E-bogen DET   NY   BABYLON!
Selv om programmet har en let læselig tekst har vi erfaret, at mange ønsker at printe teksten ud, vi har derfor medtaget to mapper med hele teksten i to forskellige formater *.doc og *.htm  Hvis du ønsker, at printe bogen, Det Ny Babylon! ud så skal du downloade http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/dnbxebog-96/detnybabylon/udp-dnb.exe   det er en pakket fil, hvilket betyder, at du skal klikke på den for at pakke den ud, hvorefter du kan bruge teksten i dit tekstbehandlings program. Hvis ikke du kan bruge *.doc filerne I tekstbehandlingsprogram, så prøv med *.htm filerne, hvis det også mislykkes så send os en mail om det. Teksten i de to formater *.doc og *.htm er ens.

Download E-bogen "Det Ny Babylon!"