HJÆLP  TIL  DAGENS  KAMP!

Det er ikke nok at vide, at der er taget vare på vor dystre fortid. Kristi tilregnede retfærdighed har udslettet de synder, som vi har begået før i tiden. Men hvad med nutiden? Vi skal også vinde slaget mod fristelserne i dag. Det er ikke nok blot at begynde på kristenlivets vej. Jesus sagde selv, at »den, som holder ud indtil enden, han skal frelses.«Matt. 24,13. Vi behøver hjælp hver eneste dag af vort liv for at kunne have vort forhold til Gud og vor næste i orden. Vi skal komme til at ligne vor Herre og Mester mere og mere for hver dag, og denne åndelige vækst kaldes helligelse. Et menneskes retfærdiggørelse tager kun et øjeblik, men den åndelige vækst, som kaldes helligelse, varer hele livet.

Kan vi få hjælp til at blive helliget? Ja, Gud være lovet! Den samme Kristus, som døde for at udslette de synder, som vi begik i fortiden, har takket være sit fuldkomne liv tilvejebragt den styrke og hjælp, vi behøver for at kunne sejre dag for dag.

»Således forstår Herren at udfri de gudfrygtige af deres prøvelse,« siger apostlen Peter. 2 Pet. 2,9. Jesus sagde til Paulus i hans trængsler: »Min nåde er dig nok.« 2 Kor. 12,9. Vi kan forlade os fuldstændig på Kristus, for han vil tage vare på de fejl, som vi har begået i fortiden, og give os den hjælp, vi behøver nu. Han ved, hvordan han skal hjælpe os. Det er ham, som har skabt denne Jord og alle levende væsener, og han har ubegrænset magt til at hjælpe.

Hvis den korsfæstede Kristus kan tage vare på fortiden, kan den iboende Kristus også skænke os al den nåde, som vi har brug for nu. »Hvis vi elsker hverandre, bliver Gud i os, og hans kærlighed er blevet fuldkommet i os.« 1 Joh. 4,12.

Disse ord rummer hemmeligheden ved daglig sejr, for når vi elsker vore medmennesker, giver vi Gud mulighed for at blive en kærlig realitet i os - en kraftkilde, som er stærk nok til at hjælpe os at stå urokkelige, uden hensyn til hvilke fristelser der måtte møde os nu.

Gud giver de ydmyge nåde. Jak. 4,6. Dette løfte gælder dig.