MYTE  ELLER  MESTERVÆRK?

Kun Gud kunne have ledet fremstillingen af en bog som Bibelen. Den indeholder 66 bøger, som er skrevet af 40 forskellige forfattere. Disse Guds mænd talte mange forskellige sprog og beklædte forskellige stillinger. Moses var adoptivsøn af en ægyptisk prinsesse. Hyrdedrengen David blev senere en af Israels største konger. Der var også en premierminister, en skatteopkræver, en hyrde, en læge og flere fiskere. Disse mænd levede og skrev i løbet af 1500 år.

Tænk også på alle de områder, som deres forfatterskab berørte - musik, historie, videnskab og religion.

Man skulle tro, at meningerne ville være stærkt delte, når en så broget skare skrev. Det ville være tilfældet, hvis Bibelen var skrevet af mennesker alene.

Men når man læser Bibelen grundigt, opdager man, at den ikke indeholder modsigelser. Der er fuldkommen harmoni mellem alle 66 bøger. Hver enkelt skribent bekræfter ubevidst, hvad hans forgænger, hans samtidige og hans efterfølger skrev. Der er kun en forklaring på denne harmoni - at den samme allestedsnærværende Ånd vejledte hver enkelt skribent.

Hverken Moses, David, Esajas, Johannes eller Paulus skrev deres egne ord.

De skrev det, som Guds hellige Ånd åbenbarede for dem, og Gud forandrer sig ikke. Derfor er der ingen fare for modsigelse eller forvirring. Bibelens harmoni er et storslået bevis på dens guddommelige inspiration.