomme.

Som alle andre dyr får mennesket mikroorganismer i sig på forskellige måder - gennem føde og drikkevand, gennem indåndings-luften, ved seksuelle forhold, forurening af sår eller gennem smittebærende insekter.

Nogle mikroorganismer kan invadere kroppen gennem flere kanaler, men de fleste når kroppens indre ad en bestemt rute og forårsager deres skade her.

Diarreer!
Det gælder bl.a. for mavetarminfektionerne. De forårsages af mikroorganismer, bakterier, virus og parasitter, der indtages med føden eller drikkevandet og formerer sig i mavetarmkanalen. Infektionerne karakteriseres ved diarreer og/eller opkastninger, måske fulgt af mavekramper og temperaturforhøjelse. 80 % af alle sygdomme i udviklingslandene har forbindelse med drikkevandet. Derfor er forbedring af drikkevandets kvalitet i disse lande højt prioriteret. De 80 % omfatter også sygdomme som malaria, der overføres med myg, som formerer sig i søer og strømme, men hovedparten er de sygdomme, der under et kaldes diarreer.

I nogle egne af verden er diarreerne ansvarlige for op mod 40 % af dødeligheden blandt nyfødte og småbørn indtil 5-års alderen. I 1980 var mavetarminfektionerne alene årsag til fem millioner døde - det samme som hele Danmarks befolkning eller 10 hvert eneste minut - og 750 millioner sygdomstilfælde i Afrika, Latinamerika og Asien (ekskl. Kina). De fleste af de involverede mikroorganismer ville i vores del af verden blot forårsage en forbigående gene og på ingen måde være livstruende.

Vedvarende diarreer forårsager fejlernæring og forringer kroppens forsvarsmekanismer. Det skaber en ond cirkel, idet børn i dårlig ernæringstilstand og med ringe modstandskraft langt lettere pådrager sig infektioner og hermed yderligere forringelse af deres sundhedstilstand. Specielt er mæslinger og diarre en forfærdende kombination, hvor begge tilstande er en hyppig og livstruende komplikation til hinanden. I 1984 fandt forskere ved hospitaler i London og Indien en hidtil ukendt sammenhæng mellem alvorlig væskemangel på grund af diarre og udvikling af grå stær på øjets linse. Denne opdagelse kan måske forklare den besynderligt høje hyppighed af grå stær i en række udviklingslande.

Forurenet vandforsyning!
I 1854 krævede den engelske læge John Snow (1813-1858) den offentlige vandpumpe i Broad Street i London lukket. Et koleraudbrud havde da krævet 500 dødsofre på ti dage i det lokale byområde. Snow havde foretaget hus til hus undersøgelser og fundet, at alle ofrene havde fået drikkevand fra den samme vandpumpe. Pumpen blev lukket og få dage efter var epidemien på retur.

Noget tilsvarende, bare i større målestok, skete i 1971, da koleraen hærgede Vestafrika. Forskere ved Zaria universitetet i Nigeria fandt, at ofrenes adresser ikke var spredt tilfældigt ud over byen. De fleste patienter kom fra den gamle bydel, og hovedparten af disse havde brugt brøndvand i stedet for vand fra hanen. Myndighederne klorerede de inficerede brønde, og med det samme tog epidemien af.

En kop kolera!
At andre faktorer end blot mikroorganismer har betydning for udviklingen af sygdom, blev på dramatisk vis demonstreret af den tyske epidemiolog Max von Pettenkofer (1818-1901) og den russiske patolog Elle Metchnikoff (1845-1916). De tvivlede begge på den tyske bakteriolog Robert Koch (1843-1910), som hævdede, at Vibrio cholerae var årsagen til kolerasygdommen. De drak begge opløsninger fyldt med vibriobakterier, taget fra patienter med kolera. Begge fik mild diarre og havde myriader af bakterier i afføringen, men de fik ikke kolera. Tilfældigheder har sandsynligvis spillet ind i dette forsøg. Det er kun få mikrober, der forårsager sygdom hos 100 % af de inficerede. Ligeledes har ernæringen spillet ind. Velernærede middelklasselægør har meget større modstandskraft mod sygdomme som kolera end felernærede asiater. Ligeledes har mange mennesker sandsynligvis indbygget modstandskraft som følge af særlige vævstyper, altså en genetisk modstandskraft.