Tegn på skabelse!

 

Det canadiske tvselskab CBC udsendte for nogle år siden et program, som bl.a. drejede sig om debatten vedrørende skabelse og udvikling. Programmets producer, Tom Kelly, inviterede mig  sammen med nogle canadiske videnskabsmænd  til at medvirke i programmet. Resultatet blev efter min mening et af de hidtil bedste og mest saglige programmer om emnet (Kelly, 1981). Jeg modtog senere et opmuntrende brev fra Tom Kelly, hvori han bl.a. skrev:

»Jeg gik selv ind i programarbejdet som evolutionist, uden rigtigt at vide hvorfor og hvad det indebar. Men da jeg var færdig med mine undersøgelser, var jeg i hvert fald overbevist om, at hvis udviklingslæren er sand, kan det kun skyldes processer, der hviler på tilfældigheder i tidens løb.«

I disse få sætninger sammenfatter han situationen for mange af os. Selv troede jeg også engang på udviklingslæren, »uden rigtigt at vide hvorfor og hvad det indebar«. Udviklingslære (evolution) var jo også det eneste, jeg havde hørt om i løbet af min uddannelse, og alle eksperterne havde jo talt for den. Så da jeg selvbegyndte at undervise i biologi på universitetet, var det også udviklingslæren, som jeg med stor begejstring docerede. Det var jo tilsyneladende også det eneste akademisk ansvarlige! I forbindelse med min undervisning kom jeg til nærmere at overveje de tilfældige processer, som i tidens løb siges at have givet anledning til udviklingen. Ligesom Tom Kelly kom jeg i tvivl. Kunne der være et alternativ? Hvad med skabelse? Var det bare simple og uvidende menneskers religiøse fantasterier? Kunne plan og design virkelig være et intelligent, videnskabeligt alternativ til udvikling ved tilfældigheder i tidens løb?  Sådanne tanker kredsede i mig, som de også kom til det i Tom Kelly. Alle troede jo på udviklingslæren. Alle eksperterne  eller gjorde de? Det eneste konsekvente alternativ til udviklingslæren måtte inddrage skabelsestanken. Men det var jo kun for uuddannede religiøse typer  ikke sandt?

I denne bog skal vi se nærmere på disse spørgsmål. Jeg vil så fair som muligt forklare, hvad udviklingslæren indebærer, og med min baggrund som universitetslærer vil jeg give en oversigt over den type evidens, som anvendes til støtte for udviklingslæren. Selv insisterer jeg på, at et alternativ til evolution skal være logisk, rationelt og intelligent, ligesom det skal have betragtelig støtte i de foreliggende data.

Det er vigtigt at give sig god tid til at overveje disse spørgsmål på en grundig og kritisk måde. Efter selv at have gennemgået de argumenter, jeg som evolutionist kendte så godt, måtte jeg efter tre år  ligesom tusinder af andre videnskabsmænd  opgive min dybtliggende tro på udviklingen og konkludere, at skabelse er en meget mere logisk forklaring på det, vi ser. I det følgende vil jeg gerne vise blot en lille del af den store mængde af tegn på skabelse, der viser denne idés fortrin.