Hvor meget er for meget?

 

I en perfekt fortidig verden ville man ikke spise mere end et molekyle omega-6-fedtsyre for hvert molekyle omega-3-fedtsyre for at opretholde en god hjernefunktion. Men en del eksperter i dag mener, at man kan opretholde glimrende hjernefunktioner ved at nedskære indtaget af omega-6-fedtsyrer til fire molekyler for hvert molekyle omega-3-fedtsyre, dvs. et indbyrdes forhold på fire til en. Da de fleste amerikanere nu indtager 15-20 molekyler omega-6 for hvert molekyle omega-3, er et indbyrdes forhold på fire til en en betragtelig reduktion, som imidlertid kan være til umådelig gavn for hjernen. Shlomo Yehuda kalder det det »optimale" forhold. Hos forsøgsdyr har han fundet at dette forhold på fire til en i overvældende grad forbedrede indlæring, forbedrede søvnmønsteret nedsatte forekomsten af slagtilfælde og tilmed i væsentlig grad rettede op på indlæringsproblemer, fremkaldt af nervecelle-toksiner.

Selv mindre ændringer kan være med til at redde hjernen ud af fedtsyreubalancer. William Lands, verdenskendt ekspert i fiskeolie ved National Institutes of Health, fremhæver, at man ved hyppigt at erstatte kød med fede fisk, som f.eks. laks eller sardiner, og i øvrigt undgå omega-6-majsolier og de fleste andre salatdressinger genopretter fedtbalancen i cellerne, herunder hjernecellerne, i retning af vore tidlige forfædres ideelle en-til-en-forhold.

Lands var en af en gruppe internationale eksperter, der for nylig som noget helt nyt fremlagde anbefalinger for »tilstrækkeligt" indtag af omega-6- og omega-3-fedtsyrer. Her er de daglige mængder, hvis man indtager 2.000 kalorier om dagen: 4,4 gram omega-6; 0,65 gram eller 650 milligram langkædede omega-3-fedtsyrer i fisk og skaldyr og 2,2 gram kortkædede omega-3-fedtsyrer i valnødder og bladgrøntsager. Lands regner med, at indtagelse af disse indbyrdes afstemte mængder af fedtsyrer vil resultere i den perfekte balance i cellerne på 50:50 - et molekyle omega-6 for hvert molekyle omega-3 - som er nødvendig til regulering af cellefunktionerne og uskadeliggørelse af ødelæggende betændelsesfremkaldende stoffer.

Det er imidlertidigt en smule nedslående at opdage, hvor hurtigt man kan indtage fire gram omega-6-fedtsyrer. Det er nemlig den mængde, der er i en halv spiseskefuld soja- eller majsolie. Blot for at give en ide om vores voldsomme overforbrug, så er selv denne lille daglige mængde, påpeger Lands, langt mere, end hvad cellerne behøver for at fungere optimalt. De fleste amerikanere har allerede store mængder omega-6-fedtsyrer oplagret i deres fedtvæv - reserver nok til mindst et års forbrug. Et underskud af omega-6 er næsten umuligt at forestille sig, i betragtning af de enorme mængder vi sætter tillivs.

For Lands, som gennem 30 år har advaret om omega-6-fedtsyrernes giftvirkning, er salatdressinger den mest skadelige kilde. »Alle burde i det hele taget spise mindre salatolie," fastslår han, især dem, hvor der indgår majsolie og sojaolie. I stedet bør man bruge olivenolie og rapsolie, som indeholder forholdsvis beherskede mængder omega-6; rapsolie er desuden rig på omega-3. Og en del tyder på, at olivenolie virker beskyttende på hjernen.

Olier med højt indhold af hjernesvækkende omega-6-fedtsyrer

                                                                    Procentdel af                        Procentdel af
Olie                                                              Omega-6                              Omega-3              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidselolie, almindelig                                    77
Solsikkeolie, almindelig                                69
Majsolie                                                       61
Sojaolie                                                        54                                         7
Valnøddeolie                                                51                                         5
Sesamolie                                                     43                                         l
Jordnøddeolie                                               33                                        3
Rapsolie                                                       22                                        10
Hørfrøolie                                                    16                                         57
Olivenolie                                                     8                                          1
kilde: Det amerikanske landbrugsministerium

Olivenolie bevarer hukommelsen!
Ved at spise olivenolie og andre enkeltumættede fedtstoffer (som f.eks. i avocado og nødder) kan man selv gøre noget for at forhindre hukommelsestab og svækkelse af åndsevnerne, når man bliver ældre, konstaterer den italienske forsker Anthony Capurso fra universitetet i Bari. I en gruppe på 278 ældre syditalienere mindskede de, der indtog mest olivenolie, risikoen for hukommelsestab med en tredjedel! Mest bemærkelsesværdigt var det at olivenolie bevarede de kognitive funktioner hos lavere uddannede ældre, som ellers har større risiko end højt uddannede personer for med alderen at opleve hukommelsessvækkelse. Den gennemsnitlige mængde, de indtog, var stor - tre spiseskefulde olivenolie om dagen - fordi italienere bruger meget olivenolie i deres madlavning. Forskerne mener, at olivenolie, ligesom fiskeolie, medvirker til at bevare »neuronmembranernes strukturelle integritet", og indeholder antioxidanteI, der bekæmper frie radikaler, som kan ødelægge hjernecellerne.

Syv måder at holde betændelsesfremkaldende fedtstoffer borte fra hjernen på * Brug aldrig majsolie, almindelig tidselolie eller almindelig solsikkeolie.

* Brug aldrig margariner fremstillet af disse olier.
* Brug aldrig salatdressinger og/eller mayonnaise fremstillet af disse olier.
* Spis aldrig forædlede fødemidler, som f.eks. franske kartofler og popcorn, der er blevet friturestegt bagt eller poppet i disse olier.
* Brug rapsolie ( den indeholder omega-6-fedtsyrer, afbalanceret med omega-3-fedtsyrer i det udmærkede forhold 2:1) og olivenolie.
* Brug hørfrøolie; den har det bedste indbyrdes forhold mellem omega-6 og omega-3. Undersøgelser har vist at den lindrer maniodepressivitet.
* Spis fede fisk (laks, makrel sild, sardiner), der er fyldt med omega-3-fedtsyrer, som medvirker til at neutralisere omega-6fedtsyrerne.

Fiskeolie: Forbløffende nye måder at beskytte hjernen på!
Arven fra fortiden: Derfor har hjernen brug for omega-3-fedtsyrer
Lige siden menneskehedens tidligste tider har et essentielt fedtstof ved navn omega-3-fedtsyre holdt vores hjerner sunde og vitale. Det er det stof, som i sidste ende satte os i stand til at hæve os over de øvrige aTter og skabe rige civilisationer, understreger Michael Crawford, en fremtrædende engelsk ekspert i hjernens ernæring ved lnstituttet for hjernekemi og human ernæring ved University of North London. Crawford pointerer, at udviklingen af menneskets hjerne gennem mange millioner år stod i stampe ved en vægt på blot 400-500 gram, blot et pund. Den vigtigste årsag hertil var, at mennesket i sin tidligste udvikling i områder af Eurasien uden adgang til havet manglede de omega-3-fedtsyrer fra fisk og skaldyr, som kunne fremme væksten af hjernecellerne.

Gennem de sidste ca. 1 million år øgedes hjernekapaciteten derpå eksplosivt især i hjernebarken, hos de af vore fjerne forfædre, der levede i Østafrika nær store ferskvandssøer, påpeger Crawford. Den øgede hjernekapacitet muliggjorde grundlæggelsen af menneskets kultur - kunst musik, religion, bådebyggeri, skriftsprog og nye sociale mønstre. Det er ikke tilfældigt fremhæver Crawford, at vores store fortidskulturer opstod i områder, hvor mennesker havde nem adgang til føde fra vandet - Nilen, Tiberen, Eufrat Ganges, Yangtze (Chang). Hans påstand er, at indtagelse af fisk og skaldyr med omega-3-fedtsyrer var det ernæringsmæssige skub, der skulle til for at fremkalde vældige fremskridt i hjernestørrelse og åndsevner gennem en tredobling af hjernens vægt til de nuværende 1½ kg. Og hermed fulgte en ny strøm af menneskelige bedrifter.

I dag har alle overalt adgang til denne værdifulde hjerneføde. Men kun få er klar over, hvor betydningsfuld den egentlig er. Derfor får vi ikke nær nok af omega-3-fedtsyrer, og følgerne er uhyggelige, erklærer Crawford. Hjernens kapacitet øges ikke længere, gør han opmærksom på. »Faktisk er den i tilbagegang. For mig at se er dette en yderst alarmerende udvikling. Den aktuelle reduktion i indtagelsen af omega-3 falder sammen med en stigning i forekomsten af svigtende hjernefunktioner, større forekomst af sindslidelseI og lavere IQ. De psykiske defekter er i fremmarch.,< Kort sagt: Udviklingen af menneskets hjerne går den forkerte vej;

vores hjerner er nu ganske langsomt ved at svinde ind, fastslår han. Og denne udvikling vil fortsætte, frygter han, medmindre vi vender tilbage til vore fjerne stenalderforfædres omega-3-rige, hjernestimulerende kost.

Den genetiske komponent af intelligens i England "går tilbage med omkring et halvt IQ-point pr. ,generation. - Richard Lynn, University of Ulster

Videnskaben har påvist at for lav indtagelse af omega-3-fedtsyrer fører til en lang række moderne psykiske lidelser og tilstande: depression, dårlig hukommelse, lav intelligens, indlæringshæmning, ordblindhed, ADHD/DAMP, skizofreni, »senilitet," Alzheimers sygdom, degenerative neurologiske lidelser, dissemineret sklerose, alkoholisme, nedsat synsevne, pirrelighed, uomgængelighed, koncentrationsbesvær, uopmærksomhed, aggressivitet vold, selvmord.

Sådan skaber fIskeolie klogere, gladere hjerneceller!
Hvordan kan det være, at det særlige fedtstof i fisk har så stor indvirkning på hjernen? Nylige videnskabelige undersøgelser viser flere mulige forklaringer: En rigelig tilførsel af fiskeolie kan medvirke til at uskadeliggøre frie radikaler, som ødelægger hjerneceller, dæmpe immunreaktioner, der udløser celleødelæggende betændelsestilstande, ændre neurotransmitternes adfærd og omforme selve hjernecellernes grundlæggende fysiske struktur.

Særlig fascinerende og betydningsfuldt er det der sker med hjernens funktionsevne, når man ændrer på fedtsammensætningen i hjernecellernes membraner. Hver hjernecelle, herunder dens lange forgreninger eller dendritter, er omgivet af en fin membran, som både holder uønskede ting og organismer ude og styrer cellens indre funktioner gennem signalgivningsmekanismer, såkaldte receptorer, der er indlejrede i membranen. Grundlæggende består membranen af to lag fedtmolekyler (fosfolipider), og membranens smidighed afhænger af konsistensen af dens fedtstoffer. Hvis fedtstoffet er hærdnet som spæk, er membranen stiv og hård; hvis fedtstoffet er mere flydende som fiskeolie, er membranen blød og elastisk.

Cellemembraner skal være elastiske og i konstant flydende tilstand for at kunne udføre de kommunikationsmirakler, der finder sted i hjernen, understreger Joseph R. Hibbeln, forskningspsykiater ved National Institutes of Health i Bethesda i Maryland. Dette gælder i særlig høj grad, fremhæver han, i hjernecellernes synapser- de kontaktpunkter, hvor nerveceller mødes og videregiver deres signaler. Disse »synapsekløfter", hvor signalerne springer fra en celle til en anden, er kilden til hjernens imponerende kapacitet. Jo flere af disse transmissionscentre eller synapser hjernecellerne har, og jo bedre kommunikationen mellem dem forløber, jo bedre hjernefunktioner kan man opvise.

Ydermere fastlægger antallet og kvaliteten af synapseforbindelserne intelligens og optimal hjernefunktion i endnu højere grad end det samlede antal af hjerneceller gør.  Omega-3-fiskeolie eller, mere præcist den del af dem, man kalder DHA (docosahexaensyre), er byggematerialet for synapsernes kommunikationscentre. Det lader sig ikke gøre at opbygge flere synapser, dendritter eller receptorer, der forøger hjernens funktionsevne, uden en solid tilførsel af omega-3-fiskeolie af DHA-typen.