Start

Slut

Du kan nå den højeste, jordiske Rigdom i Form af

langvarig grundfæstet, sjælelig og legemlig

Ungdom og Sundhed.

Jeg håber, at du er blevet klar over de store og rige Muligheder, der ligger for næsten alle mennesker og derfor også for dig, men er du ikke blevet klar over det, så læs om igen, for det er af allerstørste betydning, at du er klar over:

4. At svækkelse og alderdomsbesværligheder i de allerfleste tilfælde også kan bringes til at svinde for nye kræfter, et nyt ungdomssind og nyt livsmod.

Hvad der skal ske.

STATUSOPGØRELSE.

En skæbnesvanger Forsømmelse,

Den virkelig kloge.

Farer, der truer.

Det klogeste af alt klogt.

Hvorledes foregår Statusopgørelsen?

Undersøgelsen.

SLAGPLANEN.

Bort med alt, der skader.

Frem med alt, der gavner!

Hvad du selv skal gøre.