DET ER IKKE NOK AT PUDSE VINDUERNE

Jesus talte en nat med Nikodemus, der var en indflydelsesrig mand i Israel. Jesus forklarede en af de dybeste sandheder i evangeliet for ham.

»Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny,« sagde Jesus. Joh. 3,3.

Han sagde tydeligt og klart, at medmindre du og jeg bliver født igen i åndelig forstand, kommer vi aldrig ind i Guds rige.

Vi har måske et vindende væsen, vi er måske i besiddelse af kultur, vi forstår måske at omgås andre mennesker, og vores vandel er måske moralsk korrekt, men det er ikke nok. Vort hjerte, vort liv skal forvandles. Vi skal gennemgå en fuldstændig forandring, før vi er beredt til at komme ind i Himmerigets rige.

Både Jesus og Paulus fortæller os, hvorfor dette er tilfældet. »Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud.« Rom. 8,7.

»Fra hjertet udgår der onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, bespottelser.« Matt. 15,19.

Det er altså ikke nok at pynte lidt på det gamle liv, pudse vinduerne eller komme lidt fernis på. Der skal ske en fuldstændig forandring. Det gamle hjerte og liv skal udskiftes. Der skal en helt ny fødsel til. Vi kan ikke komme ind i et rige med en fuldkommen Gud, fuldkomne engle og fuldkomne frelste, hvis vi stadig er i besiddelse af vore gamle tilbøjeligheder til at gøre det onde. Vi skal blive helt nye skabninger. 2 Kor. 5,17.

Det er Guds Ånd, som fremkalder denne forvandling. Han genskaber Frelserens billede i os. Han får vore hårde hjerter til at tø op, og det gamle liv erstattes af et nyt liv, som bygger på den nye pagt.