Diarre, forstoppelse og sten!

 

De to hyppigste sygdomme i fordøjelseskanalen er diarre og forstoppelse, også kaldet obstipation (konstipation). Diarre kan skyldes utallige forhold, inklusive forurenet føde og drikkevand, over-dreven alkoholnydelse, fødemiddelallergi og misbrug af afførings-medicin. Ligeledes er diarre symptom på mange specifikke sygdomme i mavetarm-kanalen. Specielt hos børn er diarre farlig, fordi legemet tappes for væske. Den hyppigste årsag til forstoppelse er dårlige kostvaner med ringe fiberindtagelse. Også mange lægemidler, graviditet og sygdomme som sukkersyge og parkinsonisme er typiske årsager. Afføringsmedicin kan bruges som symptombehandling i kort tid, men på længere sigt er en omlægning af kosten, til kost med højere fiberindhold, en nødvendighed.

Problemer med vandladning kan have direkte sammenhæng med udskillelsen af fx nyresten eller være sekundære til fx en forstørret blærehalskirtel (prostatahypertrofi). I dette århundrede er hyppigheden af nyresten steget kraftigt i den vestlige verden. Urinen indeholder mange forskellige ioner, hvoraf nogle kan udfældes som faste stoffer ved selv ret lave koncentrationer. Den dominerende stentype i vores del af verden er kalciumoxalat- og kalciumfosfatsten. Normalt indeholder urinen stoffer, som hindrer krystalliseringen af disse salte. Det er først under omstændigheder, hvor stenene bliver så store, at de ikke kan passere gennem urinvejene, at problemerne opstår, typisk som vandladningssmerter (nyrekolik). Nyresten disponerer også en for infektioner i urinvejene og i værste fald nyrebetændelse, der kan beskadige nyren varigt. Somme tider dannes sten, der kan nå 10 cm i diameter, i urinblæren.

1 Øverst et mikrofoto af et snit gennem slimhinden i en normal mavesæk. Derunder slimhinden ved et mavesår. Overfladecellerne (blå) er stærkt læderede, og det underliggende væv er beskadiget af saltsyre og fordøjelsesenzymer. De fleste mavesæk- og tolvfingertarmssår har sammenhæng med saltsyredannelsen i mavesækken. Stress har gennem mange år været under mistanke som årsag. Til venstre ses et mavesår i naturlig størrelse.

Om en sten i urinvejene skal behandles aktivt, afhænger i højere grad af aflukningens natur end af stenens størrelse. Ved den ikke-kirurgiske behandling forsøger man at få stenen til at passere af sig selv, hvilket fremmes med øget væskeindtagelse og behandling med vanddrivende medicin.

Også i galdeblæren dannes hyppigt sten. Op mod 20 % af alle mennesker har sten i galdeblæren, men langt færre udvikler symptomer. I den vestlige verden indeholder stenene meget kolesterol, mens galdesten i underudviklede lande består af kalciumsalte og galdefarvestoffer. Galdesten giver mavesmerter med kvalme og opkastning, hvis de aflukker galdegangene. Tillige disponerer galde-sten for infektioner i galdevejene. De fjernes kirurgisk.

Kolostomi!
En kolostomi er en kunstig endetarmsåbning, hvor kirurgen lader tyktarmen (colon) munde ud i en nydannet åbning (stemt) på maveskindet. Herefter opsamles afføringen i en pose sat over åbningen.

Kolostomier kan være permanente eller midlertidige. Ved endetarmskræft fjernes den nederste del af tyktarmen sammen med endetarmen. Hvis svulstens lokalisation ikke tillader at bevare den nederste del af endetarmen, er kolostomi nødvendig. 1 andre tilfælde kan man forbinde den resterende tyktarm til endetarmsstumpen.

Ved en aflastende kolostomi er den kunstige åbning kun midlertidig. Metoden anvendes fx, når en kræftsvulst har aflukket tyktarmen, så afføringen ophobes. Midlertidigt afløb skaffes med en kolostomi, indtil svulsten fjernes og de tilstødende tarmstykker forbindes.

En ileostomi er udmunding af tyndtarmens nederste del (ileum) på bugvæggen. Denne metode finder anvendelse, når hele tyktarmen er fjernet, som det ses i svære tilfælde af sygdommen colitis ulcerosa.

I Danmark er der oprettet en stomiforening, der som patientforening forsøger at holde medlemmerne å jour med de nyeste metoder til at leve med en stomi, der bestemt ikke er nogen hindring for at danse, spille tennis eller få børn.

De psykiske følger for en kolostomipatient er ofte de mest belastende. Derfor er det vigtigt så hurtigt som muligt at lære at leve med kolostomien.

Urinvejsinfektioner!
Blærehalskirtelens placering omkring første del af mandens urinrør betyder, at den aldersbetingede forstørrelse af kirtelen ofte giver vandladningsproblemer hos ældre mænd. Blæren tømmes ikke helt for urin, så bakterier kan formere sig og give blærebetændelse, der nemt spreder sig videre med urinlederne til nyrerne. Den kirurgiske behandling kaldes transuretral resektion, hvor kirurgen med en slynge indført gennem urinrøret simpelt hen skræller det overskydende kirtelvæv væk.

Urinvejsinfektion kan også være et symptom på polycystisk nyresygdom, som forårsager mavesmerter og forhøjet blodtryk og forringet nyrefunktion. Det er en arvelig sygdom, hvor begge nyrer omdannes til utallige cyster op til et par centimeter i diameter. En cyste er et unormalt vævsparti, der rummer væske og halvtflydende materiale. Cyster kan forekomme mange steder i kroppen, særligt i æggestokkene og leveren.

Urinvejsinfektioner er hyppigst hos kvinder, måske på grund af deres korte urinrør, der nemmere giver bakterier adgang. Andre disponerende faktorer er sukkersyge, hvor den store sukkerudskillelse i urinen giver gode næringsbetingelser for bakterierne. Også gravide har hyppigt infektioner i urinvejene.

Urinvejsinfektioner behandles med sulfonamider som førstevalgspræparat. Hvis bakterierne er resistente over for det valgte antibiotikum, findes mange andre antibiotika at vælge imellem, og infektionen er let at bekæmpe.