Nogle ord til de unge!

 

Unge Mænd, som er ærlige, vedholdende, pålidelige i alle Måder, er der altid Forespørgsel efter, og der er endnu ikke så mange af dem, at den ene må fortrænges for at skaffe den anden Plads. Gode Stillinger både i By og på Land venter på sådanne unge Mænd, og den, som er kendt for at eje disse Egenskaber, behøver ikke længe at gå ledig. Men så må han heller ikke tænke, det gælder at passe på, at han ikke kommer til at gøre for meget for Betalingen. Lad Lønnen være aldrig så lille, det vil dog være til hans Fordel altid at gøre det bedste, han kan. Er han gået ind på at tjene for en vis Løn, så skylder han Arbejdsgiveren at gøre sin Gerning med Flid og Troskab, uanset om Lønnen er stor eller lille. Men endnu mere skylder han sig selv at arbejde på dette Grundlag. Thi her er Anledningen til at lægge op en Kapital for Fremtiden, ikke netop i Penge, men i et godt Navn og gode Arbejdsvaner. Skulle det så end hænde, at den Mand, han nu arbejder for, ikke påskønner hans Troskab og Villighed, men uden videre tager alt til Indtægt for sig selv, så vær sikker, der er andre, der har lagt Mærke til, hvorledes Sagerne står, og som med Glæde vil byde ham en bedre Stilling på gunstigere Vilkår.

Unge Mand, glem aldrig, at du må arbejde; enten du bruger Sylen eller Pennen, Trillebøren eller Bøgerne; enten du graver Grøfter eller redigerer et Blad, må du arbejde. Dersom du vil se dig lidt omkring, vil du opdage, at de, som lever den sidste Del af deres Liv uden at arbejde, er sådanne, som har arbejdet, medens de var unge. Arbejdet giver Appetit, god Søvn og gør det muligt for os at sætte Pris på en Hviledag. Der findes unge Mænd, som ikke arbejder, men Verden er ikke stolt af dem; den kender dem ikke en gang ved Navn; de omtales kun som Hr. eller Fru eller Frk. så og så. Ingen synes om dem, ingen hader dem — den store travle Verden kender dem slet ikke. Søg derfor at forstå, hvad dit Kald er, træk så din Frakke af og søg at sætte Verden i Bevægelse. Jo flittigere du er, jo mindre udsat vil du være for at komme i Forlegenhed, jo sødere vil din Søvn blive, jo mere vederkvægende din Hvile, og jo mere tilfreds vil Verden være med dig.