»HVAD  MENER  I  OM  KRISTUS?«

»Hvad mener I om Kristus?«
Dette er det vigtigste spørgsmål, som mennesker kan blive stillet over for.
Verdens ledende mænd skal tage stilling til mange vigtige problemer i vor tid.

FN kæmper daglig med betydningsfulde sager. Hvordan vil det ende i Det fjerne Østen? Hvilken løsning vil man finde på den vanskelige krise i Det mellemste Østen? Vil det lykkes de nye nationer i Afrika at oprette et stabilt styre? Hvem vil vinde giganternes kamp - Øst eller Vest?

Disse spørgsmål er yderst vigtige. Det har stor betydning, at hvert eneste problem finder sin rette løsning. Men for det enkelte menneske er det største spørgsmål i dag: »Hvad mener I om Kristus?« Matt. 22,42. Vor evige skæbne afhænger af vort svar på dette spørgsmål.

En fritænker lå for døden. For ham var døden kun et spring ud i natten. Når det sorte tæppe var trukket for, var der ikke mere. Så var det slut. Uden Jesus findes der ingen livgiver og ingen herlig opstandelse. Mens han lå og tænkte over dette på dødslejet, må Guds Ånd have talt til hans hjerte, for efter hans død fandt man et stykke papir med følgende ord:
»Jeg har søgt at bekæmpe min frygt på tusind måder, men forgæves. Bibelen siger, at der kun er en eneste vej: Jesus. Der var mørke i min sjæl, mit hjerte var hårdt som stål. Jeg kunne hverken se eller føle. Jeg råbte efter lys og efter liv.

Men der er kun et at gøre: at komme til Jesus i enfoldig tro. Han døde, han lever, han regerer, han går i forbøn for mig. Der er kærlighed i alle hans ord og handlinger. En skyldig synders eneste håb findes hos Jesus. Lad andre blot håne og spotte. Jeg vil gå til ham med al min skyld og skam. Navnet over alle navne er Jesus.«