Darwin og karakteren af biologiske ændringer!

 

For de intellektuelle kæmper, der grundlagde de eksperimentelle videnskaber i det 17. og 18. århundrede, syntes tegnene på skabelse klare og overbevisende. Men i 1859 offentliggjorde Charles Darwin bogen Årternes oprindelse (»Origin of Species«). Da biologen Michael Denton på tv kaldte sig en skeptiker, både hvad skabelse og evolution angår (Kelly, 1981), spurgte intervieweren ham, hvad han mente det vigtigste resultat af Darwins bog havde været. Efter en pause svarede Denton, at det måtte være, at ateismen blev gjort til en mulighed eller i hvert fald respekteret. Den højst respekterede historiker og filosof Will Durant (1980) siger, at vi er ved at komme ud af en hedensk æra, der tog sin begyndelse i 1859 med Darwins bog.

Mange mennesker har ment, at Darwins bog kun overgås af Bibelen, hvad angår indflydelse på menneskets tænkning. De sidste 100 år er endog blevet kaldt »Darwins århundrede«. Darwin selv var en beskeden videnskabsmand, som var samvittighedsfuld i sit arbejde. Men andre  ikke mindst T. H. Huxley og Herbert Spencer  overtog grådigt Darwins idé og anvendte den til at argumentere for, at man kunne forklare design uden en skabelse. Darwins tanker bragte en ændring i hele historiens forløb.