Forord!

 

Lægevidenskaben har i de seneste 50 år gjort langt større fremskridt end i de foregående 50 århundreder tilsammen. Nyretransplantationer er hverdagsoperationer, den åbne hjertekirurgi er fuldkommen revolutioneret, mikrokirurgerne udfører mirakler og nye lægemidler og andre behandlingsformer udvikles og gøres stadig bedre.

Og udviklingen går stadig hurtigere og hurtigere. Hvad havde lægerne i begyndelsen af dette århundrede mon tænkt, hvis de kunne overvære en hjerneundersøgelse med CT-scanneren, udforske mavetarmkanalens indre med fiberendoskopet eller drage nytte af lægevidenskabens endnu nyere vidunder, MR-scanneren?

Dette fjerde bind i Videnskabens Verden giver læseren et imponerende indblik i mennesket på godt og ondt. Det afslører, hvordan der kan opstå fejl og forstyrrelser i dette på en gang robuste og skrøbelige biologiske væsen, som mennesket er.

Værket følger det moderne menneskesyn, hvor sygdomme ikke blot betragtes som fejl i maskineriet, men anskues og behandles ud fra en helhedsopfattelse. Sygdomme er nemlig ikke blot bakterier og virus, men i nutidens højteknologiske samfund i meget høj grad fremkaldt af dårlige kostvaner, forkert levevis, risikofyldt arbejdsmiljø og ikke mindst reaktionen på dårlig trivsel. Sådanne aspekter lægger værket stor vægt på, akkurat som moderne forskere hele tiden har disse ting for øje.

Ved dette århundredes begyndelse var gennemsnits-levealderen i Danmark 53 år for mænd og 56 år for kvinder. I dag er de tilsvarende tal henholdsvis 73 og 78 år. Det demonstrerer klart betydningen af lægevidenskabens enorme fremskridt i dette århundrede kombineret med de forbedrede sociale vilkår. Store infektionsepidemier som pest og kolera, som tidligere tog millioner af menneskeliv, forskånes vi for i dag.

Men derfor må vi ikke glemme, at hvert år dør hundrede tusinder af børn i de fattige lande stadig af infektionssygdomme, som i vores del af verden knapt eksisterer mere. Og to tredjedele af verden kan stadig ikke brødføde sig selv på tilstrækkelig vis.

Denne bog påpeger, at de rige og teknologisk avancerede lande har et stort ansvar for at give noget af velfærden videre til den sultende, syge og døende del af jordens befolkning.

Midt i beskrivelsen af de nyeste medicinske gevinster glemmer værket heller ikke det gamle ord, at »det er bedre at forebygge end at helbrede« Mange af de vigtigste sygdomme i den vestlige verden hører til civilisationssygdommene. Vi er overvægtige, har forhøjet blodtryk, sukkersyge og fordøjelsesproblemer.

Hjerte-karsygdomme er årsag til halvdelen af alle dødsfald, mens kræftsygdommene dræber yderligere en fjerdedel. Mange kunne reddes ved en fornuftig forebyggende indsats især over for faktorer som tobaksrygning, alkoholmisbrug og forurening med kemiske stoffer, både i industri, fødevarer og natur.

Værket er skabt med bistand af verdens mest betydningsfulde og banebrydende forskere inden for lægevidenskaben, som har bidraget med de nyeste teorier og behandlingsformer.

Hovedteksten fortæller om den viden, forskerne råder over i dag. De nyeste teorier behandles i selvstændige afsnit, der kan læses uafhængigt af hovedteksten. Tillige er der mange historiske oplysninger i bogen. Man fatter ikke fuldt ud nutidens landvindinger, hvis ikke man kender til arbejdsvilkårene for datidens forskere, lærer af deres fejltagelser eller beundrer deres resultater, ofte opnået med ganske simple hjælpemidler.

Overalt er teksten illustreret med utallige fotografier, tegninger og diagrammer, hvoraf mange er fremstillet specielt til denne bog.

Teksten kan læses af alle uden medicinske forkundskaber. Danske navne erstatter alle de græske og latinske betegnelser, som ellers har vanskeliggjort kommunikationen mellem forsker og befolkning. Bagest er værket udstyret med en ordliste, der gennemgår de vigtigste medicinske fagudtryk, samt en forklaring af de lægevidenskabelige specialer. Tillige indeholder bogen et udførligt stikordsregister, som gør det nemt og hurtigt at finde netop det emne, man er interesseret i at få oplysninger om.

De seneste års mange betydningsfulde fremskridt fører løftet om flere forbavsende opdagelser med sig. I dag skimtes løsningen på kræftens gåde langt ude i horisonten. Engang i fremtiden vil lægevidenskaben måske atter triumfere i samme stil, som da den opnåede sin hidtil største bedrift, nemlig udryddelsen af koppesygdommen i slutningen af 1970'erne.

Da dette værk er ført helt å jour med den nyeste viden og de seneste teorier, vil det også i fremtiden beholde sin værdi som en værdifuld opslagsbog, der hjælper læseren til bedre at forstå lægevidenskabens fremskridt.