Hvad siger fossilerne?

 

Fossiler er rester af planter eller dyr, som er bevaret i sedimenter og aflejringer. De repræsenterer det tætteste, vi kan komme til historiske vidnesbyrd angående organismernes oprindelse, så de har stor betydning for debatten om skabelse eller evolution.

Fossiler er også samleobjekter. Min familie og jeg har samlet over 500 kg fossiler, fundet i forbindelse med vejarbejde, i bjerge og stenbrud.

Da den moderne dialog om skabelse/udvikling blev indledt omkring midten af forrige århundrede, havde skabelsestilhængere og evolutionister helt forskellige meninger om, hvilke typer af liv de forventede at finde som fossiler.

Evolutionisterne forventede naturligvis at finde fossiler, der repræsenterede mellemstadier mellem allerede kendte typer. Ifølge evolutionsteorien skulle grænserne mellem de forskellige typer udviskes, når man går tilbage i fossilhistorien. Det skulle for eksempel blive mere og mere vanskeligt at skelne mellem katte og hunde, og længere tilbage mellem pattedyr og krybdyr, mellem landlevende og vandlevende dyr, og i sidste ende mellem liv og ikkeliv. De forventede også, at de kriterier, vi i dag anvender i klassifikationen af plante og dyrearter, ville være stadig mindre brugbare, jo længere man går tilbage i fossilhistorien.

Men de forskellige former for liv, vi finder i dag, er afkom af skabte typer, siger skabelsestilhængerne, hvorfor deres forventninger til fossilerne vil være, at disse blot repræsenterer varianter af de skabte typer. Endvidere forventer tilhængerne af skabelsesmodellen, at de samme kriterier, vi anvender i dag i klassifikationen, vil kunne anvendes for fossilerne. Fossiler skulle være lige så lette at klassificere som nulevende former, og hver type skulle repræsentere en mosaik af fuldendte træk.

Det er altså klart, at evolutionister og skabelsestilhængere havde helt forskellige forventninger til fossilhistorien, da det systematiske arbejde hermed indledtes i midten af 1800tallet. Lad os derfor nu se nærmere på de fund, der er gjort siden. Hvis forventninger er blevet indfriet  evolutionisternes eller skabelsestilhængernes?