LOVLØSHEDENS   HEMMELIGHED!
- - - - - - - - - - - - - - - -
Det er LVLØSHEDENS   MENNESKE,
der har lagt en meget snedig - og meget genial plan for,

LOVLØSHEDENS   HEMMELIGHED!

Lovløshedens hemmelighed er, at lovløshedens menneske, vil ophøje sig selv over Gud og give det udseene af at det er ham (lovløshedens menneske) der er gud.
Ved at ændre Guds love og retningslinier således, at det der ifølge Biblen er godt og rigtig, bliver det der er forkert. Det der en gang var umoralsk og forkert vil lovløshedens menneske gøre til det, som størstedelen af befolkningen, herunder OGSÅ de kristne, mener er rigtig og godt. Det er på denne måde at Satan - lovløshedens menneske, vil vise at det er HAM der er gud og det er HANS love, bestemmelser og moralske opfattelser, at flertallet af de kristne følger.
Lad os se på et par eksempler:
Lukas 17, 26 - 28  Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste-1 og drak-2, giftede sig og blev bortgiftet-3 lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste-1 og drak-2, købte og solgte-4, plantede og byggede;
1... De spiste:
Appetitten får i dag lov til at styre flere og flere menneskers liv. Dette medfører, at flere og flere bliver overvægtige, hvilket igen betyder, at de ikke er i stand til at tænke så klart, som de ellers ville have kunnet. Forkerte spisevaner medførerer ud over overvægt også mange sygdomme.
2... De drak:
Brugen af alkohol er i dag større end nogen sinde før, dette er en alvorlig ting, men langt værre er det, at lovløshedens menneske på en meget snedig måde fået størstedelen af befolkningen til at mene, at en beruset person ikke skal straffes for selv de mest alvorlige forbrydelser, som feks. vold, mishandling af børn, seksuel misbrug af børn og andre, mord og andre alvorlige ting. En spritbillist mister feks ikke sit kørekort eller fængsles for at køre et andet menneske ned, så det bliver invalid eller dør. Spritbillisten får højest en symbolsk bøde.
3... De giftede sig:
I dag er det således, at det er noget stort, at have sex med så mange forskellige som muligt. At have sex med mindreårrige er ikke noget man ser særlig alvorligt på. Forældrene til andre børn får feks ikke at vide, hvem det er de skal advare deres børn imod. Sex med andre end sin partner er så almindeligt i dag, at det bliver betraktet, som værende normalt. Ligesom sex med sit eget køn og dyr bliver mere og mere udbredt.
4... De købte og solgte:
Det er ikke politiske eller religiøse beslutninger, der styrer verden i dag. Det er PENGE. Penge har i dag en langt større magt og er afgørende for alle de beslutninger der bliver taget, uanset om det er af hensyn til miliøet, forurening, enighed blandt de ledende nationer eller det er af hensyn til befolkningen. Hundredevis af børn og voksne dør hver uge af sult, blot fordi andre der i forvejen har rigeligt, ikke vil dele deres overflod af fødevare med dem. Hvis de blot lod de der sulter, få de fødevare der nu bliver ødelagt eller gjort ubrugelig til føde, så ville antal af de der daglig dør af sult blive mere end halveret, men da de velstillede og mætte så ville tjene lidt mindre, bliver antal af sultende børn større og større, hver eneste dag.    


Lad os nu se på den tekst, som på en meget precis måde fortæller om lovløshedens menneske og den snedige plan, lovløshedens hemmelig, som han har lagt.
v1 Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham,
v2 så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående.
v3 Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn,
v4 modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.
v5 Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer?
v6 I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde.
v7 For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes.
v8 Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.
v9 Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere
v10 og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.
v11 Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,
v12 for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

2 Thess 2, 1 - 12

Da dette emne har en altafgørende betydning for, hvor DU kommer til at tilbringe evigheden, har jeg for at hjælpe dig til at forstå lovløshedens menneskes hensikt, planer og de metoder, der ligger til grund for lovløshedens hemmelighed, delt dette emne op i tre dele.
Men først nogle indledende bemærkninger.

Lovløshedens menneske overlader ikke noget til tilfældigheder.
For at nå sit mål ved han, at det er nødvendig med en plan. En plan, der er så snedig, at selv de der mener, at de er blandt de udvalgte, (Matt 24, 24) og tilhørerer den sidste menighed, (Åb 3, 14-17) vil blive bedraget og blive ledet til at følge lovløshedens menneskes plan.

Mange har i tidens løb fremsat forskellige teorier om, hvem eller hvad lovløshedens menneske er.
Nogle mener at det er paven, andre mener at det er den katolske kirke. Der er også nogle der mener, at det er USA eller en af denne verdens fremtrædende ledere.
At bekendene kristne, teologer og andre verdslig vise kan få millioner af kristne til at tro på disse Ubibelske og falske teorier er i sig selv et af lovløshedens menneskes største bedrag. Ved hjælp af dette bedrag, bliver opmærksomheden vendt bort fra Biblen og rettet mod lovløshedens mange hjælpere, der indtager betroede stillinger i de forskellige trossamfund, regeringer og rådgivende forsamlinger.

Kære læser, prøv engang at se, hvad det er at Paulus siger i vers 3
Lad ingen på nogen måde forlede jer.
Her advarerer Paulus alle der læser eller hørerer om lovløshedens menneske, mod hans snedige hemmelige planer.
Jeremias 29, 8 - 9 For dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Lad jer ikke forføre af profeterne blandt jer og af jeres spåmænd; og hør ikke efter de drømme, de har; for de profeterer løgn for jer i mit navn; jeg har ikke sendt dem, siger Herren.
Jeremias 14, 14 Men Herren sagde til mig: »Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer.«
Jeremias 23, 21 - 22  Jeg har ikke sendt profeterne, alligevel farer de frem; jeg har ikke talt til dem, alligevel profeterer de. Hvis de stod i mit råd, ville de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger.
Matt 24, 23 - 24  Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

I vers 3 og 4 giver Paulus nogle helt klare oplysninger om hvem lovløshedens menneske er!
* fortabelsens søn,
* modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.
Daniel 7, 8 Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.
Nogle mener at det lille horn, der her er tale om er paven eller en anden religiøs leder. Dette er ikke en bibelsk lære. Satan, Den gamle snedige slange, Lovløshedens menneske, fremstår i mange forskellige forklædninger. Det er Satan der her bliver omtalt, som et lille horn, hvilket giver det udseene af at han er ganske uskadelig, ufarlig. Han ligner et godt manneske. Han taler som et menneske, et menneske der håner og spotter Gud. Himlens, jordens og menneskets skaber. Og han gør det på en så snedig måde, at flertallet i de forskellige kristne kirker, lytter begejstret til ham og følger hans lære.
Men efter de 1000 år får han sin velfortjente straf.
Daniel 7, 11 Derpå så jeg dette: Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte; dets krop blev tilintetgjort og overgivet til den flammende ild.
Bemærk, at dette først sker EFTER dommen,  der er omtalt i v.9 og 10
Åb 20, 1 - 2  Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år.
Åb 20, 13 - 15  Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.
I vers 11 og 12 er dommen omtalt, ligesom i Daniels bog.

I Biblen har lovløshedens menneske har mange forskellige navne. De fleste af navnene fortælder noget om hans karakter og den måde han arbejder på.
1 Mose 3, 1 ... Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, ...
Åb 12, 9 ... den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden
Åb 12, 3 ... en stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder.
Åb 13, 4 ... dragen, der havde givet dyret magten;
1 Pet 5, 8 ... Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge;

Jeg vil nu meget kort gennemgå de tre trin, som viser lovløshedens menneskes plan. Derefter vil jeg gå mere i dybten med hver enkelt af de tre trin.
Det af stor vigtighed, at du forstår at denne plan allerede var begyndt på Pauli tid.
v7 For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed;

Du skal også være klar over, at det er "Den Lovløse" (v. 8 og 9) der i Åb 13 er omtalt, som dyret fra havet >Åb 13, 2 og 4 - 5< Den lovløse - Dyret fra havet, er Lovløshedens Menneskes højre hånd og jordiske stedfortræder!

Det er også vigtig, at du forstår at det første trind fortsætter, sammen med trind to og tre, lige indtil Jesu synlige komme.

v9 Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere
v10 og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.
v11 Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,
v12 for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.


2 Kor 14, v14 Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel.

Det er LOVLØSHEDENS   MENNESKE der er hjernen bag LOVLØSHEDENS   HEMMELIGHED.
Det er også
LOVLØSHEDENS   MENNESKE der er DEN  LOVLØSES Herre!

Lad os nu se, hvor snedig lovløshedens menneskes plan er.

Den første del, af lovløshedens menneskes plan, var og er, at indføre fremmede guder, der følger med tiden.
5 Mos 31,16 ... Herren sagde til Moses: »Du lægger dig nu til hvile hos dine fædre, og så vil dette folk give sig til at hore med fremmede guder i det land, det kommer ind i; de vil svigte mig og bryde den pagt, jeg har sluttet med dem.
5 Mos 32,16 ... De æggede hans vrede med fremmede guder og vakte hans trods med afskyelige ting.
Jos 24,20 ... Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer og tilintetgøre jer, selv om han før har handlet godt mod jer.«
Jer 44,8 ... I krænker mig med jeres hænders værk og tænder offerild for andre guder i Egypten, hvor I er kommet for at bo som fremmede. Derfor bliver I udryddet, og derfor bliver I til forbandelse og spot blandt alle jordens folk.

Disse fremmede guder findes over alt, og i mange, mange forskellige skikkelser. De fleste, selv blandt dem der kalder sig kristne, mener at disse fremmede guder er gode og ganske ufarlige, hvilket er en meget væsentlig del af lovløshedens menneskes plan.
# Spiritisme, satanisme og okulte grupper, er og vil fremstå i mange forskellige former.
# Religioner der har en anden Gud, end Skaberen, brede sig som en præiebrand.

# Penge, mobiltelefoner, TV, film, musik og mange andre lignende ting, som mange anser for at være nødvendige og gode ting, vil under lovløshedens menneskes snedige ledelse indtaget det meste af verden, og her skal vi lægge mærke til, at der for disse ting IKKE er nogen reliiøse eller politiske grænser. De gå alle på tværs af religiøse, politiske og lande grænser.
Alle disse fremmede guder er og vil blive så populære, at selv oprigtige kristne vil mene at de ikke kan undvære dem.

Selv ikke kristne mennesker erkender, at disse ting allerede er en del af den verden vi i dag lever i, - og at disse ting mere og mere vil blive en del af alle menneskers hverdag,  - livsstil.

Det næste skridt i lovløshedens menneskes snedige plan er, at gøre det populært, at have mere tillid til mennesker end til Gud.
Al tro på Himlen, Jordens og menneskets skaber vil langsomt blive skiftet ud med teorier og Ubibelske læresætninger, om en udvikling gennem millioner af år.
Lovløshedens menneske vil få befolkningen til at mene, at Gud, Herren og Jesus er gammeldags de følger ikke med tiden. Dette vil issær komme til udtryk gennem den musik der spilles i de kristne kirker og de ting man har og vil indføre i de forskellige menigheder under dække af at man skal følge med tiden og at det vil få flere til at komme i kirken.
Alle skoler, både for børn, unge og voksne bruger i dag lærebøger der tager afstand fra Biblens lære om skabelsen, syndfloden og mange andre ting.

Det tredje og sidste skridt er, at lovløshedens menneske, gennem Den Lovløse og sine utallige hjælpere i de forskellige trossamfund vil ændre de grundlæggende bibelske og kristne principper, således at det der var gode kristne principper, som feks åndens frugter >Gal 5, 22 - 25< bliver fjernet og det der i Biblen er omtalt, som umoralsk, uærlighed, egenkærlighed, magtbegær og de ting der er omtalt som kødets lyster >Gal 5, 19 - 21< mange andre lignende ting, bliver det man skal stræbe efter.
Lovløshedens menneske, vil langsomt og uden at man opdager det ændre de grundlæggende kristne principper.
Ønsket om penge, sex, magt og selviske nydelser vil blive større og større.
Man vil få løgn til at træde i stedet for sandhed.
Svindel og bedrag vil komme i stedet for retskaffenhed.

Uhæmmet sex med mange forskellige og med personer af samme køn, sex med mindreårrige og dyr vil blive mere og mere almindelig og accepteret.
Læren om,
at der ikke er en helligdom i himlen, i dag,
hvor Jesus i dag gør tjeneste.
at det er søndag, der er den helligdag, som,  de kristne i dag skal helligholde.
de dødes tilstand er blot et par eksempler.