HIMMELEN   ER   ET   VIRKELIGT   STED

En hollænder havde overværet et evangelisk møde. Ved udgangen sagde han til evangelisten, at han havde været glad for at høre ham tale om »De frelstes hjem.« Evangelisten havde slået fast, at Himmelen er et virkeligt sted.

»Jeg vil hellere være et menneske, som rejser til et bestemt sted og ved, når jeg kommer derhen, end jeg vil være en hr. ingen, som ikke rejser nogen steder og intet ved om, når jeg kommer derh e n! « Vor hollandske ven havde forstået, hvad sagen drejede sig om. Hans ord er værd at overveje.

Himmelen er et virkeligt sted. Det siger Jesus. »1 min Faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer det; thi jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der skalogså I være.« Joh. 14, 2. 3.

I denne tekst lovede Frelseren sine disciple to gange, at han ville gøre en plads rede for dem. En plads er noget virkeligt, noget håndgribeligt.

Da Jesus sagde, at han gik bort for at gøre en plads rede, mente han akkurat, hvad han sagde. Han talte ikke om skyer og åndevæsener. Han talte om et håndgribeligt sted.

Der står i Guds ord, at der bliver virkelige træer der. » I stedet for tjørnekrat vokser cypresser, i stedet for tidsler myrter.« Es. 55,13. Der findes også virkelige dyr. »Ulv og lam skal græsse sammen og løven æde strå som oksen.« Es. 65, 25. Der vilogså blive virkelige blomster. »Ørken og hede skal fryde sig, ødemark juble og blomstre, blomstre frodigt som rosen.« Es. 35, 1. 2. Der vil blive virkelige huse og virkelige haver. »Da bygger de huse og bor der selv, planter vin og spiser dens frugt.« Es. 65, 21. En smuk flod, klar som krystal, vælder ud fra »Guds og Lammets trone.« Ab. 22, 1. Der bliver rigtig frugt fra rigtige træer, og rigtige mennesker får lov at spise den. »På begge sider af floden vokser livets træ, som bærer frugt tolv gange; hver måned giver det sin frugt. « Åb. 22, 2.

Lad os sige Gud tak, fordi Himmelen er et virkeligt sted med virkelige ting og virkelige mennesker
dækker havets bund,« kan du gøre alt, hvad dit herliggjorte sind ønsker - hvis du kommer der!