IKKE  VED  STEDFORTRÆDER!

»Og var Noa, Daniel og Job i dets midte - så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: De skulle ikke redde søn eller datter; de selv alene skulle redde deres liv ved deres retfærdighed.« Ez. 14,20.

Gud har gjort alt, for at alle mennesker kan blive frelst Kristus har smagt døden for alle mennesker. Hebr. 2,9.

Guds Ånd retter denne indbydelse til alle mænd og kvinder, unge som gamle, i alle lande og fra alle tidsaldre: »Den, som tørster, skal komme; den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt.« Åb. 22,17.

Men vi skal tage imod denne indbydelse enkeltvis. Vi kan ikke blive frelst i kraft af et andet menneskes gudfrygtighed. En gudfrygtig far eller mor, en kristen bror eller søster, søn eller datter kan ikke frelse os, selvom de lever Herren meget nær. »Man kan ikke overføre ens karakter på en anden. Intet menneske kan tro for en anden. Intet menneske kan modtage Guds Ånd for en anden. Intet menneske kan tildele en anden den karakter, der er et resultat af Helligåndens vikken.«

Noa, Daniel og Job var gudfrygtige mænd. De levede og tjente Herren under vanskelige forhold, men de blev ved med at være tro, skønt de mødte modstand og blev forfulgt. Deres gudsforhold kan ikke drages i tvivl. Men profeten siger, at »de skal ikke redde søn eller datter.« De kan ikke engang redde deres egne børn ved hjælp af deres trofasthed og deres helligelse. Deres sønner og døtre skulle selv træffe deres valg. De skulle selv søge kontakt med Gud. Deres forældres gudfrygtige indflydelse var uden tvivl til stor hjælp og inspiration for dem, men deres erfaring med Gud skulle være virkelig og personlig.

Man kan ikke blive frelst ved stedfortræder. Det er det enkelte menneskes egen erfaring, som afgør, om vedkommende vil bestå eller falde på dommens dag.