DEN  STØRSTE  NYHED!

Skriftens ord »denne Jesus« siger tydeligt, hvorledes Kristus vil vende tilbage til Jorden. Disciplene og mange andre så Jesu himmelfart. Englene sagde, at han ville komme igen på samme måde. Apg. 1,11.

Jesus bekræftede, at hans genkomst ville blive synlig. Hos Luk. 21,27 citeres disse ord af ham: »Og da skal de se 'Menneskesønnen komme i skyen' med kraft og megen herlighed.« Kristus har sagt klart og tydeligt, at hans komme ikke vil foregå i hemmelighed. »Hvis de altså siger til jer: 'Se, han er i ørkenen', så gå ikke derud; 'Se, han er i kamrene', så tro det ikke! Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være.« Matt. 24,26-27.

Herrens genkomst vil blive lige så synlig som lynglimtet, der oplyser nattehimlen. »Se, i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham, også deres, som har gennemstunget ham.« Åb. 1,7. Både de retfærdige og de gudløse skal se Herren, når han kommer igen.

I dette store øjeblik skal dine og mine øjne, ja, hvert eneste menneskes øjne se Frelseren ansigt til ansigt. Vil det blive en glædelig oplevelse for dig, eller bliver det en dag fuld af mørke og frygt? Vort forhold til ham nu bliver afgørende for, hvorledes vi vil tage imod ham, når han kommer. Hvis vi elsker ham nu, vil vi også tage imod ham med glæde på den dag.