Forfatterens tak!

 

Under arbejdet med denne bog har jeg haft den lykke at kunne samtale med vor tids bedste forskere inden for området hjerneforskning og ernæring. Disse forskere har vist enestående evne og vilje til at hjælpe mig med at få rede på de mange videnskabelige undersøgelser med temaet hjerne, kost og kosttilskud, således at jeg på korrekt måde har kunnet omsætte denne information til, hvad jeg håber er let forståelige ideer og råd for læserne. Jeg ønsker ganske særligt at takke en række fremstående forskere, som var hovedkilderne til min grundlæggende forståelse af, hvordan ernæring indvirker på hjernen. Men naturligvis er ansvaret for de endegyldige konklusioner og detaljer i sidste ende mit, ikke deres.

William Lands, tidligere professor i biokemi ved University of lllinois i Chicago og nu forsker ved National Institute of Alcohol and Drug Abuse. Med min beskedne gymnasieviden om kemi ville jeg ikke have fattet ret meget af, hvad jeg læste om ornega-3-fiskeolier og andre fedtsyrer, hvis jeg ikke havde haft en fremragende lærer som Bill Lands til at forklare det for mig på sin tålmodige og altid opmuntrende facon. Jeg skylder ham uendelig megen tak for igennem mere end ti år at have været min ven og min vejleder, når det gælder fedtsyrernes biokemi.

Jerry Cott ogJoseph Hibbeln, fremstående forskere ved National Institute of Mental Health. Jeg kunne altid henvende mig til dem for at høre om de seneste forskningsresultater og forklaringer på hjernens funktioner, hvor det gælder næringsstoffer og kosttilskud. Deres viden og deres evner til at udlægge dem for mig har ganske enkelt været enestående.

Denham Harman, professor emeritus i medicin ved det medicinske fakultet på University of Nebraska. Mit professionelle liv forandredes betydeligt, efter jeg i 1994 mødte Denham, som er den anerkendte grundlægger af teorien om de frie radikalers indflydeise på aldring. Han har tilbragt utallige timer med at undervise mig i frie radikaler og antioxidanter.

Lester Packer, professor i molekylærbiologi ved University of California i Berkeley og verdenskendt forsker inden for frie radikaler og antioxidanter. Hans energi, hans encyklopædiske videnskabelige indsigt og hans fremragende forskning er legendarisk. Jeg er lykkelig over at kunne regne ham blandt mine nærmeste kilder til informationer til denne bog.

Norman Rosenthal, forskningspsykiater ved National Institute for Mental Health og forfatter til en række bøger om depression. Jeg modte første gang Norman i 1981, da jeg var ledende lægekorrespondent for CNN i Washington, D.C. Hans uvurderlige ekspertise, entusiasme og gode råd var stærkt medvirkende til udformningen af denne bog.

Jeg er herudover taknemmelig for omfattende hjælp og information fra Andreas Papas, en autoritet, når det gælder E-vitamin; den engelske psykolog David Benton; psykologen og forskeren Donald Gold; Carol Greenwood, ekspert i hjernens lipider; den fremstående vitaminforsker Adrianne Bendich; og hele forskerholdet ved det amerikanske landbrugsministeriums forskningscenter for human ernæring og aldring ved Tufts University, især James Joseph, og Ronald Prior. Jeg har desuden i lang tid været Judy McBride fra det amerikanske landbrugsministerium megen tak skyldig for hendes hurtige svar på forespørgsler om information.

Jeg kunne ikke have skrevet denne bog uden min researcher, Julie Simons, som gennem mange måneder holdt mig forsynet med en stadig strøm af artikler fra videnskabelige tidsskrifter.

Og en særlig tak til min advokat/agent, Robert Barnet t, der skærer igennem lovstof som ingen anden, jeg nogensinde har kendt; min redaktør og forlægger ved HarperCollins, Gladys Justin Carr; og min pressesekretær gennem mange år, Edna Farley.

Som altid - og endnu en gang - vil jeg udtrykke min taknemmelighed over for min mangeårige veninde og uforlignelige redaktør og tv-producer, Thea Flaum, for hendes grundige og indsigtsfulde gennemlæsning af manuskriptet og for hendes utrættelige entusiasme og opmuntring.