PROFETIENS  PÅLIDELIGHED!

Vi besøgte Nebbi Vunus i Irag. Vi så ud gennem et lille gittervindue, som indrammede Kuyunjik-højene i det fjerne. Den bibelske profeti gik i opfyldelse lige for øjnene af os. Her var en kendsgerning, som ingen vantro kunne modsige. Højene ved det gamle Nineve står i dag som et tavst, men overbevisende vidnesbyrd om den bibelske profetis pålidelighed.

Mens Nineve var på magtens tinde, forudsagde profeten Zefanias byens skæbne: »Han udrækker hånden mod nord og tilintetgør Assur, Nineve gør han til ødemark, tørt som en ørk.« Zef. 2,13.

Vi så, at Nineve, som engang var en stolt by, nu var blevet »til ødemark, tørt som en ørk.« Da Nineve var på sin magts tinde, sagde profeten Nahum: »Med et skybrud vil han gøre fuldstændig ende på stedet.« (Nahum 1,8,) Profeten fik måske lov at se et glimt af den ødemark, som Niveve er i dag, da han råbte: »Tomt og tømt og udtømt.« Nahum 2,11.

Hvordan kunne Zefanias og Nahum vide, at den store by Nineve ville blive fuldstændig ødelagt? På profeternes tid så det lige så usandsynligt ud, at Nineve ville blive ødelagt, som hvis en eller anden ville sige i dag, at New York ville styrte i grus. Men Nineve faldt!

Hvordan kunne Zefanias og Nahum vide, at byen ville falde, flere hundrede år før det skete? Gud åbenbarede det for dem. Han kan også se ind i fremtiden og forudsige, hvad der vil ske: »Kom i hu, hvad er forudsagt før, thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg, der forud forkyndte enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: 'Mit råd står fast, jeg fuldbyrder al min vilje.'« Es. 46,9-10.

Jeg havde i årevis hørt og læst om Tyrus, som engang var en stolt by ved den østlige ende af Middelhavet i det nuværende Libanon. Jeg havde ikke regnet med at komme til at besøge denne del af verden, men nu var jeg her altså - men hvor var Tyrus? Det overraskede mig ikke at se nøgne klipper og fiskenet, som var spredt ud til tørre. Jeg havde læst Bibelens profetier om denne onde bys skæbne. Jeg så det, jeg ventede, akkurat som Skriften havde forudsagt.

Flere hundrede år før Kristus kom til Jorden - mens Tyrus stadig var et pulserende handelscenter - skrev profeten Ezekiel på en bogrulle, at den ugudelige by ville blive ødelagt, og at selv støvet fra dens ruiner ville blive skrabet bort, så den kom til at ligne toppen af en klippe, et sted, hvor man udspreder sine net.

»Jeg gør dig til nøgen klippe, en tørreplads for net skal du være. Aldrig mere skal du bygges, så sandt jeg, Herren, har talt, lyder det fra den Herre Herren.« Ez. 26,14.

Tyrus blev først ødelagt af Nebukadnezar og hans hær. Alexander den Store fuldbyrdede byens ødelæggelse og efterlod den som nøgen klippe. Hans soldater brugte murene, tårnene og tømmeret fra de ødelagte huse og paladser i det gamle Tyrus og byggede en dæmning ud til den nye by, som lå på en ø. Der var brug for så mange materialer, at de skrabede støvet af de gamle ruiner og kastede det i havet. Det sted, hvor den gamle by lå, er stadig nøgen som en klippe, og fiskerne udspreder deres net her. Dette er et enestående eksempel på, hvor nøjagtigt den bibelske profeti går i opfyldelse.