En kunstig hofte!

 

Hofteoperation!
En af de største landvindinger inden for kirurgien i de seneste årtier er udviklingen af kunstige hofteled, som kan erstatte udslidte og beskadigede led. Hofteprotesen består af et skaft, som ender i en kugle, der passer i et leje, som erstatter hofteskålen. Protesen består af metal og hård plastic.

Den kunstige hofte har befriet millioner af mennesker for smerter og givet dem bevægelighed og gangfunktion igen. Hvert år indsættes der op mod 500.000 proteser verden over. Hofteoperationens succes har betydet, at de fleste mennesker i dag betragter indgrebet som en hverdagsforeteelse uden risiko eller problemer. I virkeligheden er operationen akkurat som hjertekirurgi og nyretransplantationer en avanceret og teknisk vanskelig proces, som kræver nøje overvågning af patienten.

Hofteoperationer er et stort indgreb. Protesen, som er et stykke præcisionsarbejde, skal indsættes meget nøjagtigt og fastgøres til knoglevævet. Den skal fungere i mange år i et miljø med 37° saltvand, hvor biologiske og kemiske stoffer arbejder mod den. Det er kun få materialer, der kan modstå sådanne angreb gennem mange år, samtidig med at blive udsat for gentagne belastninger på op til fem gange kroppens vægt.

Hoftekirurgi er også et håndværk. Det er en kunst og ikke en videnskab. Indgrebets succes afhænger af kirurgens fingerfærdighed til at indsætte de kunstige komponenter helt korrekt. Tillige skal patienten overvåges efter operationen for at undgå infektioner. Selv en mindre infektion i fx tænder eller tæer kan påvirke den sårbare protese.

Patienterne skal udvælges omhyggeligt til sådanne operationer. Det er ideelt, hvis personen er infektionsfri, normalvægtig og fysisk i stand til at klare et indgreb, som kan vare mellem 1½ og 3 timer. Efter operationen kan patienten begynde gangtræningen med krykker efter en uges tid. Resultaterne er særdeles gode med få komplikationer og betydelig funktionsforbedring og smertelindring.

Den væsentligste komplikation er infektion af protesen, som i værste fald hindrer fiksationen af den kunstige hofte, så den må fjernes igen. Især hos ældre patienter er blodpropper i læggenes blodårer en hyppig komplikation, der forebygges med blodfortyndende medicin for at undgå, at blodpropperne river sig løs og indkiles i lungerne.