Ved du, før du lægger dig til at sove i aften,
kan du begynde at forstå, det største mysterium i verden?

Ligesom der er visse retningslinjer, man må følge for at blive borger i Danmark, sådan er der også bestemte retningslinjer, man nå følge for at blive borger i Guds rige.
Gud elsker dig og har en vidunderlig plan for dit Liv!
Han ønsker at give dig et evigt liv!

Joh 3,16 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Gud har en plan:
Joh 10,10 Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge.
Jeg (Jesus) er kommet, for at du skal have liv og have i overflod.

Hvorfor er der så mange, der ikke kender denne kærlighed og dette liv i overflod?

Ligesom lægen er ude af stand til at hjælpe patienten, før han erkender, at han er syg, sådan er Gud ude af stand til at hjælpe syndere, før de erkender behovet for at blive frelst.
Alle mennesker har syndet og er adskilt fra Gud og det evige liv.

Bibelen siger:
Rom 3,23 for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud,

Es 59,2 ..., det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud;
jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer.

Hvad er synd?

Bibelen siger:
1Joh 3,4 Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud.

1Joh 2,1-4 Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder. Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud.
Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham;

Synd viser sig ved ulydighed mod Gud og hans åbenbarede vilje.
Hver eneste person er skyldig i dette.

Hvad er resultatet af synd?

Bibelen siger:
Rom 6,23 For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Selv om mennesker gør gode gerninger, har de alligevel syndet og er derfor dømt til døden for deres syndige handlinger.

Hvordan kan mennesker slippe ud af dette forfærdelige dilemma?

I sin store kærlighed har Gud lagt en plan.
Kristus døde for vore synders skyld, så vi kan blive frelst.

Bibelen siger:
Rom 5,8 men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.

Guds plan for at frelse syndere åbenbares gennem Jesus Kristus!

Jesus tog din plads og døde for dig!

Bibelen siger:
1Pet 3,18 For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden,

Der er kun en eneste måde, at blive frelst på!

Bibelen siger:
Apg 4,12 Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved."

Kristus tog vore synder på sig og døde i vort sted, for at vi kunne modtage hans retfærdighed og opleve et liv i glæde her, og en gang modtage evigt liv.
For at dette kan ske, er det nødvendigt at tro på ham!

Gud vil se i nåde til alle, der søger ham, hvis de virkelig tror på ham.
De må modtage Kristus som deres personlige Frelser ved tro.

Bibelen siger:
Apg 16,31 De svarede: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst."

1Joh 5,11 Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn.

Kristus ønsker at give dig et nyt liv!

Bibelen siger:
Åb 3,20 Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.

Kristus ønsker at frigøre dig fra al uretfærdighed og give dig noget langt bedre.

Hvis du vil tro på hans løfter, vil han gøre dig til et helt nyt menneske.

Bibelen siger:
Hebr 8,10 Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.

Gud fortæller, hvorledes dette sker:

Vor del:
1Joh 1,9 Hvis vi bekender vore synder,

Guds del:
er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.

Dette løfte gælder dig, når du beder om tilgivelse og tror på Guds løfte.

At tro på Gud vil sige, at stole på hans løfter til os, ligesom vi stoler på vore venners løfter til os.
Gud ønsker at frelse dig og give dig et evigt liv, som en fri gave:

Bibelen siger:
Ef 2,8-9 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.

Dersom du ønsker, at blive frelst og få et evigt liv, modtag da Jesus NU!

Du kan modtage Jesus Kristus som din personlige frelser i dette øjeblik ved at bede denne bøn:

Kære Gud. Jeg behøver dig. Jeg ved, at jeg er en synder.
Jeg er bedrøvet over mine synder og beder dig tilgive mig.
Jeg ønsker at modtage dig, Jesus, som min frelser.
Jeg overgiver mig selv til dig i dette øjeblik og ønsker, at leve for dig og tjene dig. Tak fordi du har lovet at høre min bøn og nu er kommet ind i mit hjerte, som du har lovet.
I Jesu navn, Amen!

Hvis dette er et udtryk for dine tanker, så bed denne bøn - NU
og tro på, at Jesus har opfyldt sin del, således som han har lovet i 1Joh 1,9.

Han siger i
Joh 6,37 Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort;

Jesus indbyder dig til et helt nyt liv med nye oplevelser.

Du kan nu glæde dig over dit nye liv!
Et liv i fællesskab med Jesus!

Dette er, hvad der skete, da du modtog Jesus som Frelser:

1. Gud tilgav dig dine synder!

2. Jesus kom for at leve i dig!

3. Du er nu et Guds barn!

4. Du er nu begyndt på livets mest vidunderlige erfaringer!

Bibelen giver os følgende retningslinjer for at kunne vidreudvikle vort fællesskab med Jesus:

1. Tal ofte med Jesus!
Bøn er at tale med Jesus, som at tale med en god ven!
Sæt tid til side, hver dag for at bede til Gud!
1Thess 5,17 bed uophørligt.

2. Lær af Jesus!
Bibelen er Guds åbenbaring af ham selv til mennesket.
Biblen åbenbarer Guds vejledning og vilje for dig.
Studer Guds ord - Biblen, hver dag!
2Pet 1,19 Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter.

3. Fortæld andre om Jesus!
Gud har givet os det privilegium, at vidne for andre om vor tro.
Fortæl andre, hvad Jesus har gjort for dig.
Matt 10,32 Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene.

4. Følg Jesus!
Jesus er vort eksempel, og kun ved at følge ham, kan vi leve et liv i overflod.
1Joh 2,6 Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.

5. Adlyd Jesus!
Vi viser vor kærlighed til Gud ved at adlyde ham i alt.
Joh 14,15 Elsker I mig, så hold mine bud;

Joh 15,10 Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

1 Joh 5,3 For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com