HVORNÅR   BEGYNDER     RETSHANDLINGEN?

Bibelen siger, at Gud har fastsat et tidspunkt, da han vil dømme verden: »Han har fastsat en dag, da han vil dømme jorderig med retfærdighed.« Ap. G. 17, 31.

I Åbenbaringen 14,14-16 tegner Johannes et inspireret billede af Kristi genkomst: »Og jeg så, og se, en hvid sky, og på skyen sad der en, som lignede en menneskesøn, med en gylden krans på sit hoved og en skarp seg I i si n hånd. Og en anden engel kom ud fra templet og råbte med høj røst til ham, som sad på skyen: 'Tag din segl og høst; thi høsttiden er inde, Jordens høst er overmoden.' Og han, som sad på skyen, svang sin seglover Jorden, og Jorden blev høstet. « Umiddelbart før Frelserens herlige genkomst skal alle mennesker advares om den sidste store retshandling. Det fremgår af følgende vers fra Abenbaringens bog: » Derefter så jeg en engel flyve midt oppe under himmelen; han havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på Jorden, for alle folkeslag og stam mer og tu ngemål og fol k. Og han råbte med høj røst: 'Frygt Gud og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet. Ja, tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden og havet og kildevældene.'« Åb. 14, 6. 7.

Læg mærke til, at der står, at »hans doms time er kommet.« Den inspirerede forfatter skrev i kke, at hans doms ti me vil komme. Han siger, at den er kommet.

I dommens time vil der ske et stort religiøst frafald. Menneskene har glemt deres skaber og frelser. På denne tid vil menneskene være optaget af deres egne bedrifter i stedet for at tænke på Gud.

Budskabet i Abenbaringens bog opfordrer menneskeheden til at »frygte Gud og give ham ære.« Dommens time omtales også i Abenbaringen 11, 18: »Folkeslagene vrededes, men nu er din vredes dag kommet og den tid, da de døde skal dømmes.« Retten er sat, når fol keslagene er vrede.

Gud vil ødelægge dem, »der lægger Jorden øde. « Ja, vi lever i Guds doms time, og budskabet: »Nu er hans doms time kommet« bliver forkyndt over hele Jorden »for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. « Ab. 14, 6