VI  TRUES  AF  HUNGERSNØD!

Jeg har besøgt hungerramte områder i Østen. Det er noget, man aldrig glemmer. Mænd, kvinder og små børn dør langsomt af mangel på mad.

Guds ord taler om en frygtelig hungersnød i fremtiden: »Se, dage skal komme, lyder det fra den Herre Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger efter brød, ikke tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. Da vanker de fra hav ti I hav, flakker fra nord til øst for at søge Herrens ord, men finder det ej.« Amos. 8,11-12.

Her giver profeten en skildring af en hungersnød - ikke hunger efter brød, »men efter at høre Herrens ord.« Han omtaler en tid, hvor mænd og kvinder skal vandre »fra hav til hav,« »fra nord til øst for at søge Herrens ord,« men de skal ikke finde det.

»Da svarer jeg ej, når de kalder, de søger mig uden at finde, fordi de hadede kundskab og ikke valgte Herrens frygt; mit råd tog de ikke til sig, men lod hånt om al min revselse. Frugt af deres færd skal de nyde og mættes med egne råd.« Ordsp. 1,28-31.

Det er frygteligt at se mænd og kvinder mangle det daglige brød. Men det er lige så tragisk, at mennesker, som har haft anledning til at læse Guds ord, men ikke har benyttet sig af det, sulter af mangel på Livets Brød.

Det er ikke så underligt, at profeten Esajas retter denne indtrængende appel til menneskene: »Søg Herren, mens han findes, kald på ham, den stund har, er nær!« Es. 55,6.

Lad os studere Guds ord flittigt nu, mens vi har det, så vi ikke skal fortryde, når der kommer hungersnød.