Skabelsesmodellen!

 

Vi har set på indicierne, som tilhængere af henholdsvis skabelse og udvikling ser dem.

Skabelsesmodellen kan sammenfattes til tre slutninger ud fra de videnskabelige observationer. Jeg vil gerne præsentere disse som en form for kort resumé af skabelsesmodellen. Det er en model, der er baseret på logiske slutninger ud fra videnskabelige data, og det er også en model, der bør diskuteres og forsvares på grundlag af indicier og eksperimenter:

1. Vor viden om DNA og proteiner i levende celler, om biokemi og om matematiske sandsynligheder tyder på, at liv er et resultat af plan og skabelse (ikke tid og tilfældighed, der virker på stoffets arvelige egenskaber).

2. Vor viden om genetik, økologi, homologi, embryologi samt de typer liv, vi finder som fossiler, tyder på, at mange separate og distinkte grundtyper blev skabt, hver som en mosaik af fuldendte træk. Hver type viser bred, men afgrænset variation og nogen genetisk variation som resultat af tid, tilfældigheder og mutationer.

3. Fossilmaterialet og den geologiske lagserie tyder på, at grupper af fossiler udgør økologiske zoner af skabte typer, der levede i forskellige omgivelser på samme tid, og hvis velbevarethed tyder på katastrofeagtige begivenheder i fortiden.

Dette er ikke en færdigsyet model, men et udgangspunkt for debat. Det er ikke et »Her er den  tro den eller ej «. Det er snarere som følger »Her er den. Undersøg modellen ud fra det, du ved om videnskaben om det levende, og om det du kan finde ud af ved at læse og tale med andre«. Jeg vil også sige følgende: »Gør ikke op med dig selv for tidligt. Og forsøg ikke bare at finde svage punkter. Overvej også fordelene ved skabelse.« Selv hvis du ikke kan acceptere skabelsesmodellen, så forsøg at forstå, hvad tilhængerne af modellen tror, og hvorfor de gør det. Det samme gælder naturligvis for skabelsestilhængerne om evolution.

Jeg vil også foreslå, at man læser evolutionslitteraturen. Det er faktisk derfor, jeg i denne bog har henvist så meget til teorier inden for den evolutionære forskning  det er, når man rigtig finder ud af, hvad evolutionister mener, at man henvises til alternativet  skabelse. Jeg har her kun kunnet gå overfladisk hen over de bjerge af indicier, der findes for skabelse, og jeg håber, at læseren vil læse anden skabelseslitteratur for at gå mere i detaljer. Men der er endnu et sidste problem, der bør overvejes i lyset af skabelsesmodellen.