NAGLEGABENE!

For nogle år siden gik en venlig gammel mand smilende op og ned ad gaderne i Los Angeles. »Jeg er Jesus Kristus,« sagde han og lagde hænderne på hovedet af de små børn. »Jeg er kommet tilbage til Jorden for at tage mit folk til mig.«

Mens folk stimlede sammen om den gamle, hvidhårede herre, stod der en frelsersoldat på den anden side af gaden og sang: »Jeg kan kende ham på naglegabene i hans hænder.«

»Hvor er naglegabene i dine hænder? Lad os se dem!« råbte en tilskuer til den mand, som foregav at være Messias. »Hvis du er Jesus, har du også naglegabene.«

Den gamle bedrager forsvandt skyndsomst ned ad en sidevej.

Når Kristus kommer igen, kan vi vide med sikkerhed, at det er ham. Ingen behøver at blive ført bag lyset. Læs denne inspirerede beretning om hans himmelfart:

»Som de nu stirrede op imod Himmelen, mens han for bort, se, da stod der hos dem to mænd i hvide klæder, og de sagde: 'I galilæiske mænd, hvorfor står I og ser op imod Himmelen? Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til Himmelen.'« Apg. 1,10-11.

»Denne Jesus« - den samme Jesus af kød og blod, som gik på Galilæas støvede veje. Den samme Jesus, som trøstede de sønderknuste hjerter, gav de modløse nyt håb og hjalp alle, som trængte til hjælp. Den samme Jesus, som helbredte de syge, oprejste de døde og uddrev onde ånder. Den samme Jesus, som lod sig korsfæste for dig og mig. Den Jesus, som har naglegabene i hænderne, kommer igen for anden gang.