OPTAGELSE   I   GUDS   FAMILIE

Hvad sagde Jesus om den måde, hvorpå disciplene skulle henvende sig til Gud, da de bad ham om at lære dem at bede?

Mesteren sagde: »Derfor skal I bede således: 'Vor Fader, du, som er i Himlene!'« Matt. 6, 9.

Kristus sagde ikke, at hans efterfølgere skulle henvende sig til deres skaber i hans egenskab af den almægtige Gud.

Han var og er almægtig, men Jesus ønskede, at disciplene og vi skal kende Gud ved dette dyrebare navn - »vor Fader, du, som er i Himlene.« »Vor Fader« - kunne vi finde en mere inderlig tiltaleform? »Gud kan ikke vise dødelige mennesker nogen større ære end at adoptere dem i sin familie og at give dem det privilegium at lade dem kalde ham for Fader.« Tænk hvilken familie! - Gud er vor Fader, Jesus Kristus er vor ældre broder, og alle de, som søger at gå i Jesu fodspor, er brødre og søstre! De mennesker, som er brødre og søstre i Kristus, står ofte hinanden nærmere end kødelige slægtninge.

»Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller.« Ef. 2, 19. Jeg er far. Jeg ved, hvor nært mine to sønner er knyttet til mit hjerte. I årenes løb har det rørt mit hjerte dybt at se de problemer, som mine sønner har måttet kæmpe med. Hvis Guds kærlighed til mig er ligesom en fars kærlighed, kan jeg forstå den. Hvis han elsker mig som en far, er denne kærlighed meget virkelig for mig. Så er jeg ikke længer en fremmed, men hans kære søn og et kært medlem af Guds familie.