Inddeling af knoglebrud!

 

Knoglebrud (frakturer) har mange former. Et lukket brud har ikke gennembrudt den overliggende hud i modsætning til det åbne knoglebrud. Er hudbarrieren først brudt, er risikoen for infektion og deraf følgende komplikationer meget større. Hvis knoglen er brudt i mere end to stykker, er det et komminut brud. Hos børn ses tit det såkaldte »grøn gren«-brud. Især på underarmen er knoglerne hos børn så bløde, at knoglen brydes som en frisk, grøn gren, hvor barken sprænges på den ene side og krøller op på den anden. Et indkilet brud ses hyppigt i lårbenshalsen, hvor den ene knogle-ende kiles fast i den anden. Et sådant brud er forholdsvis nemt at have med at gøre. Stressfrakturer forekommer ligesom i metal efter gentagne belastninger, fx i fodrodsknoglerne hos soldater efter en lang marchtur. Det patologiske brud skyldes en sygdomstilstand i knoglen. Det kan være en medfødt svaghed, betændelser, stofskiftesygdomme samt ikke mindst knoglesvulster (både god- og ondartede).

Ledskader er af tre typer. Forstuvninger er en delvis beskadigelse af ledkapslen med blødning i og omkring leddet, som smerter og hæver op. Ved det delvise ledskred forskydes ledfladerne fra deres normale stillinger, men er endnu i kontakt. Det er ikke tilfældet i det totale ledskred, hvor ledfladerne er helt adskilte og der ofte tillige er et knoglebrud.

Forstuvninger behandles med koldt omslag og hvile, så ledkapsellæsionen heler op. Ledskredene kan normalt oprettes ved at føre knoglestykkerne i den modsatte retning af skredet. Ofte er det nødvendigt med bedøvelse for at afslappe de omkringliggende muskler og mindske smerten. Totale ledskred sker hyppigst i skulder, albue, fingre, knæ og ankelled. Kun en særdeles voldsom påvirkning kan få hof teleddet til at gå af led. Hos ældre mennesker, hvor knoglerne bliver skøre, kan et slag eller fald på hoften adskille lårbenshovedet fra resten af knoglen, som så beskadiger hofteskålen. Behandlingen er her at fæstne lårbenshovedet til skaftet igen eller, hvis dette ikke er muligt, at indsætte en hel hofteprotese.

Brok!
Et brok (hernie) er en udposning af bughinden eventuelt med indhold af organer. De hyppigste brokformer er lyskebrok, lårbrok, mellemgulvsbrok, navlebrok og sår- eller arbrok. De kan skyldes en medfødt disposition, fx lyskebrokket hos drenge, eller være erhvervede. Forstoppelse og tunge løft er hyppige årsager til brok. Hvis en broksæk kan bringes tilbage på sin plads, kaldes brokket reponibelt. Specielt farlige er brok, hvor blodforsyningen afklemmes, så indholdet, fx en tarmslynge, mister blodforsyningen med vævsdød til følge.

Nye teknikker i ortopædien!
Knoglebrud er ansvarlig for en enorm mængde tabte arbejdstimer hvert år. Det er derfor af stor økonomisk betydning at afkorte den erhvervsudygtige periode mest muligt. Adskillige fysiske metoder har været prøvet i mange forskellige lande for at mindske helingstiden.

Russiske forskere har udviklet en ultrasonisk metode til at genforene brudte biologiske væv, specielt knogler. For at genforene to knogledele bringer forskerne dem tæt sammen og behandler så de to ender med en svag syreopløsning. Herved fjernes kalciumsalte fra knogleenderne, så kollagenproteinet er frit. Dernæst placeres et lille knogletransplantat i brudspalten og bades i en speciel opløsning med et bindemiddel og små knoglespåner. Med kraftige højfrekvente vibrationer (250 watt ved en frekvens på 26,5 kilohertz) påvirkes bindemidlet til at trænge ind i knogledelene og holde hele området fast under den efterfølgende naturlige opheling. Tyske forskere hævder at have opnået tilsvarende resultater med brug af metalskinner og vekselstrøm med frekvenser under 1 kilohertz.

Amerikanske forskere mener at kunne behandle bløddelsskader som forstuvninger o. lign. med elektromagnetisme på den halve tid. Det beskadigede væv påvirkes med højfrekvente radiobølger omkring 27 megahertz. På nuværende tidspunkt er der ingen forklaring på virkningsmekanismen af de magnetiske, elektriske eller ultrasoniske felters effekt på levende væv.

- Røntgenbillede af albueregionen. Et brud i albueknoglen er behandlet med en metalskrue, som er indsat i knoglens marvhule. Herved holdes knogleenderne sammen, så helingen fremmes. Lægerne kan også anvende metalskinner, tråde eller søm til de forskellige former for brud.