ET  FULDKOMMENT  LIV!

David gav udtryk for et alment menneskeligt ønske, da han råbte til Gud i en af sine salmer: »Skab mig, o Gud, et rent hjerte, given ny, en stadig ånd i mit indre; kast mig ikke bort fra dit åsyn, tag ikke din hellige Ånd fra mig; glæd mig igen med din frelse, giv mig til støtte en villig ånd.« Sl. 51,12-14.

I denne bemærkelsesværdige bøn, hvor David giver udtryk for sin dybe anger, omtaler han seks betingelser for at kunne leve et fuldkomment kristent liv:
1. »Skab mig, o Gud, et rent hjerte.«

Gud begynder med vort hjerte. Vort hjerte skal være rent, før han kan gøre noget for den øvrige del af mennesket.
Det kristne liv begynder med et nyt hjerte - den nye fødsel.

2. »Given ny, en stadig ånd i mit indre.«

En kristen, som lever i Guds nærhed, vil vise venlighed over for andre mennesker. Han vil være i besiddelse af et kærligt, tilgivende sindelag. Hvis vi ikke har et sådant sindelag, bør vi ransage os selv og ved Guds hjælp tilegne os det rette sind over for andre.

3. »Kast mig ikke bort fra dit åsyn.«

En trofast kristen bor i Guds nærhed. Når vore ord, tanker og handlinger er af en sådan beskaffenhed, at vi kan leve i Frelserens nærhed, er vi på vej til at opnå fuldkommenhed.

4. »Tag ikke din hellige And fra mig.«

Helligånden øver en forædlende indflydelse over den kristne og sætter ham i stand til at leve i harmoni med Gud og mennesker. Man må bede for at kunne bevare Helligånden.

5. »Glæd mig igen med din frelse.«

Ægte kristendom fylder hjertet med glæde. Alle de mennesker, vi kommer i berøring med, vil blive inspireret af vort glade, sunde livssyn. Glæde smitter.

6. »Giv mig til støtte en villig ånd.«

Man kan kun leve som en sejrrig kristen ved Guds hjælp. Hvis vi ligesom David kalder på Gud, vil han hjælpe os at leve et sejrrigt liv.