Indledning.

Mit formål med, at skrive denne bog er et meget inderligt ønske om, at mange vil tænke nærmere over det samfund vi i dag lever i og den måde det udvikler sig på. Det samfund vi har i dag er et samfund der på mange meget væsentlige punkter adskiller sig fra det samfund vi havde for 25 – 30 år siden, hvor de grundlæggende moralske love stadig var gældende og blev respekteret. Hvor vold, hærværk og tyrannisering af uskyldige, ikke som i dag var en del af hverdagen.

Penge, sex og spiritus er i dag de altafgørende faktorer i det samfund vi lever i. Tusindvis af uskyldige mennesker får hvert år deres liv ødelagt på grund af en eller flere af disse tre ting. Penge, sex eller spiritus.

Således som situationen er i dag er mange af de moralske begreber, der for 20-30 år siden var en vigtig del af det danske samfund, forsvundet. Dengang var det en skam for en ung pige eller mand, at have sex med mange forskellige, i dag er det nærmest en selvfølge. Dengang havde det konsekvenser, at bryde såvel de skrevne som de uskrevne love i samfundet. Sådan er det ikke mere. I dag har man indført en regel om, at man kan undskylde selv de alvorligste handlinger og derved undgå straf. En spritbilist der dræber en anden person eller gør en anden til krøbling, mister f.eks. ikke sit kørekort eller straffes. Misbrug af mindreårige og voldtægt straffes kun i nogle meget få tilfælde.

Ef og senere EU skulle være det mønster vi alle burde følge, men her trives korruption, bedrageri og svindel i bedste velgående. Jeg kunne nævne endnu mange ting som er ændret til umoralitet, lovløshed og vold.

At disse ting også har medført en afstandtagen fra de gode kristne principper og grundlag og har gjort, at det i dag er meget svært at leve et kristent liv i det samfund vi har i dag. Selv nogle af de grundlæggende elementer i den kristne tro er blevet ændret. Før 1970 var søndag den første dag i ugen, den dag hvor vor frelser Jesus Kristus, Guds søn opstod. I dag er dette ændret således, at mandag er den første dag i ugen! Blot for at nævne et enkelt eksempel.

E-Bogen handler i høj grad om de oprigtige kristnes vilkår i dag og det der er i vente.

E-Bogen følger nogle kristne familier, som på grund af deres tro, bliver tvunget til at flygte sydpå, og ligesom f.eks. Valenserne må gemme sig i de uvejsomme bjerge.

Bogen følger også den udvikling der i dag, har medført, at umoralen, volden og lovløsheden er hastig voksende og at den vil udvikle sig i tiden der ligger foran os.

Penge, sex og spiritus er i dag de ting, der styrere samfundet. Hvilket også er med til, at de oprigtige kristne ikke kan leve det liv de ønsker.

Rom 1,18 – 32 "For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.

Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen — han være lovet til evig tid! Amen.

Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.

Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre; de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det."

I disse tider, lige før det sidste store afgørende vendepunkt, er mennesker opslugt af deres sanselige nydelser og foretagender, ligesom før verden gik under første gang.

Luk 17, 26-30  Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares.


I vor stræben efter penge, sex og alt det der hørere denne verden til, har vi mistet det usynlige og evige af sigte. Vore tanker trænger til at højnes og vort livssyn til at udvides. Vi trænger til at vækkes af den verdslige drømmeverdens sløvhed.

Babylon, besad en magt og herlighed, som verden aldrig siden har set magen til, en magt og herlighed, som forekom den tids mennesker så urokkelig og stedsevarende, at det aldrig kunne forgå, men i dag er dette pragtfulde Babylon forsvundet! Ligesom "græssets blomster" er den gået til grunde. Sådan forgår alt det, der ikke er bygget på Guds ords sikre klippegrund. Kun det, som er uløseligt forbundet med hans formål og giver udtryk for hans karakteregenskaber, kan vare ved. Hans grundregler er det eneste der er urokkelige!

h. kjær