En Kendsgerning af højeste Interesse.

Føler du dig sund, må du ved rationel, daglig sundhedsrøgt værne om din Sundhed og sætte din arbejdspræstation op fra 25 til 100 procent eller mere, det kan meget ofte gøres kvantitativt og i hvert fald så godt som altid gøres kvalitativt, og derfor bør det gøres.

Føler du dig gammel, skønt du endnu er ung af alder, så kan du da sige dig selv, der er noget, som er galt, og det er mangler i din helbredstilstand. Føler du dig gammel allerede i 30rne, i 40rne, i 50rne o. s. v., så se dig godt om, og du vil opdage, at nogle af dine jævnaldrende, som du møder, opfører sig, som om de var unge. De synger og smiler ad verdens fortrædeligheder, de arbejder med liv og lyst, som om arbejdet er dem en nydelse, og det er det. Det er en sand nydelse, at man kan give sit overskud af kræfter afløb i nyttigt, hæderligt arbejde, den nydelse hører til livets største, at man kan stå ved dagens, ugens, månedens eller årets ende og glæde sig over, at ens arbejde er vel gjort.

Føler du dig uden de kræfter, som gør dagens slid og slæb til en glæde, så er du svækket og syg på legeme eller sjæl. Det er ikke alderen, der tager kræfterne, men sygdom, som næsten altid kan helbredes, og som derfor bør helbredes.

Føler du dig træt, efter en god nats hvile og søvn eller efter blot nogle få timers arbejde, så må du heller ikke skyde skylden på alderen, men du skal spørge: "Hvorfor går min vidundermaskine så dårligt?" Der er nemlig altid en årsag hertil, og den må findes og fjernes. Sig ikke, at det er, fordi du er gammel, når du da ikke er kommet ind i den re snes. Du må huske på, at mange er så trætte i tyverne og trediverne, at de ikke kan hænge sammen, og det kan da ikke være alderens skyld, når man som modsætning kan se andre arbejde glade og fornøjede, skønt de er mere end dobbelt så gamle.

Føler du dig tung i Sindet?

Sundhedstilstand, og så er det på tide, at du gør noget. Vi skal i denne forbindelse lade de mere eller mindre sygelige tilstande og legemlige lidelser ligge foreløbig og kun beskæftige os med et meget dagligdags fænomen, som kaster lys over dette spørgsmål, nemlig

Trætheden.

Dovenskab er Sygdom.

Træthed er Forgiftning.


Alderdomssvækkelse.

Alderdomstegn.

Tidlig Alderdoms Årsager.

Giftene udefra.

Giftene indefra er Gifte fra tyktarmen under forstoppelsestilstande og de gifte, som stammer fra overståede sygdomme: influenza, halsbetændelse, lungebetændelse, gigtfeber, difteritis, skarlagensfeber, børnelammelse og andre smitsomme sygdomme. Endelig er der ophobning af de ellers normale stofskiftegifte, som i stedet for at udskilles gennem hud, nyrer og tarm tilbageholdes i alt for stor mængde, hvorved de svækker organismen både legemligt og sjæleligt.