Personlighedsforstyrrelser!

 

Tilpasningsproblemer og adfærdsforstyrrelser opstår normalt under opvæksten og kan vare ved resten af livet. De er ofte led i en personlighedsforstyrrelse. Den ramte er ikke egentlig syg, men snarere abnormt udviklet på samme måde som en fysisk handicappet ikke er syg, men derimod har en abnorm fysisk konstitution. Personlighedsforstyrrelserne falder i to hovedgrupper. Den første rum-mer de organiske former, som skyldes fysiske lidelser såsom en mangelfuld hjerneudvikling på grund af genetiske forhold, infektioner eller forgiftninger. Den anden gruppe, de funktionelle former, skyldes påvirkninger (eller mangel på samme) fra omgivelserne. Det drejer sig fx om manglende stimulation og tilknytning i spædbarnsalderen. Inden for den funktionelle gruppe findes et spektrum fra paranoide former til psykopatiske, og gruppen inkluderer også mange seksuelle afvigelser. Behandlingen involverer ofte adfærdsterapi og nervemedicin.

Munchhausen syndrom!
Hieronymus Carl Friedrich, baron von Munchhausen (1720-1797) var soldat. Han sloges i den russiske hær mod tyrkerne og blev kendt for sine overdrevne fortællinger om egne bedrifter. Hans navn er nu knyttet til beskrivelsen af den tilstand, hvor patienten overdriver og opfinder en lang række af symptomer.

Typisk besvimer Munchhausen-patienter foran politistationer eller lægekonsultationer, de er patologiske løgnere, deres maveskind er oversået med operationsar, ligesom de er ukritisk og uselvstændigt afhængige af hospitalspersonalet, som de takker dybt og hjerteligt. Mange har godt kendskab til medicinske forhold, måske har de tidligere forsøgt at læse medicin eller har arbejdet som sygeplejersker.

Eksempler herpå inkluderer en patient, som fuldstændigt simulerer et hjerteanfald på en flyrejse, så det bliver nødvendigt at gå ned i den nærmeste lufthavn. En anden indsprøjtede afføring i sine led for at fremkalde en betændelsesreaktion. Mange har ved deres standhaftighed overbevist lægerne om nødvendigheden af amputation trods en kun ringe legemsbeskadigelse. Fx har en moder skabt symptomer hos sit barn, måske krampeanfald, ligesom andre mere mærkværdige tilstande somme tider ses.

FUNKTIONELLE!
Personlighedsafvigelser!
Paranoide personligheder krænkes og fornærmes let. De forsvarer altid sig selv kraftigt, hentyder altid til sig selv, og er ofte jaloux og selvhøjtidelige. Affektive personligheder kan være opløftede, veloplagte og fyldt med energi. Andre er depressive, bekymrede og pessimistiske og andre igen veksler mellem disse to former. Den skizoide personlighed er kold, holder sig tilbage fra sociale kontakter og følelsesmæssige konfrontationer eller konkurrencesituationer. Den eksplosive personlighed kendetegnes ved pludselige udbrud af intens had, vrede eller voldelighed. De tvangsmæssige personligheder er pendantiske perfektionister, stive og forsigtige. Hysterikere er overfladiske, labile, afhængige, ukritisk modtagelige og teatralske. De ønsker hele tiden opmærksomhed og anerkendelse. Den asteniske personlighed er passiv, eftergivende for andres ønsker og mangler intellektuel og følelsesmæssig styrke.

Den alvorligste personlighedsafvigelse er den psykopatiske. Mennesker, der lider af psykopati, overholder ikke sociale forpligtelser, men udviser heftig voldsomhed eller følelseskulde, ligesom de er aggressive og ansvars-løse. De påvirkes ikke af straf og er mestre i at dække over eller give grunde for deres urimelige og egoistiske handlinger.

FUNKTIONELLE!
Seksuelle afvigelser!
Seksuelle aktiviteter betragtes som afvigende, når seksuel tilfredsstillelse opnås under unormale eller usædvanlige omstændigheder. Emnet er således kontroversielt, og ordet »afvigelser« må altid ses i lyset af det omgivende samfunds normer på det pågældende tidspunkt. Forhold, som af de fleste betragtes som afvigende, inkluderer sodomi (seksuelt samvær med dyr), pædofili (seksuel tiltrækning til børn), sadisme (ønske om at skabe smerte og afstraffe andre under samlejet), masochisme (ønske om at udsættes for smerte og afstraffelse under samlejet) samt fetichisme (seksuel tilfredsstillelse ved synet af og kontakten med særlige genstande, fx beklædningsgenstande).

Ekshibitionisme, blotning, er en trang til at fremvise sine kønsdele for andre. Tilstanden ses kun hos mænd og menes at være forårsaget af mindreværdsfølelse over for det modsatte køn. Transseksualitet er en opfattelse af at have det forkerte køn, mens transvestitisme er en trang til at iføre sig tøj, som traditionelt bæres af det modsatte køn.

ORGANISKE!
Stofmisbrug!
Regelmæssig alkoholindtagelse, tobaksnydelse, snifning af flygtige stoffer i fx lim eller brug af en lang række lægemidler kan føre til psykisk afhængighed (trang til at indtage stoffet på ny for at opnå dets virkning) og/ eller fysisk afhængighed (for at mindske abstinenssymptomerne). Lægemidler, som skaber afhængighed, inkluderer narkotiske stoffer (morfin, kodein, heroin og metadon), sovemidler, beroligende midler, hallucinogener (LSD, meskalin og psilokybin) samt stimulantia (amfetamin og kokain). Alkohol, narkotiske stoffer og sovemidler kan give abstinenssymptomer i form af uro, rysten, søvnbesvær og kramper, mens mangel på de stimulerende midler giver træthed og sløvhed.

Abstinenserne kan reduceres ved brug af beroligende midler ogbeta-blokkere, der mindsker de fysiske symptomer. Ingen behandling kan reducere trangen til et middel, som dog efterhånden mindskes, men forbliver latent. Det hyppigste misbrug skyldes tobaksrygning, en uvane, der endnu er relativ billig og socialt accepteret, hvilket fører til undervurdering af skadevirkningerne.