KRISTUS  VAR  FØR  EDEN!

Guds søn eksisterede, før de vise mænd bragte barnet i Betlehems krybbe gaver, før Noas ark pløjede sig gennem syndflodens oprørte vande, før Adam og Eva blev forvist fra Edens have, før verden kom fra Skaberens hånd. Dette kan vi slutte af en bøn, som Jesus bad:
»Og nu, Fader! herliggør du mig hos dig selv med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev til.« Joh. 17,5.

Her siger Frelseren, at han var hos Faderen, før verdens grundvold blev lagt.
De inspirerede forfattere i Det nye Testamente gør det klart, at Jesus, Guds Søn, er verdens skaber.

»I ham skabtes alt i Himlene og på Jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder: alt er skabt ved ham og til ham.« Kol. 1,16-17.

Paulus siger videre om Guds Søn:
»Himlene er dine hænders værk.« Hebr. 1,10.

Når du ser op på stjernehimmelen om aftenen og betragter Guds lysende mælkeveje, skal du sige til dig selv: Det er hans hænders værk.

Jesus Kristus er meget mere end Marias søn. Han er Guds Søn.